Komu je forum namenjen?

Na Zdravstveni razvojni forum vabimo vse pomembnejše deležnike v sistemu zdravstvenega varstva, predstavnike kakovosti v zdravstvu, tako direktorje zdravstvenih ustanov, strokovne direktorje, vodje kakovosti, zdravstvene delavce in sodelavce, predstavnike panožnih zbornic, sindikatov ter predstavnike zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva. Na forumu bomo tudi letos podelili priznanja Najboljše prakse v zdravstvu. Ključni merili v razpisu sta kakovost in varnost v zdravstveni praksi.

Pridružite se nam in spoznajte dobitnike priznanj!

Kaj pridobite z udeležbo?

Aktualno

Na forumu se ukvarjamo z aktualnimi vprašanji s področja upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov iščemo in prikazujemo mnoge rešitve in delimo dobre prakse v zdravstvu

Dialog

Podajamo platformo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov v zdravstvu in si prizadevamo narediti korak naprej v odprti razpravi z namenom, da so najboljše rešitve sprejete z velikim soglasjem oziroma z nacionalnim konsenzom.

Okrogle mize

Na forumu odpiramo razprave tudi na aktualnih okroglih mizah z vodilnimi poznavalci slovenskega zdravstvenega sistema.

Organizacijski odbor

Peter Ribarič - DIREKTOR PLANET GV

Peter Ribarič

DIREKTOR PLANET GV 

peter.ribaric@planetgv.si

Polona Koštomaj - POSLOVNA DIREKTORICA PLANET GV

Polona Koštomaj

POSLOVNA DIREKTORICA PLANET GV 

polona@planetgv.si

Uroš Šestan

VODJA PROJEKTOV 
01 30 94 438
zrf@planetgv.si