Zlati kamen 2019


7. marec 2019

DNIURMINUTSEKUND

Kristalna palača,

Ljubljana

OSREDNJI DOGODEK OBČIN SLOVENIJE

Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži približno 150 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega in javnega sektorja.
Priznanje v okviru izbora Zlati kamen podeljujejo najvišji predstavniki vlade, strokovnega sveta Zlatega kamna in zmagovalnih občin.

Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi, javnih podjetjih, zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin.

Je edini tako velik dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku vsako leto razglasimo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije, razpravljamo o aktualnih temah, ki se vežejo na izbor, predstavljamo dobre prakse in organiziramo bazar lokalnih dobrot iz vseh regij Slovenije.

Vsakoletno srečanje, ki je preraslo v pravo druženje, poteka v več delih:

 1. obravnava aktualnih tematik na ravni lokalne samouprave v obliki predavanj in razprav,
 2. predstavitev dobrih praks slovenskih občin,
 3. slavnostna razglasitev razvojno najbolj prodornih občin.


ZAKAJ NA KONFERENCO


Zbrane bo nagovoril predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Marjan Šarec, ki kot nekdanji župan dobro razume izzive, s katerimi se srečujete predstavniki slovenskih občin, spregovorili pa bomo tudi in predvsem o možnostih razvoja slovenskih občin.

Poleg pestrih predavanj je konferenca odlična priložnost, da se srečate z že poznanimi in novimi predstavniki slovenskih občin, izmenjate mnenja in dobite nove ideje za še boljši razvoj vaše občine.

Vrhunska zasedba

Svoje znanje, izkušnje in dobre prakse bodo z nami delili politični predstavniki, uspešni župani, predstavniki tujih investitorjev in domači podjetniki ter drugi.Prebojne vsebine

Občine in investicije - dobre prakse in
različne perspektive. Točke preboja -
točke povezovanja gospodarstva in občin.
Okrogla miza
- kako uspešni smo bili in
kje so prebojne priložnosti prihodnosti.


Odlična družba

Dogodek, ki združuje župane, podžupane in druge predstavnike lokalne samouprave, zainteresirane predstavnike privatnega sektorja, politične predstavnike, skratka vse, ki jih zanima povezovanje lokalne samouprave in gospodarstva ter iskanje in ustvarjanje priložnosti.


7.30 - 8.30

Registracija in sprejem

8.30 - 8.35

Uvodni nagovor

FINANČNE PRILOŽNOSTI ZA OBČINE

8.35 - 8.55

Kaj prinaša nova finančna perspektiva?

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

8.55 - 9.15

Nova kohezijska politika

9.15 - 9.35

Izzivi črpanja evropskih sredstev

9.35 - 10.05

Ustanavljanje podjetij v lasti občine in njihovo upravljanje

Aleš Avbreht, Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji

Običajno občinska javna podjetja opravljajo obvezne in izbirne gospodarske javne službe. Na to smo navajeni. Vendar, ali sme biti lokalna skupnost podjetna, lahko preko svojih podjetij pospeši razvoj na svojem območju? Kako, na katerih področjih, za kakšen namen? Ob tem se župani soočajo s številnimi izzivi in priložnostmi ter različnimi pogledi z vidika zakonodaje in različnih institucij. Morda še večji korak oz. izziv pa predstavlja dobro (korporativno) upravljanje občinskih (javnih) podjetij. Tukaj niso izčrpane vse možnosti in priložnosti za izboljšave ter dvig kulture upravljanja. Na te in še nekatere druge izzive bomo aktivno iskali odgovor.

10.05 - 10.35

Odmor

PAMETNA NASELJA

10.35 - 10.55

Celostni pogled na pametna mesta

dr. Tomislav Rozman, DOBA Fakulteta

10.55 - 11.15

Koncept vzpostavitve pametnega mesta

11.15 - 11.35

Internet stvari: Pametna mesta

11.35 - 11.50

Predstavitev dobre prakse

NOVA ENERGETSKA REALNOST

11.50 - 12.05

Predavanje

12.05 - 12.20

Energetska sanacija mesta - primer dobre prakse

12.20- 12.35

Predavanje

12.35 - 13.45

Kosilo

ZDRAVJE V OBČINAH IN STARANJE PREBIVALSTVA

13.45 - 13.55

Kako hitro se staramo v Sloveniji

Robert Mulej, SBR

13.55 - 14.25

Problematika staranja prebivalstva v občinah

Miha Ješe, Občina Škofja Loka

14.25 - 14.45

Štiri leta zdravja v občini - izkušnje in izzivi

Victoria Zakrajšek, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Zdravje v občini je izkaznica zdravja za vsako slovensko občino. Predstavlja nabor zdravstvenih kazalnikov,ki omogočajo dosleden, jedrnat, primerljiv in uravnotežen pregled o zdravju prebivalcev 212 slovenskih občin. Informacije so namenjene odločevalcem na lokalni ravni in uporabne kot orodje in spodbuda za reševanje aktualnih javnozdravstvenih problemov ter s tem izboljševanje zdravja in blagostanja prebivalcev Slovenije na lokalni ravni. Za vsako občino so oblikovane tematske karte s prikazi kazalnikov, kratka 4-stranska publikacija, primerna za tiskanje,ter tabela s podatki za vse občine, upravne enote in statistične regije. Vsi izdelki so dostopni prek spletne aplikacije obcine.nijz.si.

14.45 - 15.00

Predavanje

RAZGLASITEV RAZVOJNO NAJBOLJ PRODORNIH OBČIN 2019

15.00 - 15.15

Nagovor predsednika vlade

Marjan Šarec, Vlada Republike Slovenije

15.15 - 16.00

Razglasitev razvojno najbolj prodornih občin 2019

16.00 -

Zaključek z druženjem


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


ZASEDBA vseh SODELUJOČIH BO OBJAVLJENA V KRATKEM.

 
Marjan Šarec

častni gost

Aktualni predsednik vlade RS. Mesto premierja je zasedel v avgustu 2018.

Leta 1996 je maturiral na Srednji lesarski šoli, nato se je vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, smer dramska igra in umetniška beseda. Leta 2001 je pod mentorstvom prof. Jožice Avbelj in prof. Borisa Cavazze diplomiral.


Leta 2010 je bil izvoljen za župana Občine Kamnik, funkcijo je opravljal dva mandata. Na državnem političnem parketu se je širši javnosti predstavil na predsedniških volitvah jeseni 2017. V drugem krogu, v katerem se je pomeril z aktualnim predsednikom republike Borutom Pahorjem, je zanj glasovalo 46,91 % volivcev. Rezultat je nakazoval, da so tudi volivci prepoznali njegova stališča, zavzemanja in željo po spremembah. »Politika mora postati bolj 'praktična', politiki morajo biti tu zaradi ljudi, in ne obratno,« je bilo eno izmed njegovih največkrat slišanih sporočil.

 
Zoran Stančič

predavatelj

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Zoran Stančič se je Evropski komisiji pridružil leta 2004kot namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za raziskave (GDRTD). Od leta 2009 je opravljal enako funkcijo v Generalnem direktoratu zakomunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CNECT).

Med letoma 2000 in 2004 je bil državni sekretar zaznanost na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS. Pred tem je delal kotnamestnik direktorja Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademijeznanosti in umetnosti (ZRC SAZU), uveljavil pa se je tudi kot viden raziskovalec.Predaval je na več fakultetah Univerze v Ljubljani, kot profesor in raziskovalecpa gostoval na Sorboni v Parizu, Univerzi v Trstu, Bostonski Univerzi inUniverzi v Readingu v Združenem kraljestvu. Poklicno pot je začel kot mladi raziskovalecna Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 
Victoria Zakrajšek, dr. med., spec. javnega zdravja

predavateljica

Zaposlena na NIJZ v Centru zaproučevanje in razvoj zdravja, kjer koordinira delo na projektu Zdravje v občini. Sodeluje v nalogah s področja neenakosti v zdravju, kazalnikov zdravja, epidemioloških analiz in na drugih projektih NIJZ, kjer pripravlja poročila in strokovne prispevke.

Victoria Zakrajšek, dr. med. spec., je leta 2005 diplomirala na Državni medicinski univerzi v mestu Orenburg (Rusija). Leta 2018 je v Ljubljani zaključila specializacijo iz javnega zdravja. Ima številne delovne izkušnje z različnih področij zdravstva in zdravstvenega varstva. Od leta 2014 je zaposlena na NIJZ v Centru za proučevanje in razvoj zdravja, kjer koordinira delo na projektu Zdravje v občini.

 
Aleš Avbreht

predavatelj

Odvetnik in poslovodeči partner odvetniške družbe Avbreht, Zajc in Partnerji, o.p. d.o.o.,ki sodi med večje odvetniške pisarne v republiki Sloveniji na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Pred začetkom odvetniške kariere je izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec – pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo v veliki gospodarski družbi. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, korporativnega upravljanja podjetij, prava javnega naročanja, koncesij ter na področju javno–zasebnega partnerstva. Vodil je tudi številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj oz. moderator na teme izobraževanje bodočih nadzornikov oz. organov vodenja podjetij ter javnega naročanja in je tudi certificirani nadzornik pri Združenju nadzornikov Slovenije.

 
Miha Ješe

predavatelj

Bivši župan Občine Škofja Loka

 
dr. Tomislav Rozman

predavatelj

Nosilec različnih predmetov na DOBA Fakulteti. Sodeloval je pri več projektih prenove informacijske infrastrukture inposlovnih procesov v slovenskih in tujih organizacijah (SIST, Telekom, d. d.,Elektro Maribor, d. d., Vrhovno sodišče, Mikrocop, d. o. o., LanCom, d. o. o....) ter izvajal izobraževanja s področja upravljanja poslovnih procesov.

Med letoma 2007 in 2009 je vpodjetju LanCom, d. o. o., vodil izobraževalni center in oddelek IKT-rešitev.Leta 2009 je ustanovil podjetje BICERO, Center za poslovno informatiko Rozman,d. o. o., ki se ukvarja s projekti prenove poslovnih procesov, informacijskimitehnologijami in s tem povezanimi klasičnimi in e-izobraževanji. Prav tako jeprijavil, koordiniral, ocenjeval ali sodeloval pri več EU-projektih (programVseživljenjsko učenje, Erasmus+), npr. CromEU, CertiBPM, SOCIRES, HEI-UP,LeadSUS, enGaging, SUCCEED, TeachSUS.

Diplomiral in doktoriral je na Fakulteti za elektrotehniko inračunalništvo v Mariboru. Na DOBA Fakulteti je nosilec predmetov Informacijskatehnologija in sistemi za upravljanje pametnih mest; Upravljanje podjetij zinformacijskimi tehnologijami; Upravljanje odnosov s strankami (CRM) inposlovna inteligenca (BI) na podiplomskem magistrskem študiju.

 
dr. Blažka Müller Pograjc

moderatorka

Dr. Blažka Müller Pograjc je doktorica jezikoslovja in docentka za portugalski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je prevajalka literarnih besedil iz španščine in portugalščine. Kot ustanovna članica kultne skupine Betontanc se je vrsto let posvečala gledališču.

Od osnovnošolskih let je voditeljica slovenske nacionalne televizije, kjer jesoustvarjala več oddaj, med njimi še kot najstnica legendarni Periskop in kasneje večerno oddajo v živo Orion. Kot voditeljica je večkrat nastopila na festivalu Slovenska popevka, vodila je več Miklavževih koncertov na Televiziji Slovenija, Viktorje, Prešernovo proslavo, dogodek Župančičeve nagrade mesta Ljubljane, Unicefove koncerte, številne sprejeme za tuje delegacije, otvoritvev slovenskih muzejih ter galerijah, podelitve diplom in priznanj in moderirala različne konference, kongrese in okrogle mize raznovrstnih vsebin, a vedno na najvišji ravni.

Blažka torej bere in piše in govori. In nastopa. Ima dva otroka. Zvezdico in levčka. Čeprav je vedrega značaja, se ob knjigah večkrat razjoče. Rada stoji na odru, rada ima modo, rada plete, čeprav tega ni ravno vešča. In gleda drevesne krošnje in morske tolmune.


OBČINE 1 OSEBA - 150 €
150 €

Velja za 1 predstavnika občine in vključuje:
- udeležbo na konferenci,
- pogostitev,
- novo številko revije Zlati kamen,
- gradivo oziroma prezentacije govornikov.

Cena ne vsebuje DDV.

OBČINE 2 OSEBI - 250 €
125 €

Skupna kotizacija za 2 predstavnika občine je 250 € (125 € na osebo ob sočasni prijavi 2 oseb).
Kotizacija vključuje:
- udeležbo na konferenci,
- pogostitev,
- novo številko revije Zlati kamen,
- gradivo oziroma prezentacije govornikov.

Cena ne vsebuje DDV.

OBČINE 3 OSEBE - 360 €
120 €

Skupna kotizacija za 3 predstavnike občine je 360 € (120 € na osebo ob sočasni prijavi 3 oseb).
Kotizacija vključuje:
- udeležbo na konferenci,
- pogostitev,
- novo številko revije Zlati kamen,
- gradivo oziroma prezentacije govornikov.

Cena ne vsebuje DDV.

PODJETJA IN ORGANIZACIJE
200 €

Velja za 1 osebo in vključuje:
- udeležbo na konferenci,
- pogostitev,
- novo številko revije Zlati kamen,
- gradivo oziroma prezentacije govornikov.

Cena ne vsebuje DDV.ZLATI PAKET


Paket vključuje:

 • 6 kotizacij,
 • vlaganje promo materialov v vrečke za udeležence,
 • 2/1 oglas v reviji Zlati kamen,
 • ISSO analizo,
 • Certifikat ISSO Zlati kamen 2019,
 • objava na spletnem portalu in spletni strani dogodka Zlati kamen.


Vrednost: 2.300 € + DDV


SREBRNI PAKET


Paket vključuje:

 • 4 kotizacije,
 • vlaganje promo materialov v vrečke za udeležence,
 • 1/1 oglas v reviji Zlati kamen,
 • Certifikat ISSO Zlati kamen 2019,
 • objava na spletnem portalu in spletni strani dogodka Zlati kamen.Vrednost: 1.300 € + DDV


BRONASTI PAKET


Paket vključuje:

 • 2 kotizaciji,
 • vlaganje promo materialov v vrečke za udeležence,
 • 1/2 oglas v reviji Zlati kamen,
 • objava na spletni strani dogodka Zlati kamen.Vrednost: 750 € + DDVISSO ANALIZA


Z ISSO analizo dobite:

 • identifikacijo glavnih razvojnih priložnosti in izzivov za občino,
 • kakovostno primerjavo z ostalimi kraji s pomočjo standardiziranega merila,
 • kakovostno postavljanje merljivih razvojnih ciljev.

Ob zakupu ISSO ANALIZE brezplačno prejmete tudi ISSO PREBOJA, ki vam prinaša oceno doseženega razvoja v določenem obdobju, na primer v času mandata.

Vrednost: 950 € + DDV


CERTIFIKAT ISSO

Vključuje:

 • plaketo,
 • e-značko za spletno stran,
 • priznanje v PDF-obliki,
 • personalizirano izdajo indeksa ISSO analize o dosežkih občine na približno 50-70 straneh.


Vrednost: 350 € + DDVANALIZA 5 ZLATIH ZVEZDIC


Vključuje:

 • 5 izstopajočih uvrstitev občine,
 • primerjava uvrstitve občine z vsemi slovenskimi občinami na 8 področjih (demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje).


Vrednost: 250 € + DDV


FOTO UTRINKI 2018