Vabimo vas, da nam predstavite svojo najboljšo prakso!

Kakšna je vrednost vaše prakse v zdravstvu, kako jo ocenjujete in vrednotite?

Na Zdravstvenem razvojnem forumu 2024 smo šesto leto zapovrstjo podelili priznanje Najboljše prakse v zdravstvu!

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za priznanje Najboljše prakse v zdravstvu 2025.

Proces vrednotenja prakse v zdravstvu predstavlja strokovno-intelektualni in tudi filozofski izziv. Celoten pomen vrednotenja je mogoče prepoznati šele z zornega kota uvedbe v prakso oziroma, ko je rezultate vrednotenja moč zaznati v procesih odločanja tj. uporabiti v praksi.

V četrtek 7. marca, je v Grand hotelu Bernardin v Portorožu v sklopu Zdravstvenega razvojnega foruma potekala predstavitev Najboljših praks v zdravstvu 2024 in podelitev nagrad, ki jo organizira podjetje Planet GV. Na Zdravstvenem razvojnem forumu (7. in 8. marec) se zberejo vsi deležniki iz sistema zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, zdravstveni delavci in sodelavci, predstavniki panožnih zbornic, sindikatov ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.

Ključni merili izbora sta kakovost in varnost v zdravstvu, prispele prakse pa je komisija ocenila na podlagi PUB HUP modela, ki zagotavlja regijsko primerljivost zdravstvenih praks.

Zmagovalci so:

  • Splošna bolnišnica Jesenice: Koordinacija paliativne oskrbe

V strokovni komisiji za izbor najboljših praks v zdravstvu so sodelovali prof. dr. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, eden izmed snovalcev in razvijalcev PUB HUP modela, Biserka Simčič, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva, presojevalka mednarodnih zdravstvenih standardov, prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., samostojni svetovalec, asist. prim. Danijel Grabar, dr. med., presojevalec mednarodnih zdravstvenih standardov, Splošna bolnišnica Murska Sobota ter mag. Peter Ribarič, direktor, Planet GV.

Zmagovalcem iskreno čestitamo!

Ključni merili v razpisu: kakovost in varnost v zdravstveni praksi

Kakovost je nenehno izboljševanje zdravstvene prakse in stalno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe je nujno priporočilo v vsaki zdravstveni praksi. Vrednote zdravstvenih sistemov Evropske unije zajemajo univerzalnost, dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe, enakopravnost in solidarnost s ciljem doseči kakovostno, z dokazi podprto, etično in varno zdravstveno oskrbo, ki je osredotočena na pacienta.

V razpisu nagrajujemo najboljše zdravstvene prakse v slovenskem prostoru, ki v najvišji meri uresničujejo omenjene cilje. 

Kriteriji razpisa temeljijo na PUB HUB Modelu vrednotenja praks v zdravstvu. PUB HUB Model vrednotenja praks v zdravstvu je bil razvit v okviru programa PUB HUB Medicinske fakultete v Zagrebu. Z uporabo navedenega modela zagotavljamo regijsko primerljivost zdravstvenih praks.

V prikazu modela dobre prakse so predstavljene primarne domene, ki so medsebojno povezane in se medsebojno prepletajo:
• evalvacija,
• odločanje,
• uporaba.

Vsa tri področja so v širšem kontekstu celovito povezana z:
• družbenim okoljem,
• strokovnim okoljem,
• administrativnim okoljem okolje ali »ekosistemom«.

Pomembni roki

  • februar 2025 – rok za prijavo
  • marec 2025 – podelitev priznanj na Zdravstvenem razvojnem forumu 2025

Vse prispele nominacije bo pregledala strokovna komisija v sestavi domačih in tujih strokovnjakov. Po 9. februarju 2025 vam pošljemo obvestilo o uvrstitvi.

Prijava

Izpolnite e-obrazec za prijavo.

Izmed vseh prejetih prijav bomo izbrali 2 TOP finalista znotraj posameznih kategorij:


• primarna raven zdravstvenega varstva
• sekundarna raven zdravstvenega varstva
• terciarna raven zdravstvenega varstva.

Več informacij: zrf@planetgv.si.

Podelitev priznanj

Finalisti se bodo predstavili v okviru Zdravstvenega razvojnega foruma 2025, 6. in 7. marca 2025 v Portorožu. Zmagovalce znotraj posameznih kategorij bodo izbrali udeleženci konference preko elektronskega glasovanja.