IZZIVI PRIHODNOSTI:

PAMETNA INFRASTRUKTURA, PAMETNA MESTA


13. junij 2019


Kristalna Palača, Ljubljana

MOBILNOST JE NA ZGODOVINSKI PRELOMNICI

Hvala, ker ste bili z nami na osrednjem dogodku s področja mobilnosti pri nas!


Spoznajte vrhunske govorce, najnovejše trende in odlične poslovne rešitve na področju mobilnosti.


ZAKAJ NA KONFERENCO?

Globalni trendi spreminjajo panogo mobilnosti, ki je na prelomnici največjih izzivov prihodnosti.

Sektor mobilnosti se na svetovni ravni srečuje z velikimi izzivi, čemur se morajo z iskanjem novih rešitev prilagajati tudi avtomobilska industrija ter proizvajalci.


Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti ter obenem zmanjšati promet in njegove škodljive posledice.

Strategija in cilji EU na področju prometa so povezljivost, učinkovitost, ničelna stopnja onesnaženja do leta 2050, nič smrtnih žrtev v prometu in nič rabe papirja.


Za prehod v trajnostno mobilnost pa bo poleg zagotovitve ustrezne infrastrukture treba spremeniti tudi navade ljudi.


Vrhunska predavateljska zasedba

Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili priznani slovenski in tuji strokovnjaki.


Aktualne teme

Odkrijte aktualne teme, ki krojijo prihodnost mobilnosti.Odlična družba

Spoznajte in vzpostavite nove kontakte s podjetji v panogi.

Poiščite zanesljive partnerje, ki vam bodo omogočili hiter razvoj poslovanja.
KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA?


Na konferenco so vabljena vsa večja in manjša podjetja, ki se ukvarjajo s prevozništvom, organizacijo, trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Namenjena je strokovnjakom v logistiki, predstavnikom avtomobilske industrije, podjetjem s področja prometne infrastrukture, avtomobilistom, zaposlenim v zavarovalništvu in strokovnjakom za logistiko in reguliranje javnega ter zasebnega prevoza.


Osrednje teme dogodka:

 
.

.

Dolgoročni cilji prihodnosti mobilnosti soničelna stopnja onesnaževanja, ničelna stopnja smrtnih nesreč in hudih poškodbter odprava vseh oblik papirja v delovanju prometnega sistema do leta 2050.

Dolgoročni cilji prihodnosti mobilnosti soničelna stopnja onesnaževanja, ničelna stopnja smrtnih nesreč in hudih poškodbter odprava vseh oblik papirja v delovanju prometnega sistema do leta 2050.

 
.

.

Za občutno zmanjšanje okoljskega odtisa prometa potrebujemo več kot le elektrificirati pogonske sisteme vozil.

več >>>

Za občutno zmanjšanje okoljskega odtisa prometa potrebujemo več kot le elektrificirati pogonske sisteme vozil. Dr. Tomaž Katrašnik bo predstavil, katere tehnologije pogonskih sistemov bodo v prihodnjih cestnih vozilih in ali smo na spremembe pripravljeni.

 
.

.

Sodobna vozila že zdaj močno temeljijo na kemičnih proizvodih in rešitvah. Vloga slednjih se bo v prihodnosti še povečala.

>>> več

Dr. Martin Rheinfurth nam bo predstavil vlogo sodobnih vozil, ki že zdaj močno temeljijo na kemičnih proizvodih in rešitvah. Njihova vloga se bo v prihodnosti še povečala, kar narekujejo trendi, kot so zmanjšanje emisij, lahka konstrukcija, elektromobilnost in vse večji pritisk na diferenciacijo izdelkov.


 
.

.

Kako izkoristiti nove storitve mobilnosti za doseganje političnih in poslovnih rezultatov?

>>>več

Kako izkoristiti nove storitve mobilnosti za doseganje političnih in poslovnih rezultatov?
Richard Harris bo predstavil tri prevladujoče teme panoge:

-povezana avtomatizirana vozila in vožnja,

-mobilnost kot storitev in Ekonomija delitve ter

-vprašanja kakovosti zraka.

Ključna vprašanja vključujejo politične in poslovne cilje ter organizacijske vidike, ki najbolje zagotavljajo zahteve in sprejemljivost za končne uporabnike.
 
.

.

V sektorju mobilnosti se premikamo v smeri električnih, visoko avtomatiziranih in povezanih prometnih sistemov.

>>>več

Pametni avtomobili, omrežja, tovarne, stavbe in mesta bodo oblikovali našo prihodnost. V sektorju mobilnosti se premikamo v smeri električnih, visoko avtomatiziranih in povezanih prometnih sistemov, mobilnosti na zahtevo in pametnega financiranja vseh načinov prevoza.

Tematiko bo podrobneje predstavil osrednji govorec konference, dr. Ulrich Eberl.

 
.

.

Akumulatorji imajo osrednjo vlogo pri prehodu Evrope iz fosilnih goriv v obnovljive vire energije

>>>več

Akumulatorji imajo osrednjo vlogo pri prehodu Evrope iz fosilnih goriv v obnovljive vire energije

Tematiko bo podrobneje predstavil dr. Robert Dominko


Seznanite se z aktualnimi prispevki na temo mobilnosti!

Najdete jih na spletni strani časnika DELO in poslovnega tednika SVET KAPITALA.


Četrtek, 13. junij
8.15–9.00

Registracija in sprejem udeležencev

9.00–9.10

Otvoritev in pozdravni nagovor / Welcome Session

Andrej Kren, glavni direktor medijske hiše Delo
Stojan Petrič, predsednik uprave družbe FMR in predsednik nadzornega sveta Kolektor Holdinga

9.10–9.40

Prihodnost mobilnosti v Evropski uniji / Future of Mobility in Europe

mag. Violeta Bulc, komisarka za promet, Evropska komisija

Leta 2018 je Evropska komisija sprejela strateško vizijo Čist planet za vse, za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Bulčeva je pri tem zavzela stališče, da bi morali vsi načini prevoza prispevati k razogljičenju našega sistema mobilnosti. Kakšni so koraki, ki jih morajo ubrati država, gospodarstvo in posamezniki? Potrebni bodo: sistemski pristop z nizkoemisijskimi in brezemisijskimi vozili, učinkovitejša organizacija in digitalizacija prometnega sistema, alternativna goriva in pametna infrastruktura.

9.40–10.05

Pogonski sistemi vozil prihodnosti / Propulsion systems of future vehicles

dr. Tomaž Katrašnik, redni profesor na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani

Danes poznamo vrsto pogonskih sistemov, motor z notranjim zgorevanjem, hibridni in priključni hibridni pogon z električnimi stroji in motorji z notranjim zgorevanjem, popolnoma električni pogon ali hibridni pogon z gorivnimi celicami in baterijami. Kateri sistem je najbolj učinkovit in smotrn danes ali pa leta 2030, je in bo odvisno od vrste mobilnosti, ali gre za osebno rabo, tovorni promet ali javni promet. Pri popularizaciji alternativnih pogonskih sistemov pa igrajo pomembno vlogo infrastruktura, električno prenosno omrežje in polnilnice.

10.05–10.30

Prednosti in izzivi električnih baterij /The Pros and Cons of Electric Batteries

dr. Robert Dominko, znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu in izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani


Ključne komponente električnih baterij so kovine. Nekatere izmed njih najdemo v izobilju, druge pa so omejene, po količini in dostopnosti. Če za primer vzamemo litij ionski akumulator sta po dostopnosti kritična litij in predvsem kobalt, v gorivnih celicah pa platina. Ena od študij je pokazala, da je trenutno poznana zaloga kobalta v svetu tolikšna, da naj bi bilo mogoče s 60 kWh baterijami opremiti največ 40 milijonov vozil. Nadaljnji razvoj tehnologij, reciklaža in uporaba recikliranih baterij so ključni za trajnostni razvoj na področju pridobivanja in izrabe energije.

10.30–11.00

Transformacije avtomobilske industrije / Transformation Trends in the Automotive Industry


Upravljanje mobilnosti v urbanih naseljih

Matej Čer, prokurist podjetja Avant car in pionir električne mobilnosti

Tehnologija v sodobnih vozilih, testiranje, preizkušanje

Manuel Pungertnik, AMZS

Sodobna vozila zahtevajo avtonevrokirurgijo

Sašo Tomažič, tehnični inštruktor, AMZS Tehnično-diagnostični center


Upravljanje mobilnosti v urbanih naseljih

Kako dobro se zavedamo o naših potrebah čez nekaj let? Kako se bo spreminjal svet in kako bodo spremembam botrovale storitve, ki jih poznamo danes?
Mobilnost kot storitev je del nove paradigme mobilnosti, ki namesto obstoječega stanja onesnaženosti, gneče na cestah, dragega lastništva vozil in globalne odvisnosti od fosilnih goriv spodbuja prijaznejšo obliko mobilnosti, tako z vidika zelene esence kot stroškov. Spoznajte vizijo, ki mora postati skupna vsem, ki želimo ostati mobilni, a hkrati družbeno odgovorni. Kako dobro nam gre razvoj sodobne mobilnosti v Sloveniji? Vse to in še več v pospešenem pregledu mobilnostnih izzivov.

Tehnologija v sodobnih vozilih, testiranje, preizkušanje

Prihod vse inteligentnejših vozil na ceste oziroma prodor samovozečih tehnologiji prinaša številne izzive. Vse varnostne tehnologije čaka negotovo obdobje oziroma prometno sobivanje s človeškim faktorjem. Vzpostavitev dvostranskega zaupanja in odgovornosti bo ključno za razvoj avtonomne vožnje 5. stopnje, ko bo vozilo moralo biti pripravljeno na sobivanje voznikov, pešcev, kolesarjev in avtopilotov. Prav te izzive pa raziskuje mednarodni projekt BRAVE katerega aktivni deležnik je tudi AMZS. V projektu raziskujemo kaj prihod vozil, ki bodo znala voziti sama, pomeni za uporabnike oziroma voznike, kaj za posamezno državo in kaj za razvijalce tehnologij avtonomne vožnje.

Sodobna vozila zahtevajo avtonevrokirurgijo

Transformacija avtomobilske industrije prinaša izzive tako proizvajalcem kot vzdrževalcem vozil. Sodobno vozilo je vozlišče različnih naprednih tehnologij, za katere smo še nedolgo nazaj mislili, da v vozilu za njih ni prostora. Tovrstne tehnologije ustvarjajo udobnejšo, varčnejšo in varnejšo mobilnost. Vzdrževanje sodobnega vozila je tako dobilo nove dimenzije in zahteva široko paleto znanj. Kaj prinaša kupcem in kako vpliva na zaposlitvene priložnosti? Kako veliko vlogo ima pri tem tehnični vidik? Kakšen je vpliv na spreminjajočo se naravo dela? Preverite izzive in priložnosti

11.00–11.30

Odmor

11.30–11.45

Vidik uporabnika v tretji transportni revoluciji / Customer perspective in third transport revolution

dr. Miha Rihar, vodja mobilnosti - Head of E-mobility and Smart mobility services at Petrol d.d., Ljubljana

Tretja transportna revolucija, ki jo bo v veliki meri zaznamoval tehnološki napredek v smislu električnih, povezanih in avtonomnih vozil ter prehod od lastništva vozila k »mobilnosti kot storitvi« mora biti načrtovana z vidikom uporabnika v ospredju. V kolikor v svojem zanosu po spremembah slednjega prezremo, to pogosto vodi v vrsto napačnih odločitev, ki so lahko sicer na prvi pogled všečne a z vidika uporabnikov nezanimive in tako tudi dolgoročno nevzdržne.

11.45–12.15
Upravljanje urbanega prometa / Managing Urban Traffic Congestion

Richard Harris, direktor podjetja Real ITS Global, VB in član ITS World Congress Hall of Fame

Danes v transportni industriji prevladujejo tri ključne teme: povezana avtomatizirana vozila in vožnja, mobilnost kot storitev in ekonomija delitve ter vprašanja kakovosti zraka. Ključna vprašanja vključujejo cilje, ki jih zasledujejo tako politike kot gospodarstvo ter organizacijske vidike, kako izpolniti nove zahteve in pričakovanja končnih uporabnikov. Na podlagi mednarodnih izkušenj bi lahko trdili, da je prihodnost storitev mobilnosti odvisna od tega, kako se premikamo od ločenih k integriranim trajnostnim storitvam.

12.15–12.30

Digitalna mobilnost in zmanjšanje lastništva / Digital Mobility and Reduction of Ownership

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago

Prihodnost mobilnosti bolj kot v prilagajanju obstoječe infrastrukture vidimo v spremenjenih načinih, kako se ljudje premikajo iz točke A v B. Naši cilji so tako s hitrimi linijami povezati slovenska mesta med seboj in Slovenijo z mednarodnimi destinacijami ter po vsej Sloveniji vzpostaviti vozlišča mobilnosti, do koder bi se potniki pripeljali z avtobusi, pot pa nadaljevali z električnimi kolesi ali skiroji. Velik potencial nosi tudi koncept MaaS – Mobility as a Service, v okviru katerega bi potniki mobilnostne storitve zakupovali v paketu glede na svoje želje in potrebe.

12.30–13.15

Okrogla miza: Izzivi upravljanja urbanega prometa / Challenges in Managing Urban Traffic


Sodelujoči:
Richard Harris, direktor, Real ITS Global, VB in član ITS World Congress Hall of Fame
Uršula Longar, podsekretarka – vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana
Andrej Prevc, direktor projekta, Telekom Slovenije
Robert Richter, Vodja ekipe za Upravljanje s projekti in razvojem / B2B, Telekom Slovenije
dr. Bor Rozman, Direktor mestne uprave, Mestna občina Kranj

Moderatorka: Simona Drevenšek, novinarka poslovne priloge Dela, Svet kapitala.

13.15–14.25

Odmor za kosilo

14.25–14.55

Kemija soustvarja trajnostno mobilnost / Chemistry Shapes Future Mobility

Dr. Martin Rheinfurth, ekspert za trajnostni razvoj mobilnosti, BASF

Razvoj novih konceptov mobilnosti ter novih in izboljšanih tehnologij in modelov so izzivi današnje in prihodnje mobilnosti. Za izpolnitev teh zahtev mora avtomobilska industrija neprestano uvajati inovacije. Sodobna vozila že zdaj močno temeljijo na kemičnih proizvodih in rešitvah. Vendar pa bo kemija v prihodnosti igrala še večjo vlogo, saj pomembno prispeva k reševanju prihodnjih izzivov mobilnosti, kot so zmanjšanje emisij, lahka konstrukcija, elektromobilnost in vse večji pritisk na diferenciacijo izdelkov.

14.55–15.55

Vzpon pametnih strojev / Rise of Smart Machines

dr. Ulrich Eberl, futurist, avtor in nekdanji dolgoletni direktor sektorja za Inovacije v komunikacijah pri podjetju Siemens AG


Pametni avtomobili, omrežja, tovarne, stavbe in mesta bodo oblikovali našo prihodnost. Gre za trajnostno mobilnost in trajnostne energetske sisteme, prilagodljivo industrijo ter za inteligentno podporo starajočemu se prebivalstvu. V sektorju mobilnosti se premikamo v smeri električnih, visoko avtomatiziranih in povezanih prometnih sistemov, smeri mobilnosti na zahtevo ter smeri pametnega financiranja vseh načinov prevoza. Sistemi mobilnosti bodo postali del elektroenergetskega omrežja ter informacijske in komunikacijske infrastrukture prihodnosti.

15.55–16.55

Okrogla miza: Prihodnost je tu že danes / The Future Has Arrived


Sodelujoči:
dr. Ulrich Eberl, futurist, avtor in nekdanji dolgoletni direktor sektorja za Inovacije v komunikacijah pri podjetju Siemens AG
mag. Darja Kocjan, direktorica Slovenskih Železnic-Potniški promet
Matjaž Mušič, vodja digitalnega poslovanja, NLB d.d.
dr. Marta Svoljšak Jerman, Vodja sekcije Trajnostna mobilnost, CER - Center Energetsko učinkovitih rešitev in Direktorica za Tehnični razvoj, kakovost in varnost, Petrol
Miha Valentinčič, direktor Inovativnih poslovnih modelov, Petrol

Moderator: Borut Tavčar, novinar častnika Delo

16.55–17.00

Zaključek konference

17.00–17.15

Možen nakup in podpisovanje knjig predavatelja dr. Ulricha Eberla / Signing of the Books by Ulrich Eberl

Knjigi: Life in 2050 in Smarte Maschinen

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu. Predavanja bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku, na dogodku bo poskrbljeno za prevod vsebin.

 
 
dr. Ulrich Eberl

futurist, industrijski fizik in avtor

Dr. Ulrich Eberl je futurist, avtor in nekdanji dolgoletni direktor sektorja za Inovacije v komunikacijah pri podjetju Siemens AG.


|| Pokrovitelj: NLB ||

Ulrich Eberl, je novinar na področju znanosti in tehnologije. Je tudi avtor knjig in nekdanji vodja inovacijskih komunikacij pri podjetju Siemens AG.