prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.

spec. anest. z rean. in strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., je podpredsednik Strokovnega sveta za anesteziologijo in intenzivno medicino, član Akreditacijskega sveta na Ministrstvu za zdravje ter presojevalec ISO standarda in akreditacijskih ustanov.
Je specialist anesteziologije in reanimatologije, strokovni direktor, transplantacijski koordinator Splošne bolnišnice Murska Sobota in vodja Urgentnega centra. Kot Predstavnik vodstva za kakovost na več načinov tvorno udejanja zahteve vodenja kakovosti in varnosti pacientov, veliko prizadevanj pa vlaga v razvijanje donorskega programa. Dvajsetletno pedagoško delo z zdravstvenimi tehniki kot predavatelj nadaljuje na programu visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege in je asistent na Medicinski fakulteti. Je član več projektnih skupin na Ministrstvu za zdravje predvsem na področju vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu in na področju Urgentne medicine. Na strokovnih srečanjih se pogosto pojavlja kot predavatelj na teme o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Sistematično vodenje kakovosti in varnosti neobhodno v času krize

Epidemija koronavirusa je zdravstvene ustanove postavila pred nepredstavljive izzive spreminjanja in prilagajanja procesov dela. Okolja z vzpostavljenimi mehanizmi vodenja kakovosti in varnosti v skladu z mednarodnimi sistemi vodenja kakovosti in akreditacijami so se lažje odzivala na omenjene izzive pri izboljševanju kakovosti in varnosti storitev.  . V prispevku so predstavljene prednosti akreditirane bolnišnice, ki so se tudi v času krize izkazale kot nepogrešljive. Ta drugačen čas je na svoj način opozoril tudi na zahtevo doslednejšega poenotenja pristopov in nadgrajevanja mehanizmov, ki jih akreditacijski postopki sicer zahtevajo.