Splošni pogoji

PRIJAVA, ODJAVA, VIŠINA KOTIZACIJE IN PLAČILO

Prijava na posamezni izobraževalni dogodek mora biti pisna, preko spletnega obrazca, po pošti, e-pošti ali faksu. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo.

Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 4 delovne dni pred dogodkom. Če se boste odjavili 3 delovne dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na tiskanem prospektu oziroma spletni strani dogodka. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Objavljena višina kotizacije ob prijavi (zgodnja prijava) velja samo ob pogoju plačila celotne kotizacije v roku največ 8 koledarskih dni od dneva prijave. V primeru, da udeleženec (prijavitelj) ob prijavi pisno zahteva plačilo po izvedenem dogodku, se tej zahtevi brezpogojno ugodi, vendar v tem primeru odjava udeležbe ni možna v kakršnem koli primeru. Možna je le menjava udeleženca s strani prijavitelja.

PROGRAM

Organizator jamči, za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej v vseh javnih objavah programa (na tiskanem vabilu, na spletni strani, na urniku dogodka …).

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

ZBORNIK ALI DELOVNO GRADIVO

Zbornik, delovno gradivo ali spletno gradivo vsebuje izbrane in pravočasno prispele pisne prispevke predavateljev. Prispevki tujih predavateljev so objavljeni v originalu, brez prevoda v slovenski jezik.

PREZENTACIJE PREDAVATELJEV

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja).

PARKIRANJE

Za parkiranje na kraju dogodka, poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator ne odgovarja. Organizator poskrbi za parkiranje le v izrecno navedenih primerih, kar jasno označi v javnih objavah programa.

OBVEŠČANJE

Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi organizatorja. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom organizatorju.

SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA

Organizator si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja (v območju ne več kot 15 km od prvotno predvidenega kraja dogodka) zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

ODPOVED IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

Velja od: 16. 10. 2018

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: