milena-kramar-zupan-zrf-2024

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica, Splošna bolnišnica Novo mesto, in predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede univerze v Novem mestu

Doc. dr. Milena Kramar Zupan je diplomirala, magistrirala in doktorirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani . V raziskavah povezuje aktualna teoretična spoznanja na področju vodenja in menedžmenta s svojimi več deset letnimi izkušnjami na različnih vodilnih delovnih mestih (deset let je bila glavna direktorica tekstilne tovarne Novoteks iz Novega mesta, dva mandata direktorica Poslovne enote Telekom Slovenije, Novo mesto, za njo je pet mandatov direktorice Sektorja prodaje na Telekomu Slovenije, dva mandata je bila direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto in od 2016 dalje direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto). Aktivno sodeluje v domačih strokovnih in znanstvenih združenjih Slovenske akademije za menedžment, Dolenjske akademske pobude, Uredniškega odbora spletne revije Izzivi managementa, Uredniškega odbora Novis, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije itd. Je predsednica UO Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, je članica nadzornih svetov, svetov javnih zavodov, različnih organov v lokalni skupnostih in znanstvenih združenjih. Je avtorica člankov s področja menedžmenta in vodenja, monografije Menedžment vs. Vodenje ... Je predavateljica na Fakulteti za poslovne in upravne vede in na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.

SLOVENSKE BOLNIŠNICE DANES IN JUTRI

Izkušnje iz preteklih let nam kažejo, da je slovensko zdravstvo na pomembnem razpotju in se čedalje bolj vsi zavedamo, da smo soodgovorni za prevzem pobud za spremembe, ki se tičejo vseh deležnikov zdravstvenega sistema. Trenutni izzivi na nivoju primarnega zdravstva se rezultirajo predvsem v Urgentnih centrih, kjer ne delajo urgentni zdravniki, temveč specialisti drugih strok. Poleg zdravnikov se kadrovska vrzel izkazuje tudi na področju zdravstvene nege ter ostalega infrastrukturnega kadra. V zadnjem desetletju smo priča vedno daljšim čakalnim dobam, kar je pretekla epidemija še poglobila in kot posledično dejanje prinesla številne odloke (PKP-je) in Interventni zakon v zdravstvu.

Rešitve bi bilo v prihodnje iskati v učinkovitem upravljanju in vodenju s pospešeno digitalizacijo; spremembi statusa javnih zdravstvenih zavodov; reformi ZZZS kot aktivnega kupca zdravstvenih storitev; reorganizaciji urgentne službe; učinkovitosti zdravstvene obravnave itd.