• 8.00-9.00

  1


  Sprejem in registracija

 • 9.00

  Otvoritev foruma

 • 9.05

  3

  Valentina Prevolnik Rupel-ZRF-2024

  Nagovor Ministrice za zdravje

  prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel
 • 9.15

  4

  Nadzor ali svoboda? Katera pot je prava?

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Maja Damevska
 • 9.25

  5

  Dragan-Kovacic-ZRF-2024Nagovor vodje okrogle mize

  Dr. Dragan Kovačič, dr. med.
 • 9.40

  6

  Okrogla miza: Nadzor ali svoboda? Katera pot je prava?

  VODI: Dragan Kovačić
  SODELUJEJO: Bojana Beović, Borut Jug, Erik Brecelj, Nina Zidar Klemenčič in Monika Ažman
  Prikaži več

  V Republiki Sloveniji imamo zdravstveni sistem, ki je sposoben vrhunske obravnave urgentnega zdravnika, zatakne pa se pri obravnavi, kjer bolniki čakajo dolgo, pogosto tudi glede na strokovna priporočila predolgo. Vzroki za dolge čakalne dobe so raznoliki in številni; kadrovski deficit, premajhen vpis v zdravstvene izobraževalne programe, visoka povprečna starost zdravstvenih delavcev, beg možganov v tujino, zastarela oprema in prostori za delo, pomanjkljiva digitalizacija delovnih procesov, okostenela delavnopravna zakonodaja, nestimulativni plačilni sistem, staranje populacije, ki postaja vse bolj komorbidna, pandemije, vojne in še in še bi lahko naštevali.

  Kako rešiti težave s katerimi se srečuje ves razviti svet?

 • 10.40

  Vprašanja in zaključki

 • 10.50-11.05

  8

  Odmor

 • 11.05

  9

  Poti in pogledi do dostopnosti kot osnovne ustavne pravice?

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Katarina Rotar
 • 11.15

  10

  Dorjan-Marusic-ZRF-2024Nagovor vodje okrogle mize

  Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing.
 • 11.30

  11

  Okrogla miza: Poti in pogledi do dostopnosti kot osnovne ustavne pravice?

  VODI: Dorjan Marušič
  SODELUJEJO: Vojko Flis, Marko Bitenc, Sladjana Jelisavčič in Tina Jamšek
  Prikaži več

  Dostopnost do zdravstvenih storitev je ena najpomembnejših vrednot zdravstvenih sistemov. Dostopnost v vseh dimenzijah, ekonomski, geografski, informacijski, etični in časovni. Ob zamajanem zdravju je osnovna želja posameznika pravočasni vstop v zdravstveni sistem. Težavnost simptomov in znakov ter prioriteta obravnav narekujejo uvedbo strokovnih kriterijev za umestitev na seznam čakajočih in optimalno pretočnost pacientov na poti skozi zdravstveni sistem za boljše zdravje.
  Vsem nedopustno čakajočim pacientom so s tem kratene osnovne ustavne pravice.

 • 12.30

  12

  Vprašanja in zaključki

 • 12.40-13.30

  13

  Odmor za kosilo

 • 13.30

  Košarica pravic

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Valentina Valič
 • 13.40

  15

  petra-donosevic-bonca-zrf-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • 13.55

  16

  Okrogla miza: Košarica pravic

  VODI: Petra Došenović Bonča
  SODELUJEJO: Saša Jazbec, Ana Vodičar, Dušan Jošar in Petra Juvančič
  Prikaži več

  Opis okrogle mize je v pripravi.

 • 14:55

  17

  Vprašanja in zaključki

 • 15.10-15.25

  18

  Odmor

 • 15.25

  Odgovornost in avtonomija: pogled mladih v zdravstvu

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Jelena Orešnik
 • 15.35

  20

  mircha-poldrugovac-ZRF-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  Asist. Mag. Mircha Poldrugovac, dr. med.
 • 15.45

  21

  Okrogla miza: Odgovornost in avtonomija: pogled mladih v zdravstvu

  VODI: Mircha Poldrugovac
  SODELUJETA: Nace Ogorevc in Ajda Stepišnik
  Prikaži več

  Opis okrogle mize je v pripravi.

 • 16.30

  22

  Vprašanja in zaključki

 • 16.40-17.00

  23

  Odmor

 • 17.00

  24

  Predstavitev projektov in podelitev nagrade za kakovost

 • 18.20

  25

  Zaključek prvega dne

 • 20.00

  26


  Večerno druženje

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 • 9.00

  1

  Uvod

 • 9.00

  2

  Zaupanje in preobrazba v dobi digitalizacije zdravstva

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Urša Podobnik

 • 9.10

  3

  Nagovor vodje okrogle mize

  Dr. Eva Turk
 • 9.20

  4

  Okrogla miza: Zaupanje in preobrazba v dobi digitalizacije zdravstva

  VODI: Eva Turk
  SODELUJEJO: Aida Kamisalić-Latifić, Tjaša Zajc, Marjana Pikec in Urša Podobnik
  Prikaži več

  Ljudje, skupnosti, pacienti in zdravstveni delavci morajo imeti ključno vlogo pri oblikovanju politik v zdravstvu. Vrsta digitalne transformacije, potrebne za spodbujanje zaupanja in kulture sodelovanja med institucijami ter skupnostmi, ima potencial preoblikovati zdravstvene sisteme v odporne, trajnostne in prihodnostim primerne. Pridružite se nam na inovativni okrogli mizi, kjer bomo skupaj razpravljali o tej temi.

 • 10.05

  5

  Vprašanja in zaključki

 • 10.15-10.30

  6


  Odmor

 • 10.30

  7

  Menedžer ali državni uradnik?

  rado-bohinc-ZRF-2024 (1)

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Prof. dr. Rado Bohinc

  Predsednik odbora za zakonodajo in pravno pomoč pacientom

 • 10.45

  8

  milena-kramar-zupan-zrf-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  Doc. dr. Milena Kramar Zupan
 • 10.55

  9

  Okrogla miza: Menedžer ali državni uradnik?

  VODI: Milena Kramar Zupan
  SODELUJEJO: Dimitrij Klančič, Marjan Pintar, Tatjana Mlakar in Denis Tomše
  Prikaži več

  Opis okrogle mize je v pripravi.

 • 11.40

  10

  Vprašanja in zaključki

 • 11.50-12.05

  11


  Odmor

 • 12.05

  12

  Kakovost v zdravstvu

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Spomenka Valušnik
 • 12.15

  13

  Nagovor vodje okrogle mize

  Prim. mag. Miran Rems
 • 12.25

  14

  Okrogla miza:Kakovost v zdravstvu

  VODI: Miran Rems
  SODELUJETA: Tjaša Čebašek in Anja Jovanovič Kunstelj
  Prikaži več

  Večina zaposlenih ne dela samih, delamo v skupinah, oddelkih, pisarnah, obratih, tudi v timu. Tim se razume kot najbolj učinkovita oblika skupinskega dela. Kdaj sta del in celota, posameznik in sistem v idealnem razmerju, odnosu? Je v timu sploh mogoče govoriti o idealnem razmerju? Lahko to razmerje opišemo geometrično? Je lahko to razmerje lepo? Nekaj razmišljanj, ki bodo ponudile še več vprašanj. 

 • 13.25

  15

  Vprašanja in zaključki

 • 13.35-14.20

  16

  Odmor s kosilom

 • 14.20

  17

  Opolnomočen general ali obrambni vojak

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Irena Šmajgert
 • 14.30

  18

  Nagovor vodje okrogle mize

  Sašo rebolj, dr. med., spec. druž. med.

 • 14.40

  19

  Okrogla miza: Opolnomočen general ali obrambni vojak

  VODI: Sašo Rebolj
  SODELUJEJO: Eva Vodnik, Marko Drešček, Igor Muzevič in Antonija Poplas Susič
  Prikaži več

  Zdravstvo in zdravniki s(m)o v navzkrižnem ognju različnih pritiskov: pritiski zavarovalnice, pritiski in pričakovanja bolnikov, pritisk časa, ki ga imamo na voljo, pritiski medijev in pritiski zaradi skrbi za lastno pravno in odškodninsko varnost. Učinkovite krovne organizacije, ki bi zagotavljala zdravnikom oporo in varnost nimamo in se v tem navzkrižnem ognju znajdemo vsak po svoje. Z zaupanjem v svoje strokovne in organizacijske sposobnosti in trdo roko strogo zastopamo medicinske smernice in ne podlegamo pritiskom, ali pa defenzivno skrbimo za lastno varnost in nizek nivo stresa v strelskem jarku skrbimo, da se ne znajdemo na naslovnici, sodišču ali v glavni vlogi bolnikove frustracije.

 • 15.25

  20

  Vprašanja in zaključki

 • 15.35-15.50

  21


  Odmor

 • 15.50

  22

  Če bi bil minister? Pogovor z bivšimi ministri

  Predstavitev skozi oči pacienta

  Franci Gerbec

  Podpredsednik zveze organizacij pacientov Slovenije

 • 16.00

  23

  Stjepan-oreskovic-ZRF-2024

  Nagovor vodje okrogle mize

  Prof. dr. Stjepan Orešković
 • 16.10

  24

  Okrogla miza: Če bi bil minister? Pogovor z bivšimi ministri

  VODI: Stjepan Orešković
  SODELUJEJO: Dušan Keber, Dorjan Marušič, Tomaž Gantar, Milojka Kolar Celarc, Samo Fakin in Janez Poklukar
  Prikaži več

  Opis okrogle mize je v pripravi.

 • 17.10

  25

  Vprašanja in zaključki

 • 17.20-17.30

  26

  Zaključek drugega dne

Sponzorji

Partner