• 8.00-9.00

  1


  Sprejem in registracija

 • 9.00

  Otvoritev foruma

 • 9.05

  3

  Valentina Prevolnik Rupel-ZRF-2024

  Nagovor Ministrice za zdravje

  prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel
 • 9.15

  4

  Nadzor ali svoboda? Katera pot je prava?

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Maja Damevska
 • 9.25

  5

  Dragan-Kovacic-ZRF-2024Nagovor vodje okrogle mize

  Dr. Dragan Kovačič, dr. med.
 • 9.40

  6

  Okrogla miza: Nadzor ali svoboda? Katera pot je prava?

  VODI: Dragan Kovačić
  SODELUJEJO: Bojana Beović, Borut Jug, Nina Zidar Klemenčič in Monika Ažman
  Prikaži več

  V Republiki Sloveniji imamo zdravstveni sistem, ki je sposoben vrhunske obravnave urgentnega zdravnika, zatakne pa se pri obravnavi, kjer bolniki čakajo dolgo, pogosto tudi glede na strokovna priporočila predolgo. Vzroki za dolge čakalne dobe so raznoliki in številni; kadrovski deficit, premajhen vpis v zdravstvene izobraževalne programe, visoka povprečna starost zdravstvenih delavcev, beg možganov v tujino, zastarela oprema in prostori za delo, pomanjkljiva digitalizacija delovnih procesov, okostenela delavnopravna zakonodaja, nestimulativni plačilni sistem, staranje populacije, ki postaja vse bolj komorbidna, pandemije, vojne in še in še bi lahko naštevali.

  Kako rešiti težave s katerimi se srečuje ves razviti svet?

 • 10.40-11.05

  7

  Odmor

 • 11.05

  8

  Poti in pogledi do dostopnosti kot osnovne ustavne pravice?

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Katarina Rotar
 • 11.15

  9

  Dorjan-Marusic-ZRF-2024Nagovor vodje okrogle mize

  Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing.
 • 11.30

  10

  Okrogla miza: Poti in pogledi do dostopnosti kot osnovne ustavne pravice?

  VODI: Dorjan Marušič
  SODELUJEJO: Vojko Flis, Marko Bitenc, Sladjana Jelisavčič in Tina Jamšek
  Prikaži več

  Dostopnost do zdravstvenih storitev je ena najpomembnejših vrednot zdravstvenih sistemov. Dostopnost v vseh dimenzijah, ekonomski, geografski, informacijski, etični in časovni. Ob zamajanem zdravju je osnovna želja posameznika pravočasni vstop v zdravstveni sistem. Težavnost simptomov in znakov ter prioriteta obravnav narekujejo uvedbo strokovnih kriterijev za umestitev na seznam čakajočih in optimalno pretočnost pacientov na poti skozi zdravstveni sistem za boljše zdravje.
  Vsem nedopustno čakajočim pacientom so s tem kratene osnovne ustavne pravice.

 • 12.30-13.30

  11

  Odmor za kosilo

 • 13.30

  Košarica pravic

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Valentina Valič
 • 13.40

  13

  petra-donosevic-bonca-zrf-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • 13.55

  14

  Okrogla miza: Košarica pravic

  VODI: Petra Došenović Bonča
  SODELUJEJO: Saša Jazbec, Ana Vodičar, Dušan Jošar in Petra Juvančič
  Prikaži več

  Opis okrogle mize je v pripravi.

 • 15.00-15.25

  15

  Odmor

 • 15.25

  Odgovornost in avtonomija: pogled mladih v zdravstvu

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Jelena Orešnik
 • 15.35

  17

  mircha-poldrugovac-ZRF-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  Asist. Mag. Mircha Poldrugovac, dr. med.
 • 15.45

  18

  Okrogla miza: Odgovornost in avtonomija: pogled mladih v zdravstvu

  VODI: Mircha Poldrugovac
  SODELUJEJO: Nace Ogorevc, Patricija Lunežnik, Anja Šoštarič in Ajda Stepišnik
  Prikaži več

  Ob današnjem pomanjkanju zdravstvenega kadra v Sloveniji in drugje v Evropi, je ključno ustvariti delovna okolja, ki so prijetna in celo privlačna za potencialne delavce. Še posebej pomembno je, da delovno okolje ustreza pričakovanjem in željam tistih, ki se o karierni poti šele odločajo, torej mladih. Kakšna so pričakovanja mladih glede delovnega mesta v zdravstvu? V čem se razlikujejo od pričakovanj predhodnih generaciji? Kako se generacijske spremembe v delovnem okolju odrazijo v drugačni izkušnji pacienta? Kakšen zdravstveni sistem bodo oblikovali, ko bodo danes mladi na odločujočih položajih in bo večina nas v vlogi uporabnika zdravstvenih storitev? Na okrogli mizi se bomo pogovorili o mladih, predvsem pa se bomo pogovorili z mladimi o zdravstvenem sistemu.

 • 16.30

  boštjan-gomilšek-zrf-2024

  Diagnostika na daljavo kot del evropske oblačne infrastrukture

  Boštjan Gomilšek, Direktor oddelka Enterprise Software Solutions, Result d.o.o.
  Prikaži več

  Evropska unija vzpostavlja suvereno oblačno infrastrukturo v okviru katere bomo v Sloveniji kot del te infrastrukture razvili platformo za zbiranje in analizo biometričnih podatkov vezanih na zdravstvo. Ta pristop ni le korak naprej v zdravstveni preventivi, ampak je tudi ključen za boljše spremljanje in skrb za paciente, kot tudi za napredek v zdravstvenih raziskavah. Področja uporabe:

  • Spremljanje pacientov - stalno zbiranje vitalnih podatkov omogoča zgodnje odkrivanje morebitnih zdravstvenih težav, še preden postanejo kritične
  • Analiza diagnostičnih podatkov – uporaba napredne analitike in umetne inteligence za obdelavo diagnostičnih podatkov z namenom identifikacije vzorcev in trendov v zdravju prebivalstva, sodelovanje v raziskavah in izvajanje predkliničnih raziskav.
  • Integracija v zdravstvene sisteme – diagnostične informacije o pacientu so dostopne, kadar so potrebne.

  EU postavlja stroge standarde za zajem, obdelavo in hranjenje zdravstvenih podatkov. To vključuje varovanje osebnih podatkov, zagotavljanje njihove varnosti in integritete ter določanje smernic za njihovo etično uporabo.

  EU si prizadeva za inovativno uporabo tehnologij, ki ne le izboljšuje skrb za paciente, ampak tudi prispeva k širšemu razumevanju zdravstvenih izzivov. Ta pristop je ključen za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in splošnega zdravja evropske populacije.

 • 16.40

  20

  Razprava

 • 17.00

  21

  Zaključki okroglih miz

 • 17.20-17.40

  22

  Odmor

 • 17.40

  23

  Predstavitev projektov in podelitev nagrade za kakovost

 • 18.30

  24

  Zaključek prvega dne

 • 20.00

  25


  Večerno druženje

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 • 8.30

  1

  Uvod

 • 8.30

  Pomembnost grajenja močnih partnerstev in zakaj smo skupaj močnejši

  Eva McLellan, Generalna direktorica Roche Slovenija
  Prikaži več

  Eva McLellan, generalna direktorica Roche Slovenija, bo govorila o tem, zakaj si ob mednarodnem dnevu žena vzemimo trenutek za praznovanje in priznanje vloge, ki jo imajo zaupanja vredna partnerstva pri krepitvi našega zdravstvenega sistema. Kako lahko javno-zasebna partnerstva in sodelovanje na vseh področjih zdravstvenega ekosistema izboljšajo način načrtovanja in izvajanja zdravstvenega varstva tako, da bodo vsi imeli koristi od boljših kliničnih, družbenih in gospodarskih izzidov.

 • 8.40

  3

  Zaupanje in preobrazba v dobi digitalizacije zdravstva

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Tjaša Zajc

 • 8.50

  4

  Nagovor vodje okrogle mize

  Doc. dr. Eva Turk
 • 9.00

  5

  Okrogla miza: Zaupanje in preobrazba v dobi digitalizacije zdravstva

  VODI: Eva Turk
  SODELUJEJO: Aida Kamisalić-Latifić, Marjana Pikec, Dora Žmuc in Urša Podobnik
  Prikaži več

  Ljudje, skupnosti, pacienti in zdravstveni delavci morajo imeti ključno vlogo pri oblikovanju politik v zdravstvu. Vrsta digitalne transformacije, potrebne za spodbujanje zaupanja in kulture sodelovanja med institucijami ter skupnostmi, ima potencial preoblikovati zdravstvene sisteme v odporne, trajnostne in prihodnostim primerne. Pridružite se nam na inovativni okrogli mizi, kjer bomo skupaj razpravljali o tej temi.

 • 9.45

  6

  Če bi bil minister? Pogovor z bivšimi ministri

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Franci Gerbec

  Podpredsednik zveze organizacij pacientov Slovenije

 • 9.55

  7

  Stjepan-oreskovic-ZRF-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  Prof. dr. Stjepan Orešković
 • 10.05

  8

  Okrogla miza: Če bi bil minister? Pogovor z bivšimi ministri

  VODI: Stjepan Orešković
  SODELUJEJO: Dušan Keber, Dorjan Marušič, Tomaž Gantar, Milojka Kolar Celarc in Janez Poklukar
  Prikaži več

  Zdravstveni sistem v Sloveniji zaznamujejo navidezni poskusi javne reforme in bolj nepregledne blokade v zakulisju.

  Koga lahko vprašamo kako sistem v resnici deluje (in ne deluje), če ne prejšnjih šest ministrov zdravja?

  Privlačnost funkcije zdravstvenega ministra je večplastna. Obljublja potencial znatnega vpliva na javno zdravje in politiko, vendar prinaša tudi precejšnje izzive in odgovornosti.

  Ali tisti, ki so bili na tem položaju, razmišljajo o svojem mandatu s ponosom ali obžalovanjem, zlasti glede zamujenih priložnosti za uvedbo globljih ali trajnejših sprememb.

  In kaj pove objektivna analiza sistema zdravja v Sloveniji zadnjih 20 let?

  Ali je recimo sistem leta 2024 bil bolj učinkovit kot leta 2004?

  Skozi lečo objektivnih rezultatov – kot so splošno zdravstveno stanje prebivalstva, razporeditev in uporaba finančnih in človeških virov ter splošna poraba – lahko zagotovimo jasno sliko njegove učinkovitosti in uspešnosti v različnih obdobjih. Kdo pa res skrbi za »proizvodnjo« takšnih pokazateljev. Ali so tisti kateri to delajo resnično kompetentni, neodvisni in imajo javno podporo?

  Vprašanja o upravljanju in nadzoru postajajo vse bolj pomembna, saj se zdi, da vlogo ministrov za zdravje zasenčijo druge močne osebnosti in subjekti v sistemu. Ob tem se porajajo vprašanja, kdo v resnici drži vajeti zdravstva v Sloveniji, še posebej ob upoštevanju kompleksnega prepleta interesov, ki presegajo uradne strukture vodenja ministrstva. Kdo torej ima največjo moč sprememb in kdo možnost zadrževanja statusa quo?

  Ali je sploh možno izvajati sistemske spremembe brez podpore celotne vlade, vključno s predsednikom vlade?

  In seveda, kdo ima najboljši nasvet sedanji zdravstveni ministrici, če ne šest prejšnjih?

 • 11.05 - 11.35

  9


  Odmor

 • 11.35

  10

  Menedžer ali državni uradnik?

  rado-bohinc-ZRF-2024 (1)

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Prof. dr. Rado Bohinc

  Predsednik odbora za zakonodajo in pravno pomoč pacientom

 • 11.50

  11

  milena-kramar-zupan-zrf-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  Doc. dr. Milena Kramar Zupan
 • 12.00

  12

  Okrogla miza: Menedžer ali državni uradnik?

  VODI: Milena Kramar Zupan
  SODELUJEJO: Dimitrij Klančič, Marjan Pintar, Tatjana Mlakar in Denis Tomše
  Prikaži več

  Kdo so (smo) menedžerji v slovenskih zdravstvenih ustanovah? Menedžerji profesionalci, visoko usposobljeni z menedžerskimi znanji in kompetencami, ki jih zahteva današnje izjemno kompleksno in nestabilno okolje, ki ustvarja zahteve po inovacijah, spremembah, uvajanju novih metod dela in vodenje nove generacije visoko usposobljenih zaposlenih z drugačnimi pričakovanji… Smo s strani lastnika postavljeni strokovnjaki z jasnimi cilji, ustreznimi menedžerskimi orodji in ustrezno nagrajeni?
  Ali smo nemara zgolj državni uradniki, postavljeni po volji vsakokratne vlade oziroma oblasti, brez jasne vizije in ciljev lastnika, kaj le-ta zares hoče od nas? Imamo ustrezno poslovno avtonomijo z menedžerskimi orodji, smo ustrezno, odgovornosti primerno nagrajeni, da odgovarjamo in upravljamo z velikimi tehnološko zahtevnimi ustanovami in vodimo visoko usposobljene strokovnjake?

 • 12.45

  13

  Kakovost v zdravstvu

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Spomenka Valušnik
 • 12.55

  14

  Nagovor vodje okrogle mize

  Prim. mag. Miran Rems
 • 13.05

  15

  Okrogla miza: Idealizirajmo organizacijo kakovosti v zdravstvu

  VODI: Miran Rems
  SODELUJETA: Tjaša Čebašek, Biserka Simčič in Anja Jovanovič Kunstelj
  Prikaži več

  Večina zaposlenih ne dela samih, delamo v skupinah, oddelkih, pisarnah, obratih, tudi v timu. Tim se razume kot najbolj učinkovita oblika skupinskega dela. Kdaj sta del in celota, posameznik in sistem v idealnem razmerju, odnosu? Je v timu sploh mogoče govoriti o idealnem razmerju? Lahko to razmerje opišemo geometrično? Je lahko to razmerje lepo? Nekaj razmišljanj, ki bodo ponudile še več vprašanj.

 • 14.05 - 14.45

  16


  Kosilo

 • 14.45

  17

  Opolnomočen general ali obrambni vojak

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Irena Šmajgert
 • 14.55

  18

  Nagovor vodje okrogle mize

  Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

 • 15.05

  19

  Okrogla miza: Opolnomočen general ali obrambni vojak

  VODI: Sašo Rebolj
  SODELUJEJO: Eva Vodnik, Marko Drešček in Antonija Poplas Susič
  Prikaži več

  Zdravstvo in zdravniki s(m)o v navzkrižnem ognju različnih pritiskov: pritiski zavarovalnice, pritiski in pričakovanja bolnikov, pritisk časa, ki ga imamo na voljo, pritiski medijev in pritiski zaradi skrbi za lastno pravno in odškodninsko varnost. Učinkovite krovne organizacije, ki bi zagotavljala zdravnikom oporo in varnost nimamo in se v tem navzkrižnem ognju znajdemo vsak po svoje. Z zaupanjem v svoje strokovne in organizacijske sposobnosti in trdo roko strogo zastopamo medicinske smernice in ne podlegamo pritiskom, ali pa defenzivno skrbimo za lastno varnost in nizek nivo stresa v strelskem jarku skrbimo, da se ne znajdemo na naslovnici, sodišču ali v glavni vlogi bolnikove frustracije.

 • 15.50

  20

  Razprava

 • 16.20

  21

  Zaključki okroglih miz

 • 16.50-17.10

  22

  Zaključek drugega dne

Sponzorji

Partner