monika-azman-ZRF-2024

Monika Ažman, dipl. m. s.

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

»Poklic medicinske sestre je poslanstvo«, pravi Monika Ažman, po izobrazbi diplomirana medicinska sestra. Ima več kot 30 let zelo različnih delovnih izkušenj v tem plemenitem poklicu. 20 let je delala v kliničnem okolju Splošne bolnišnice Jesenice, nato pa od leta 1993 do 2001 za delo v zdravstveni negi navduševala dijake srednje zdravstvene šole kot učiteljica zdravstvene nege in praktičnega pouka. Ker ima rada izzive, je leta 2008 sprejela mesto izvršne direktorice Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2016 pa so jo kolegice in kolegi izvolili za predsednico svoje strokovne organizacije, ki jo zavzeto vodi že drugi mandat.

Prožnost zdravstvene in babiške nege prej in potem

Kje so naše meje? Strukturne spremembe, globalizacija, hitre politične menjave in številni poskusi zdravstvene reforme vplivajo tako na delovne organizacije kot na vse zaposlene izvajalce zdravstvene in babiške nege. Prebivalci Republike Slovenije imamo pravico do varne in kakovostne zdravstvene obravnave, na čemer temelji zaupanje ljudi v zdravstveni sistem. Izsledki raziskav potrjujejo, da zdravstvena nega in babištvo kot del zdravstvenega varstva pomembno vplivata na zdravje ljudi. Dodatno obremenjevanje izvajalcev zdravstvene in babiške nege se skozi preteklo obdobje nenehno stopnjuje, prostora za prožnost ni več. Sprašujemo se, kaj vse to pomeni v praksi? Ali bo zdravstveni sistem vzdržal kadrovsko podhranjenost izvajalcev zdravstvene in babiške nege?