Komu je forum namenjen?

Na Zdravstveni razvojni forum vabimo vse pomembnejše deležnike v sistemu zdravstvenega varstva, predstavnike kakovosti v zdravstvu, tako direktorje zdravstvenih ustanov, strokovne direktorje, vodje kakovosti, zdravstvene delavce in sodelavce, predstavnike panožnih zbornic, sindikatov ter predstavnike zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.

Kaj pridobite z udeležbo?

Aktualno

Na forumu se ukvarjamo z aktualnimi vprašanji s področja upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov iščemo in prikazujemo mnoge rešitve.

Dialog

Podajamo platformo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov v zdravstvu in si prizadevamo narediti korak naprej v odprti razpravi z namenom, da so najboljše rešitve sprejete z velikim soglasjem oziroma z nacionalnim konsenzom.

Okrogle mize

Na forumu odpiramo razprave tudi na aktualnih okroglih mizah z vodilnimi poznavalci slovenskega zdravstvenega sistema.

Na forumu bomo letos drugo leto podelili priznanja Najboljše prakse v zdravstvu. Ključni merili v razpisu sta kakovost in varnost v zdravstveni praksi.
Pridružite se nam in spoznajte dobitnike priznanj 2021!

Programska vodja Zdravstveno razvojnega foruma

Biserka Simčič

Organizacijska ekipa

Peter Ribarič

DIREKTOR PLANET GV 

peter.ribaric@planetgv.si

Polona Koštomaj

POSLOVNA DIREKTORICA PLANET GV 

polona@planetgv.si

Lena Peterka

ORGANIZATOR POSLOVNIH DOGODKOV 

lena.peterka@planetgv.si