Nabavna konferenca 2019


9. in 10. maj 2019


Portorož, Slovenija

GH Bernardin


Hvala, ker ste bili z nami na Nabavni konferenci 2019!


Veseli nas, da ste bili del letošnje Nabavne konference 2019!

Rezervirajte si termine za prihodnjo, Nabavno konferenco 2020, ki bo potekala 14. in 15. maja 2020 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu!

Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije

Zaupajte nam vaše povratne informacije o konferenci!


Pridružite se nam na osrednjem letnem srečanju
nabavnih managerjev v Portorožu!


9. in 10. maja 2019 vas vabimo na tradicionalni dogodek, Nabavno konferenco 2019 z vedno aktualnimi temami s področja nabavnega managementa, primeri dobrih praks, vrhunsko predavateljsko zasedbo, izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter podelitvijo priznanja Nabavni manager leta.

Osrednja tematika konference 2019 bo transformacija nabave v dinamičnih okoljih.

Na nabavnem področju zaznavamo v zadnjih letih spremembe iz dolgoletnega osredotočanja na zniževanje stroškov/cene, v smer ustvarjanja dodane vrednosti v nabavi, inoviranja z dobavitelji ter še posebej v smer vodenja talentov/timov in digitalne nabave.

Nabava je še naprej zadolžena za doseganje kratkoročnih prihrankov, za obvladovanje nabavnih rizikov in posledično za rast podjetij v negotovih tržnih razmerah ter v obdobjih negotovosti. V obdobju rasti, tako na nacionalni kot globalni ravni, kateri smo bili priča v zadnjih letih, je pomembna vloga nabave v povečani transparentnosti nabavnih verig, dostopu do dobaviteljevih inovacij in zniževanju stroškov v podjetjih. Na globalni ravni se soočamo z novimi trgovinskimi vojnami, katere bodo ponovno spremenile način dela nabave in povzročile ponovno povečanje kompleksnosti pri nabavnih procesih. Na konferenci bomo predstavili, v katero smer gredo svetovni trendi in kakšne posledice bo imelo to za nabavo.

V zadnjih mesecih skozi PMI (Purchasing Managers Index) zaznavamo ohlajanje gospodarske rasti, še posebej pri največjih, slovenskih izvoznih partnericah. Na konferenci se bomo zato posvetili transformaciji nabave v dinamičnih okoljih:

 • kako, ne le zmanjševati stroške, ampak povečevati dodano vrednost v nabavi,
 • kakšna je naslednja generacija nabave,
 • kako pri našem sodelovanju z dobavitelji vzpostaviti tak odnos, da bomo za naše dobavitelje prva izbira, prvi kupec v primeru spremenjenih pogojev na trgu,
 • kakšna je agilna nabava, kako je organizirana,
 • kakšne so potrebne kompetence bodočih nabavnikov, kako prepoznati prave nabavnike in kako uspešno vodimo nabavne time.

 • Na Nabavni konferenci 2019 bomo gostili priznane mednarodne in domače predavatelje z aktualnimi temami, zato vas toplo vabimo, da se nam pridružite 9. in 10. maja 2019 v Portorožu!


  PROGRAM

  Četrtek, 9. maj 2019
  8.00 - 9.00

  Sprejem udeležencev

  9.00 - 9.15

  Otvoritev konference in pozdravni nagovori

  SVETOVNI TRENDI IN TRGOVINSKA POLITIKA

  9.15 - 10.00

  Trenutne gospodarske razmere: čedalje večja negotovost

  Prof. dr. Martin Wagner, Tehnična univerza v Dortmundu, Inštitut za napredne študije na Dunaju, Banka Slovenije

  V prispevku bodo predstavljene trenutne gospodarske razmere in obeti, tako z mednarodnega – še zlasti evropskega – kot tudi s slovenskega vidika. Obravnavali bomo nekatera glavna tveganja. Na podlagi makroekonomske slike bodo nekatere teme podrobneje obravnavane, na primer izobraževanje, tehnologija in konkurenca. Namen prispevka je predvsem začrtati izhodišča za razpravo s predstavitvijo nekaterih aktualnih informacij.

  10.00 - 10.45

  Trgovinske vojne in implikacije za nabavo
  Prof. dr. Katja Zajc Kejžar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Vse od gospodarske in finančne krize l. 2008/2009 smo priča novim protekcionističnim težnjam in precejšnemu povečanju števila trgovinskih ukrepov, z negativnim vplivom na mednarodno trgovino. Dodatne carinske dajatve, ki jih je uvedla Trumpova administracija, so spodbudile povračilne ukrepe s strani trgovinskih partnerjev in predstavljajo resno grožnjo novih trgovinskih vojn. Tovrstni ukrepi pa še dodatno slabijo že tako krhke temelje multilateralnega sistema, oblikovanega po 2. svetovni vojni. V zadnjem letu so se tudi okrepili pozivi k reorganizaciji Svetovne trgovinske organizacije. Učinki novih protekcionističnih ukrepov so danes, ko trgovina z vmesnimi proizvodi v okviru globalnih verig vrednosti predstavlja več kot polovico celotne svetovne trgovine, veliko bolj nepredvidljivi, kompleksni in presegajo tradicionalne učinke. Multinacionalna podjetja se odzivajo z reorganizacijo oskrbovalnih verig in selitvijo posameznih proizvodnih faz. Uvedba novih carin torej predstavlja resen izziv za organizacijo globalnih verig vrednosti in trenutnih vzorcev mednarodne delitve proizvodnje.

  10.45 - 11.15

  Odmor za kavo in druženje

  11.15 - 12.00

  K nabavi naslednje generacije
  Prof. dr. Frank Rozemeijer, Maastricht University, Nizozemska

  Danes se nabavasooča z nekaterimi resnimi izzivi. Zaradi vse večje volatilnosti inkompleksnosti poslovnega okolja čedalje več poslovnih deležnikov vabi svoje vodjenabave k oblikovanju domiselnih rešitev za kritične poslovne izzive in zmanjševanjestroškov. Če želimo to doseči, potrebujemo nič manj kot strokovnjake za nabavonaslednje generacije. Gre za strokovnjake, zazrte v prihodnosti, ki seosredotočajo na ustvarjalnost in inovativnost z namenom.

  12.00 - 12.45

  Okrogla miza s sodelujočimi predavatelji
  Moderator: Srečo Bukovec, Združenje nabavnikov Slovenije

  12:45 - 14.00

  Skupno kosilo

  KAKO NABAVA USTVARJA VREDNOST

  14.00 - 14.30

  Tehnološko podprto ustvarjanje vrednosti v nabavi
  Jan Šťastný, Deloitte Svetovanje d.o.o.

  Izsledki Deloittove ankete 500-tih direktorjev nabave podjetij po vsem svetu kažejo na to, da je eden glavnih vzvodov nabave za ustvarjanje vrednosti sodelovanje z dobavitelji. Da pa se nabavna ekipa lahko ukvarja s temi aktivnostmi, mora biti podprta z napredno tehnologijo. Deloittova študija »The Future of Procurement in the Age of Digital Supply Networks« analizira ključne tehnologije, ki se v svetu uporabljajo v upravljanju nabavne verige. Med temi bomo na primeru predstavili uporabo robotske avtomatizacije procesov (RPA). To je tehnologija, ki se uporablja za avtomatizacijo ponavljajočih se opravil s ciljem razbremenitve zaposlenih, ki se potem lahko ukvarjajo z aktivnostmi z večjo dodano vrednostjo.

  14.30 - 15.15

  Poganjanje vzdržne top line in bottom line vrednosti
  Josip T. Tomasevic, AGCO, ZDA

  15.15 - 16.00

  Izbrana stranka – ali smo prva izbira za dobavitelje?
  Francois Dousset, EIPM (The European Institute of Purchasing Management), Francija

  Pri nabavi nas včasih preveva občutek obrnjenega sveta. Številni glavni dobavitelji so namreč postali močnejši od svojih strank, hkrati pa smo včasih neusmiljeno odvisni od zunanjega znanja in sposobnosti. Ali se moramo na take paradigme navaditi ali pa lahko postanemo privlačni za naše glavne dobavitelje? Kdo smo za njih? Kako lahko postanemo njihova izbrana stranka? Ali lahko pričakujemo, da bomo tako zmanjšali svoja tveganja in stroške ali da bomo postali privlačni za inovacije?
  V prispevku bomo obravnavali razloge, zaradi katerih se kupci znajdejo v takih situacijah, spoznali najboljše prakse za upravljanje strateških dobaviteljev in kakšne rezultate lahko pričakujemo.

  16.00 - 16.20

  Odmor za kavo in druženje

  16.20 - 16.50

  Koraki informacijske podpore strateški nabavi – študija primera
  Simon Jurečič, OSIR - ERPIS d.o.o.
  Adrian Denitoui, Banca Transilvania, Romunija

  Banca Transilvania je največja bančna skupina in prva bančna ustanova v Romuniji, ki je začela kotirati na Borzi v Bukarešti. Po večkratnih prevzemih Volksbank, Bancpost, ERB in ERB Leasing IFN, namenjenih poslovanju s prebivalstvom, je nujno potrebovala boljše upravljanje različnih področij svojega poslovanja. Cilji so bili skrajšanje časa od poslovne zahteve do pridobitve, zmanjšanje ročnega dela in popoln revidiran proces, hkrati pa vse skupaj vključiti v obstoječe IT aplikacije in uveljaviti korporativno raven standardov za varnost, avtentikacijo in integracijo. V prispevku bosta predavatelja delila svoje izkušnje o tem, kako so pregledno in sodelovalno vodili nabavo, utemeljeno na najboljših panožnih praksah, varni in zaupni komunikaciji z dobavitelji, orodji za sodelovanje pri pogajanjih o pogodbah in upravljanju pogodb z aplikacijami Oracle Cloud.

  OUT OF BOX:

  16.50 - 17.40

  Možganska nevihta za kreativne ideje
  Uroš Petrovič, mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, soavtor inovativnega programa »NTC sistem učenja«, Srbija

  V nekaj zadnjih letih je o delovanju možganov odkrito mnogo več, kot vsa leta poprej. Dokazano je, da se brezmejni skupki možganskih celic lahko usmerjeno razvijajo v željenih smereh, odvisno od naše želje in našega cilja.

  Kako naj nedavno ugotovljene lastnosti možganov izkoristimo tako, da bomo dosegli to kar si želimo? Kako aktiviramo to izjemno mrežo, ki jo povezuje na stotine milijard nevronov, da prične delovati kot nikoli doslej? Kako naj si uspešno in brez napora zapomnimo pomembne stvari? Kako naj to, kar delamo naredimo zanimivejše, tako za nas kot za druge? Kako naj povežemo vse kar znamo in tako spoznamo to, česar pred tem nismo vedeli?

  Vse to bomo skušali odkriti na mini delavnici, ki vas bo inspirirala, vlila novih idej in rešitev, tako poslovno, kot tudi v zasebnem življenju.

  17.40 - 17.50

  Zaključki prvega dne konference

  Marina Lindič, programska vodja konference, Združenje nabavnikov Slovenije

  20.30

  VEČERNO DRUŽENJE

  Petek, 10. maj 2019

  NEKAJ ZASE:

  9.00 - 10.00

  Proti-stresni tretma - kako poslušati sebe in se izogniti stresu
  Dr. Franc Gider, Bizinaizi

  Nabavniki so čedalje bolj izpostavljeni stresu v vsakdanjem življenju. To vpliva na zmanjšanje učinkovitosti pri delu in slabše počutje. V predavanju bodo izpostavljeni nekateri vidiki nastanka stresa in podane enostavne ter učinkovite tehnike za vsakodnevno obvladovanje stresa!

  10.00 - 10.15

  Odmor za kavo in druženje

  AGILNA ORGANIZACIJA NABAVE

  10.15 - 10.45

  Digitalizacija nabavnih procesov v praksi – Pospeševanje agilnosti poslovanja
  Michal Szlezak, Indirect Procurement Manager Eastern and Southern European Region Danfoss A/S, Poljska

  Digitalizacijaje povsod okoli nas, zato ne preseneča, da so ti procesi zajeli tudi nabavo.Michal Szlezak bo predstavil, kako so pametne rešitve pomagale Danfossupospešiti nabavne procese, hkrati pa bo odgovoril na vprašanja, koliko naročilje mogoče popolnoma avtomatizirati in kako uporabiti človeške vire, ki so se podigitalizaciji sprostili. V prispevek bo vključena tudi predstavitev v živosistema SAP Ariba.

  10.45 - 11.15

  Preživijo najbolj prilagodljivi, agilni!
  Matej Golob, CorpoHub

  Sistematično ukvarjanje z nenehno agilno transformacijo omogoča bistvene razlike v učinkovitosti med navadnimi in agilnimi ekipami.

  Psihološka varnost, zaupanje, transparentnost, inovativnost, odzivnost, odgovornost in zanesljivost so značilnosti, ki omogočajo te razlike in na njih se da bistveno bolj vplivati, kot se zdi na prvi pogled.

  Skupaj bomo odkrivali kako in komu to že uspeva!

  11.15 - 11.45

  Sodobna orodja za agilno odločanje v nabavi – dobra praksa
  Trpimir Štiglic, Danfoss Trata d.o.o.

  Smo v dobi, ko količina razpoložljivih podatkov nenehno narašča, potrebna hitrost obdelave teh podatkov se veča, čas ki ga lahko nameni za obdelavo pa krajša. Za obdelavo le teh pa v večini uporabljamo znane programe za obdelavo podatkov, ki so precej nefleksibilni in časovno potratni. Vpeljava programa Power BI za poročanje in spremljanje nabavnih projektov in prihrankov, je v Danfoss Trati ključno skrajšalo potreben čas za obdelavo podatkov in pa analize in podatke približalo uporabnikom, ki jim omogoča različne poglede in hitre odločitve.

  11.45 - 12.15

  Odmor s prigrizkom

  VODJE NABAVE PRIHODNOSTI

  12.15 - 13.15

  Kako oblikovati in razviti visoko učinkovito ekipo v nabavi
  Søren Vammen, Kairos Commodities, DILF (Danski forum za nabavo in logistiko), Danska

  Nabava je mehanizem za odzivanje, zato je seveda pomembno logično vprašanje za vsakega vodjo nabave: »Na kaj se odzivamo v naši nabavni organizaciji?«.

  To je odvisno od več dejavnikov, kot so na primer poslovna strategija, kontekst podjetja in njegovo stanje ter različni drugi notranji in zunanji dejavniki. Bistvo je, da se morajo današnje organizacije za nabavo na nenehno spreminjajoče se razmere odzivati dinamično in okretno. Zato je poglavitno vprašanje, kako zgraditi visoko učinkovito ekipo.

  V prispevku se bomo osredotočili tudi na naslednja vprašanja:

  •pet očitnih trendov pri nabavi, ki se jim ne morete izogniti?

  •kateri dejavniki določajo DNK vaše ekipe?

  •kako izbrati zmagovalno ekipo?

  •kako vzpostaviti visoko zmogljivo ekipo?

  13.15 - 13.45

  Ali res znam prepoznati najboljšega kandidata?
  Mag. Saša Fajmut, Amrop Adria, d.o.o.

  Raziskave kažejo, da so klasični selekcijski intervjuji točni le v 20% primerih, ko se odločamo za pravega kandidata. Čemu je temu tako? V tem prispevku bomo spoznali, kaj poleg intervjujev lahko uporabljamo v selekcijskem postopku, zato da resnično prepoznamo najboljšega kandidata za naš nabavni tim.

  13.45 - 14.15

  Ne iščite, razvijte svoje talente!
  Matej Delakorda, Grow Adriatik

  Pogosto slišimo, da so talenti ena glavnih konkurenčnih prednosti podjetja. Ko jih najdemo, privabimo v podjetje in primerno nagradimo, je naših skrbi konec. Oni sami, njihov talent in tisto "nekaj", kar imajo, bo poskrbelo, da bomo boljši od tekmecev. Zmotno prepričanje!

  Talente in nasploh naše zaposlene je potrebno vzgajati in nenehno razvijati. Pri tem je pomembno zavedanje, da ljudi ne moremo motivirati mi. Motivirajo se lahko sami. Vloga vodje pri tem je, da odstranjuje ovire in prepreke za stik z njihovo motivacijo. Prav tako vodje večkrat pozabimo, da je potrebno vsakodnevno nagrajevati in spodbujati konkretna vedenja, ki jih želimo videti v timu. Ter na drugi strani zavestno nasloviti in se soočiti z vedenji, ki niso konstruktivna za naše ekipe. Razvoj talentov je zelo konkretna stvar zato si bomo na delavnici pogledali konkretna orodja in tehnike, ki jih lahko uporabljamo vsak dan.

  14.15 - 14.25

  Zaključki konference
  Marina Lindič, programska vodja konference, Združenje nabavnikov Slovenije

  Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

  ZAKAJ NA KONFERENCO


  Vrhunska predavateljska zasedba

  Svoje znanje in izkušnje bodo podelili tako tuji kot domači priznani strokovnjaki s področja nabave.

  Aktualne teme

  Konferenca prinaša obilo aktualnih tem s področja nabavnega managementa, najnovejše trende in primere dobrih praks.

  Odlična družba

  Izkoristite odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, srečanje s kolegi in za navezovanje novih poslovnih stikov na osrednjem tradicionalnem srečanju nabavnih managerjev.

  Vsakoletna Nabavna konferenca se z zanimivim programom - kombinacijo teorije in primerov iz praks, uvršča ob bok podobnim dogodkom v tujini. Poleg novih idej, ki jih vedno prinesemo s konference, je spoznavanje kolegov s podobnimi izzivi in izkušnjami morda še dragocenejše. Rezervacija spomladanskega termina za Nabavno konferenco je takorekoč obvezna!
  Uroš Primožič Direktor nabave Skupine Helios in Nabavni manager 2017
  Networking, networking, networking, med in po konferenci. In veliko novih, iskrivih idej, ki me razbremenijo od dnevnih obveznosti in urgenc, ki so nabavi kot delu oskrbnega procesa lastne. Idej, ki mi dajo vpoglede v orodja, rešitve in spremembe za prihodnje obdobje. To so trenutki, ki me napolnijo z novo energijo za doseganje ciljev in za zmagovanje v izzivih, ki jih imam na področju nabave in širše oskrbnih procesov. Pomemben je tudi izbor nabavnika leta, ker z njim prepoznavamo posameznike, ki dajejo velik doprinos nabavni funkciji in jo vzpostavljajo kot eno od ključnih strateških funkcij podjetja.
  Marko Lekše Izvršni direktor nabave, Adria Mobil, d. o. o. in Nabavni manager 2014
  Nabavna konferenca je odlična priložnost za spoznavanje trendov ter dobrih praks v nabavi, tako doma kot v tujini. Zanimive teme in odlični predavatelji so garancija, da boste nadgradili svoja znanja in dobili nove ideje za svoje delo. Seveda pa je konferenca tudi priložnost za druženje in izmenjavo informacij med kolegi, ki imamo podobne izzive. Se vidimo maja v Portorožu!
  Luka Rutar Direktor, Global Procurement, Danfoss DHS Segment, DEN Division, Danfoss Trata d.o.o.
  Nabavna konferenca, kot eden največjih dogodkov za nabavnike, je odlična priložnost in definitivno pravilna izbira za nabavnika, ki želi pridobiti nova znanja. Ker v poslu vedno potrebujemo nekaj več, nekaj novega, drugačnega in stremimo k svežim in kvalitetnim informacijam, je program konference vedno zasnovan tako, da domov odidemo polni novih idej in zamisli kako bomo to uveljavili v praksi. Izmenjava dobrih praks, delitev izkušenj z ostalimi ''so – nabavniki'' ter nova znanja ostalih predavateljev in udeležencev nam lahko izjemno koristijo pri naših poslovnih odločitvah. Poleg strokovnega znanja, ki ga pridobim na konferenci, vedno odnesem s seboj ogromno pozitivne energije in ta vrednost me še dodatno motivira in me navdaja z veseljem do tega kar delam.
  Barbara Šmalc Nabavna managerka 2009

  PREDAVATELJI

   
  Marina Lindič

  Predsednica Združenja nabavnikov Slovenije

  Od leta 2016 je direktorica nabave za poslovno enoto Adria in za poslovno enoto Italija v Ursa Slovenija d.o.o. Poleg tega je odgovorna za nabavo strateških investicij za celotno skupino Ursa.

  Več.

  V Ursa Slovenija d.o.o. je zaposlena od leta 2015. Najprej kot direktorica Sektorja logistike, oskrbe za področje Sredozemlja in jugovzhodne Evrope. Pokrivala je področje logistike, oskrbe s surovinami, planiranja proizvodnje, skladiščenja surovin in končnih proizvodov, oskrbe kupcev za Avstrijo, Slovenijo in ostale države bivše Jugoslavije, Romunijo, Bolgarijo in Grčijo.

  Od leta 1995 do maja 2005 je bila razporejena na delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi kot Vodja nabave V Trimo d.d.. Področja, ki jih je pokrivala, so bila nabava materialov, storitev ter investicijskega blaga na domačem trgu in uvoz ter skladišče surovin, potrošnega materiala in carinskega skladišča. Študij je končala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, opravila pa je tudi GMP na Poslovni šoli IEDC Bled School of Management.

  Je soustanoviteljica Združenja nabavnikov. Od leta 2003 do 2011 je bila podpredsednica Združenja in od leta 2011 dalje je predsednica ZNS. Leta 2014 je bilo izvoljena v upravo IFPSM (International Federation for Supply Management), od leta 2016 dalje je Zakladnik (Treasurer) IFPSM.

  Je soavtorica knjige Strateška nabava in Priročnika za vodjo nabave. Pri priročniku za vodjo nabave je bila tudi strokovna urednica.

   
  Josip T. Tomasevic

  Senior Vice President & CPO, Global Purchasing, Materials & Demand Planning, AGCO, ZDA

  Josip T. Tomasevic je višji podpredsednik in direktor nabave multinacionalke AGCO, ki je ena vodilnih proizvajalk kmetijske mehanizacije na svetu.

  Več.


  Josip T. Tomasevic je višji podpredsednik in direktor nabave multinacionalke AGCO, ki je ena vodilnih proizvajalk kmetijske mehanizacije na svetu. Prisotna je na trgih več kot 140 držav, njeni izdelki pa se prodajajo pod blagovnimi znamkami Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson in Valtra.

  Odkar se je pred osmimi leti pridružil AGCO, je ena njegovih glavnih nalog prilagoditev globalnih poslovnih procesov za maksimiranje rezultatov, okrepitev učinkovitosti ter s tem konkurenčnosti multinacionalke. Na področjih nabave in logističnih procesov v družbah z globalno prisotnostjo ima kar 30 let izkušenj. Preden se je pridružil AGCO, je namreč vodil nabavo in logistične operacije pri družbah Claas, Gildemeister in EMAG. Je tudi član uprave BVL International – Nemškega združenja za menedžment materialov, nabavo in logistiko. Družbe, ki jih je vodil, so bile pogoste prejemnice prestižnih mednarodnih nagrad, kot so na primer evropska zlata medalja za logistiko in oskrbovalno verigo (2017), nemška nagrada za menedžment oskrbovalne verige (2016), nemška nagrada za logistiko (2007), nagrada BME za odličnost na področju e-rešitev (2015), kitajska nagrada za inovacije v logistiki avtomobilske industrije (2018) itd., leta 2016 pa je prejel tudi naziv direktor nabavne verige.

  Naziv inženir strojništva in proizvodnih sistemov je pridobil na Univerzi za uporabne znanosti FHTE Esslingen v Nemčiji, različne programe menedžmenta pa je končal na univerzah Harvard, Kellog in St. Gallen.

   
  Prof. dr. Frank Rozemeijer

  Vodja katedre NEVI za nabavo in vodenje dobavne verige na Poslovni in ekonomski fakulteti Univerze v Maastrichtu, Nizozemska

  Od leta 2007 je Frank Rozemeijer vodja katedre NEVI za nabavo in vodenje dobavne verige na Poslovni in ekonomski fakulteti Univerze v Maastrichtu. Prav tako je programski direktor programa NEVI za vodenje naročil, ki ga gosti Univerza v Maastrichtu.

  Več.

  Frank Rozemeijer je bil poleg akademskega udejstvovanja vedno v stiku s prakso v vlogi svetovalca. V preteklih letih je pomagal številnim mednarodnim podjetjem pri razvoju njihovih nabavnih funkcij in dobavnih verig. V zadnjih 20 letih je zgradil trden ugled predavatelja in moderatorja na konferencah in internih seminarjih podjetij. Njegovo strokovno znanje se osredotoča na vprašanja, kot so strategija naročanja, organizacija korporativne nabave, zrelost nabave, upravljanje odnosov z dobavitelji, sodelovanje v dobavni verigi in strateška nabava.

   
  Prof. dr. Martin Wagner

  Tehnična univerza v Dortmundu, Inštitut za napredne študije na Dunaju, Banka Slovenije ​​

  Martin Wagner je od leta 2017 glavni ekonomist Banke Slovenije. Od leta 2012 je redni profesor za ekonometrijo in statistiko na ugledni Tehnični univerzi v Dortmundu in hkrati gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

  Več.

  Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov in je tudi član Inštituta za napredne študije na Dunaju. Različne pedagoške in raziskovalne položaje pa je v preteklosti imel tudi na Univerzi v Bernu, Univerzi Princeton (ZDA), Tehnološki univerzi na Dunaju, Univerzi v Gradcu in Univerzi v Hamburgu. Kratek čas pa je delal tudi na Evropski centralni banki v Frankfurtu. Po izobrazbi je matematik in ekonomist z doktoratom s področja tehnologije.

   
  Søren Vammen

  Izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum), Danska

  Søren Vammen je izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum).

  Več.

  Søren Vammen je izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum).

  V vlogi izvršnega direktorja Kairos Commodities sodeluje pri celostni nadgradnji možnosti upravljanja s tveganji pri nakupu blaga v številnih vodilnih podjetjih.

  Søren že skoraj dve desetletji sodeluje pri razvoju nabavne funkcije in razvoja človeških virov na področju nabavnega managementa. Bil je tudi intenzivno vključen v programe preoblikovanja nabavne funkcije v številnih globalnih podjetjih.

  Ima magisterij s področja organizacijskega vedenja in psihologije na Copenhagen Business School.

   
  Francois Dousset

  Programski direktor in profesor, EIPM (The European Institute of Purchasing Management), Francija

  François Dousset je programski direktor in profesor na EIPM – The European Institute of Purchasing Management.

  Več.

  Kot svetovalec za področji nabavnih in inovacijskih strategij je sodeloval z nekaterimi največjimi svetovnimi multinacionalkami iz različnih panog, kot so Siemens, Vodafone, Coca-Cola, Société Générale, Alstom Power, General Electric, Michelin, Unilever, Airbus, Bombardier, Schneider, Bayer, Dupont in številne druge.
  Je tudi predavatelj na programih MBA in drugih specializiranih certificiranih poslovnih programih. Njegova področja specializacije so upravljanje inovacij v nabavnih postopkih, upravljanje strateških tveganj in analiza konkurenčnih prednosti.

   
  Michal Szlezak

  Indirect Procurement Manager Eastern and Southern European Region Danfoss A/S, Poljska

  V Danfossu vodi mednarodno ekipo devetih sodelavcev, ki so odgovorni za taktične in operativne nabavne dejavnosti v osmih evropskih državah in pri enajstih pravnih osebah.

  Več.

  Michal Sclezak je vodja nabave z bogatimi izkušnjami s področja vodenja projektov in magisterijem Varšavske Fakultete za ekonomijo. Ima več kot deset let delovnih izkušenj na področju operativnih in strateških naročil. Trenutno v Danfossu vodi mednarodno ekipo devetih sodelavcev, ki so odgovorni za taktične in operativne nabavne dejavnosti v osmih evropskih državah in pri enajstih pravnih osebah. Z nadaljnjo širitvijo digitalne preobrazbe nabave v letu 2019 se bo to pokrivanje okrepilo na dvajset pravnih oseb v trinjastih državah.

   
  Prof. dr. Katja Zajc Kejžar

  Redna profesorica za področje mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

  Je redna profesorica za področje mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Predava in raziskuje predvsem na področjih mednarodne ekonomije, evropskih integracijskih procesov, globalnih verig vrednosti ter obvladovanja tveganj v mednarodnem poslovanju.

  Več.

  V 2015/2016 je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi v Bologni in krajša obdobja na Shanghai University of International Business and Economics ter na univerzah v Antwerpnu, Varšavi in na Reki. Objavila je vrsto člankov v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah, med drugim v Review of World Economics, Open Economies Review, Small Business Economics, The Journal of International Trade & Economic Development, Applied Economics, Emerging Markets Finance and Trade. Je članica uredniškega odbora mednarodnih znanstvenih revij Economic and Business Review, European Perspectives in Economic Review. Sodelovala je pri številnih evropskih Jean Monnet projektih. V letih 2005 - 2016 je delovala kot članica izpitne komisije za izvedbo strokovnega izpita za opravljanje zastopanja v carinskih zadevah, imenovana s strani Generalnega carinskega urada RS.

   
  Uroš Petrović

  Mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, diplomirani inženir tehnologije, soavtor inovativnega programa, Srbija

  Je mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, diplomirani inženir tehnologije, soavtor inovativnega programa "NTC sistem učenja" (NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov), ki se uporablja v več kot 10 evropskih državah.

  Več.

  Uroš Petrović je mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, diplomirani inženir tehnologije, soavtor inovativnega programa "NTC sistem učenja" (NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov), ki se uporablja v več kot desetih evropskih državah.

  Gostuje kot predavatelj na različnih fakultetah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, tako doma v Srbiji, kot po svetu.

  Je avtor 16 knjig in prejemnik veliko nagrad, v Srbiji najpogosteje bran avtor knjig za otroke, ki so izšle tudi v mnogih drugih jezikih evropskih držav. Po njegovem romanu Peti netopir, je posnet prvi 3D celovečerni film v zgodovini srbske kinematografije. Sodeluje in soustvarja mnoge televizijske projekte, prav tako pa je Petrovič Uroš prejemnik številnih najprestižnejših nagrad iz fotografije.

  Vrsto let je predsedoval združenju Mensa Srbije, katerega sto članov velja, da imajo najvišji inteligenčni kvocient (IQ) in se uvrščajo med 2% tiste populacije, ki dosegajo najvišji IQ. Petrović je eden najuspešnejših ljudi na svetu v reševanju inteligenčnih testov, živi in dela v Beogradu.


   
  Jan Šťastný

  Manager, Deloitte Svetovanje, d.o.o.

  Jan Šťastný je manager v podjetju Deloitte.

   
  Matej Golob

  Chief Startup Officer, CorpoHub

  Matej Golob je računalničar z MBA nadgradnjo in Chief Startup Officer, ki je dolgoletno mednarodno korpo kariero zamenjal za startup svet. Je soustanovitelj start-up podjetja 30Lean. Usmerja vitke inovativne ekipe v velikih organizacijah.

  Obseden z izboljševanjem produktivnosti ekip, predvsem razvojnih, na področjih z večjo negotovostjo. V metodologijah in pristopih, ki jih zagovarja ter pomaga vpeljevati v večjih slovenskih podjetjih in multinacionalkah, je našel svoj ikigai.

   
  Trpimir Štiglic

  Direktor nabave v DEN diviziji za področje Evrope, Danfoss Trata d.o.o.

  Je univ. dipl. ing. strojništva, njegova kariera pa je razpeta med prodajo in nabavo. V podjetju Hermes je je postavil dealersko mrežo za Hewlett Packard PC in periferno opremo v Jugoslaviji, v podjetju Metronik pa je bil odgovoren za prodajo rešitev in sistemov za avtomatizacijo v zgradbah Honeywell.

  Več.

  Je univ. dipl. ing. strojništva, njegova kariera pa je razpeta med prodajo in nabavo. V podjetju Hermes je je postavil dealersko mrežo za Hewlett Packard PC in periferno opremo v Jugoslaviji, v podjetju Metronik pa je bil odgovoren za prodajo rešitev in sistemov za avtomatizacijo v zgradbah Honeywell. Svojo kariero je nadaljeval v Danfossu kot key account manager za HVAC ventile in pogone, nato kot Vodja nabave Danfoss Trata, Direktor divizijske nabave Danfoss ter Procurement Director. Sedaj je direktor nabave v DEN diviziji za področje Evrope. Leta 2011 je prejel priznanje Nabavni manager 2011.

   
  Adrian Denitoiu

  Namestnik direktorja oddelka za informatiko, Banca Transilvania, Bukarešta, Romunija

  Je višji strokovnjak za operacije in tehnologijo z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju bančništva in IT. Izkušen je v razvoju in implementaciji različnih bančnih sistemov ter aplikacij s področij kot so poslovanje, kreditno tveganje, finance, prodaja na drobno, prodaja podjetjem itd.

  Več.

  Hkrati ima izkušnje pri uvajanju rešitev poslovne analitike z različnimi orodji in tehnologijami. Ima 15-letne izkušnje na področju bančništva in IT. Ima bogate izkušnje pri zagotavljanju pomembnih izboljšav pri obvladovanju tveganj, hkrati pa tudi izboljšanju uporabniške izkušnje in ravni storitev. Izkušnje ima tudi na področju motiviranja, preoblikovanju poslovnih procesov, vodenju učinkovitosti, vodenju ljudi skozi spremembe, ustvarjanju razvojnih načrtov in okvirov upravljanja uspešnosti.

   
  Simon Jurečič

  Vodilni partner, arhitekt rešitev, OSIR-ERPIS

  Je soustanovitelj in vodilni partner podjetja OSIR-ERPIS, specializiranega partnerja Oracle Applications. Preden se je pridružil podjetju OSIR-ERPIS je bil na različnih položajih v jeklarski industriji – od prodajnika, vodje prodaje do direktorja poslovne enote.

  Več.

  V podjetju OSIR-ERPIS je bil odgovoren zlasti za uvajanje programske opreme v proizvodnji in javnih službah, bodisi kot vodja projekta ali kot glavni svetovalec. Pozneje je pretežno opravljal funkcijo arhitekta rešitev, ki je odgovoren za doslednost in integracijo procesov prek celotnega informacijskega sistema pri stranki. Diplomiral je iz poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

   
  Dr. Franc Gider

  Poslovni svetovalec in mentor, Bizinaizi

  Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa svetovalec na poslovnem in osebnem področju.

  Več.

  Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa svetovalec na poslovnem in osebnem področju.

  V dve desetletji trajajoči svetovalni karieri je sodeloval z več kot 200 različnimi organizacijami, bil je pa tudi mentor številnim podjetnikom in managerjem. Pri svojem delu črpa navdih iz svojih raziskovalnih in vodstvenih izkušenj. V svojem unikatnem pristopu združuje znanje iz optimizacije poslovnih procesov, veščin vodenja in duhovnosti. Trdno verjame, da je prvi predpogoj za osebno in poslovno učinkovitost energijsko ravnovesje, zato tudi sam živi po načelih filozofije »bizi na izi.«

   
  Mag. Saša Fajmut, MBA

  Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov, Amrop Adria, d.o.o.

  Kot direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov je odgovorna za presojo in razvoj kompetenc vodilnih kadrov v organizacijah po Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, BiH, Makedoniji in Črni Gori.

  Več.

  Mag. Saša Fajmut je kot direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov odgovorna za presojo in razvoj kompetenc vodilnih kadrov v organizacijah po Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, BiH, Makedoniji in Črni Gori.

  Ima več kot desetletje delovnih izkušenj na kadrovskem področju, kjer je delala tako za domača kot tuja mednarodna podjetja (Novo Nordisk, Goodyear Dunlop, NLB, HTS IC). V tem času se je razvila iz kadrovskega generalista v vodjo kadrovske službe, z odgovornostjo za zaposlene in vzpostavitev strateških kadrovskih procesov v organizacijah po vsej Adriatik regiji.

  Po izobrazbi je psihologinja z zaključenim znanstvenim magisterijem iz klinične psihologije, končala pa je tudi študij MBA v Zagrebu. Je aktivna predavateljica, moderatorka delavnic ter avtorica kolumn v The Slovenia Times.

   
  Matej Delakorda

  Trener mehkih veščin, Learning & development konzultant in moderator

  Matej Delakorda je trener mehkih veščin, Learning & development konzultant in moderator. Deluje kot samostojni trener in kot trener v podjetjih GROW Adriatik (Slovenija) in GROW GROUP (Madžarska). Je del Denison Consulting Europe (certificiran konzultant) in v postopku pridobivanja mednarodnega certifikata "Performance Coaching".

  Več.

  Je štipendist in alumnus Šole za voditeljstvo »School for Leaders« (Poljska), med 2012 in 2014 uradni predavatelj izobraževalnega podjetja Landmark Worldwide (Velika Britanija) na temo voditeljstva in skupinske dinamike. Deluje tudi kot glavni trener mladih iskalcev zaposlitve v dvoletnem nacionalnem projektu „Made With Y“, so-organizator in voditelj TEDx dogodkov. Je dolgoletni TV voditelj, moderator in odgovorni urednik elektronskega medija/spletne televizije Studio 12, v prostem času pa tudi plesalec argentinskega tanga, ki ples povezuje z razvojem mehkih veščin. Je ustanovitelj projekta "Dance into Leadership".

  Ima več kot 10 let izkušenj z moderacijo in facilitacijo skupin ter dogodkov in 5 let trenerskih izkušenj na teme: Vodstvene veščine, Razvoj sodelovalne kulture v podjetjih, vzdržljivost v poslovnem svetu, medgeneracijsko sodelovanje, vodenje milenijcev, kreativno reševanje problemov. 7 let je bil odgovorni urednik in TV novinar spletne televizije Studio 12, 3 leta trener govorcev in javnega nastopanja TEDxCelje, 2 leti vodja podjetniških skupin in trener za vodenje v podjetniški mreži CEED, 1 leto odgovorni urednik revije HRM in vodja HR projektov ter dogodkov na Planet GV.

   
  Srečo Bukovec

  Predsednik Strokovnega sveta Združenja Nabavnikov Slovenije

  Od leta 2013 je direktor podjetja Slopak, družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

  Več.

  Ves čas je dejaven na različnih družbeno političnih področjih in aktiven član številnih domačih ter mednarodnih združenj. Bil je predsednik Komisije za okolje pri Trgovinski zbornici Slovenije, član Odbora za izvajanje Kodeksa dobrih poslovnih praks v agroživilski verigi, član Komisije za okolje in logistiko pri Eurocommerce in član Komisije za embalažo na Ministrstvu za okolje in prostor. Opravljal je funkcijo predsednika NS v nekaterih družbah in je imetnik certifikata Združenja članov nadzornih svetov.

  Je član UO Trgovinske zbornice Slovenije in član UO ter predsednik Strokovnega sveta Združenja Nabavnikov Slovenije (ZNS).

  Objavlja strokovne članke in občasno predava ter vodi strokovne posvete, okrogle mize s področja nabave in okoljskih tem.

  V letu 2010 je prejel prestižno priznanje Nabavni manager 2010.


  Vabljeni k soustvarjanju Nabavne konference 2019 kot sponzorji!

  Za več informacij nas kontaktirajte na e-naslov polona.kostomaj@planetgv.si.

  KOTIZACIJE

  Fotoutrinki z Nabavne konference 2018