JESENSKI POSVET
ADMA 2019


14. in 15. november 2019

DNIURMINUTSEKUND

Maribor, Hotel Habakuk

VABLJENI V DRUŽBO, KJER RAZVIJAMO
NAJBOLJŠO PODPORO MENEDŽMENTU!

Vabljeni na osrednji izobraževalni posvet zaposlenih v podpori menedžmentu!


Jesenski posvet ADMA bo 14. in 15. novembra 2019 v Mariboru gostil več kot 100 udeležencev, ki delujejo na področju podpore menedžmentu. Posvet bo v intimnem vzdušju pod mariborskim Pohorjem postregel z vrhunskimi predavanji, prinaša pa tudi veliko praktičnih vaj in delavnic, ki vam bodo omogočile dostop do individualnega znanja in veščin, ki ga boste lahko takoj implicirali na svoje delo.

Posvet je namenjen vsem, ki želite doživeti nepozabno ADMA energijo in biti hkrati deležni individualnega pristopa tako s strani predavateljev kot tudi organizatorjev. Zavedamo se, da je učinkovita podpora nepogrešljiv del uspešnih poslovnih organizacij in Jesenski posvet ADMA je tukaj, da vas opremi z oprijemljivim znanjem, ki bo pomagalo stopiti korak naprej tako vam kot tudi vaši organizaciji.

Za uspešno opravljanje dela v podpri menedžmentu je potreben tako velik nabor znanj in kompetenc, da ga je praktično nemogoče določiti. Najboljša podpora menedžmentu je močno tako pri strokovnih znanjih kot pri obvladovanju mehkih veščin. Zato smo Jesenskemu posvetu ADMA tokrat določili pet področij, za katera verjamemo, da so ključna za rast in razvoj v podpori menedžmentu, to so: Vodenje in prokativno delovanje, Medosebne veščine, Poslovna komunikacija in bonton, Sodobne tehnologije in projektno vodenje ter ADMA navdih.

Jesenski posvet ADMA je najkakovostnejši jesenski dogodek za zaposlene v podpori menedžmentu. Ima močan izobraževalni namen, hkrati pa omogoča obilo druženja, spoznavanja dobrih praks in neprecenljivih izkušenj kolegov ter personaliziranih nasvetov predavateljev.

Vabljeni torej v družbo, kjer razvijamo najboljšo podporo menedžmentu!


Postanite najučinkovitejša podpora menedžmentu!

Postanite najučinkovitejša podpora menedžmentu!

Četrtek, 14. november
8.00–9.00

Registracija in sprejem udeležencev

9.00–9.15

Otvoritev in pozdravni nagovor

VODENJE IN PROAKTIVNO DELOVANJE

9.15–10.30

Razvoj idej v praksi

mag. Primož Zupan

Predavatelj bo predstavil ključna orodja, metode in tehnike za uspešen razvoj idej in krepitev inovativne kulture, ki jih danes potrebujejo zaposleni v podpori menedžmentu. Poudarek predavanja bo na primerih iz prakse in ključnih izzivih, s katerimi se srečujejo zaposleni v podpori menedžmentu, med katere sodi pomanjkanje časa, pomembnost in nujnost opravljenih nalog, kaj sploh sodi med inovacije, zakaj in kako lahko vsak zaposleni doprinese k inovativni kulturi.

10.30–11.00

Odmor

11.00–11.45

Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje pri delu

dr. Danijela Brečko

Na trgu dela nastopa že pet različnih generacij, vse z različnimi vrednotami, različnimi pričakovanji, različnimi komunikacijskimi stili in drugačnimi motivacijskimi “zemljevidi”.
V predavanju bomo “spoznavali” splošne značilnosti različnih generacij. Kateri vplivi in zgledi so oblikovali in še oblikujejo generacije? Kakšne so prednosti in tudi pomanjkljivosti različnih generacij? Kaj se lahko naučimo drug od drugega? Kakšni so učinkoviti modeli sožitja generacij za kakovostno bivanje in sodelovanje? Kakšne komunikacijske “kode”uporabljajo različne generacije… in zlasti kakšne komunikacijske veščine se splača razvijati za boljše komuniciranje z milenijci?
Prihodnost je torej polna vprašanj … in to je dobro. Več kot imamo vprašanj, več bomo našli odgovorov. Če bi bilo namreč kaj drugače, bi nas moralo resnično skrbeti.

11.45–12.30

Obvladajte večopravilnost, stres in časovne pritiske

mag. phil. Mihela Baranašič Vidmar

Resnično uspešni, zadovoljni in učinkoviti so tisti zaposleni, ki so uravnoteženi. Takšni zaposleni so kos časovnim pritiskom, sposobni so uravnavati stresne situacije ter posledično opravljajo svoje delo učinkovito.
Na posvetu boste spoznali 6 korakov, s katerimi vam bo uspelo dobiti bitko s časom, oziroma nikoli več ne boste bili bitke s časom: načrtovanje nalog bo naš prvi korak. Drugi korak na poti do vaše produktivnosti je postavljanje prioritet, ter menjavanje perspektiv. Ali veste koliko časa vam vzamejo motilci in kradljivci vašega časa? To bo naš tretji korak. Naredili smo si načrt, postavili prioritete, imamo fokus na izbrano aktivnost brez motilcev. Kaj pa sedaj? Zdaj je potrebno to operativno zadevo jasno skomunicirati s sodelavci in ob tem upoštevati tako dejstva, kot emocije.
Čakajo vas konkretna orodja, ki jih boste lahko začeli uporabljati takoj in slišali, ter doživeli boste konkretne primere iz prakse, ki vam bodo pomagali pri implementaciji pri vašem delu.

12.30–13.30

Kosilo

MEDOSEBNE VEŠČINE

13.30–14.15

Čustvena inteligenca na delovnem mestu

Tomaž Ovsenik

Predavatelj bo spregovoril o pomenu čustvene inteligentnosti v poslu, ki postaja ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti vrhunskih zaposlenih na vseh nivojih. Večinoma se pomen visoko razvite čustvene inteligentnosti pripisuje vodjem, ki so v prvi vrsti odgovorni za uspeh posameznega podjetja. Vendar številne prakse zgovorno pričajo o tem, da so najbolj uspešna tista podjetja, kjer se zaposleni na vseh nivojih zavedajo svoje odgovornosti ter vpliva svojega odnosa do dela in predvsem do sodelavcev. Spoznali bomo 5 področij čustvene inteligentnosti ter njihov vpliv na uspešnost posameznika pri svojem delu ter v odnosih s sodelavci.

14.15–15.00

Trije krogi vplivanja

Jana Colnar

Trije krogi vplivanja so orodje, ki nam lahko pomaga pri soočanju z neprijetnimi čustvi, saj nam pomaga identificirati lasten vpliv v določeni situaciji. Namreč v vsaki situaciji, kjer je razkorak med lastnimi pričakovanji in realnostjo imamo dve možnosti, sprejeti realnost in prilagoditi lastna pričakovanja ali pa spremeniti realnost. Sprejemanje realnosti pomeni narediti notranje delo. Spreminjanje realnost pomeni, da potrebujemo moč in sredstva da to naredimo in pomeni , da delamo zunanje delo, smo proaktivni v okolju. Notranji mir in osebna sreča sta večkrat odvisni od krmarjenja med sprejemanjem življenja in spreminjanjem življenja.

15.00–15.30

Odmor

15.30–17.00

Psihološki tango

Uroš Petrović

Sreča je večinoma odvisna od odnosov z drugimi ljudmi, medčloveški odnosi se zato lahko z nekaj kakovostnega razmišljanja in premišljenega delovanja še kako razvijejo in okrepijo. S kombinacijo izkušenj in ugotovitev vrhunskih psihologov z izkušnjami pri ustvarjanju nagrajenih namiznih družbenih iger ter hkrati z mislijo, da najsrečnejši ljudje življenje jemljejo kot igro, je Petrović zasnoval Psihološki tango, malo šolo medosebnih odnosov, podobno zanimivi igri.

20.00

ADMA druženje

Petek, 15. november
7.00–7.45

Humanitarna ADMA: Hodimo in tečemo za Gala

Za aktivno prebujanje po četrtkovem večernem druženjem se bomo sprehodili po zelenih oazah Pohorja. Nadihajte se svežega zraka ter pripravite svoj um in telo na novo znanje, ki ga prinaša Jesenski posvet ADMA. Na pohod se boste lahko prijavili na dogodku, prijavnina znaša 10 eur, vse zbrane prispevke pa bomo namenili 6-letnemu Galu, ki ima redko prirojeno deformacijo rok in nujno potrebuje 120 tisoč evrov za operacijo v ZDA.

9.00–9.10

Otvoritev drugega dne posveta

POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN BONTON

9.10–9.40

Umetnost poslušanja

Milena Tuta

Ključ do učinkovitega poslušanje je aktivno poslušanje, ki je zahtevno opravilo. Poslušalec se med poslušanjem ogradi od lastnih sodb, odmisli svoje težave in »stopi v čevlje« sogovornika. Od poslušalca terja pripravljenost vživeti se v sogovornikov miselni in čustveni svet. Pri uspešni komunikaciji mora imeti sogovornik občutek, da ga poslušamo spoštljivo in pozorno.
Pozorno poslušanje izzove tvorne medosebne odnose in posledično boljše sodelovanje z drugimi. Sporazumevanje na delovnem mestu ima svoj pomen, saj nam omogoča usklajevanje mnenj in posredovanje informacij. Medosebni odnosi naj bi se gradili na podlagi vzajemnosti, zaupanja in odkritosti.

9.40–10.20

Naj dober nastop pokaže vašo kredibilnost

Nina Dušič Hren

Na predavanju se bomo vprašali kaj storiti, da postanemo v nastopanju nadpovprečni. Preverili bomo, kaj lahko v naše predavanje vključimo, da postanemo za poslušalce zanimivi. Odgovorili bomo na vprašanje: kako vzbuditi zanimanje poslušalca že takoj na začetku in kaj inovativnega lahko na odru počnemo, da izstopimo iz povprečja. Na primerih dobrih praks in res zanimivih primerov iz tujine, si bomo ogledali, kaj so do sedaj naredili najbolj gledani govorniki po svetu.
Skupaj bomo odkrili seznam različnih idej in pripomočkov, ki jih lahko vključimo v svoj nastop. Zato, da bodo odslej vsi komaj čakali, da spet spregovorimo in da si bomo lahko odprli vrata na vseh področjih.

10.20–11.00

Poslovni protokol

Bojana Košnik Čuk

Bonton je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne in etične norme določenega časa in prostora.
Praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v odnosu s partnerjem, otroki, s kolegi, na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami. Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi.
Zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

11.00–11.30

Odmor

PROJEKTNO VODENJE

11.30–11.50

Dobra praksa: Vodenje projektov

Željka Borić

11.50–13.00

Organizacija dogodkov

Boštjan Prijanovič

Predavatelj se bo na predavanju osredotočil na pet ključnih korakov pri organizaciji dogodkov, in sicer:

  • Izbira lokacije; kje najdemo informacije o možnih lokacijah, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri lokacije za dogodek
  • Vsebina in program dogodka; na kaj vse moramo pomisliti, katere informacije moramo dobiti interno, od odločevalca, kateri so standardni elementi programa dogodka in kako jih umestiti v zgodbo za obiskovalce
  • Vabljenje na dogodek; možni načini vabljenja, oblikovanje liste povabljenih (GDPR), orodja za pomoč pri vabljenju in spremljanju prijav, registracija na samem dogodku
  • Organizacija in izvedba; projektno vodenje, analiza posameznih sklopov dogodka, potencialni zunanji izvajalci, dovoljenja, izvedbeni načrt
  • Aktivnosti po dogodku; možne follow-up aktivnosti, zahvale, poročila
13.00–14.00

Kosilo

ADMA NAVDIH

14.00–14.45

Poznati sebe, poznati druge

dr. Veronika Podgoršek

Ne glede na odnos v katerem smo, pa naj si bo to v partnerskem, prijateljskem, starševskem ali službenem odnosu se hitro pokažejo določeni vzorci dojemanja, karakter, nezavedne psihične vsebine in s tem delovanje in komunikacija vsakega posameznika. Kaj komunicirate oziroma sporočate zunanjemu svetu o samemu sebi in kaj drugi vam? Ob tem pa je pomembno, da ob poglobljenemu razumevanju spreminjamo v odnosu do drugih sami sebe in začnemo postavljati meje sebi in ne drugim. Še več, v bistvu jih s tem, ko jih postavimo sebi neposredno postavimo drugim. Vse to in še več bo predstavljeno preko praktičnih primerov in poglobljene debate.

14.45–15.15

ADMA navdih

doc. dr. Sara Ahlin Doljak

Sara Ahlin Doljak je samostojna odvetnica, mediatorka in predavateljica, ki kljub multipli sklerozi ter nezmožnosti govora in hoje navdihuje z življenjskim optimizmom. Kljub težavam in oviram, ki jo srečujejo na poti ostaja polna upanja. Na ADMA posvetu bo spregovorila o svoji zgodbi in srečanju z boleznijo, o tem kako premaguje vsakdanje ovire, kako gleda na življenje in kaj jo polni z nepopustljivo energijo.

15.15–15.30

Zaključek posveta

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.


HUMANITARNA ADMA

Na tokratnem Jesenskem posvetu ADMA bomo zbirali sredstva za 6-letnega fantka Gala, ki potrebuje operacijo rok v tujini.


Stroški zdravljenja z operacijo znašajo 120.000 eur, družina pa je do sedaj zbrala 40.000 eur.
Šestletni Gal ima namreč redko prirojeno deformacijo obeh rokic (sindrom sinostosi radioulnaris bill) in nujno potrebuje operacijo. Deformacija kosti na obeh rokah mu otežuje oziroma onemogoča normalno premikanje rok. Roke težko obrača in jih ne more zravnati. Zaradi tega so mnoga vsakdanja opravila, ki so za nas nekaj samoumevnega, zanj velik ali celo nemogoč izziv. Med drugim ne more pisati.
Rešitev za Gala je operacija v ZDA, ki pa jo morajo starši plačati sami, saj je Zdravstvena zavarovalnica ne krije.

Za malega Gala bomo zato tekli in hodili 15. novembra 2019 v sklopu Jesenskega posveta ADMA v Mariboru. Znesek prijavnine na tek znaša 10 eur, vsa zbrana sredstva bomo namenili za Gala.

V kolikor se posveta ne boste udeležili lahko donacijo nakažete na transakcijski račun TRR SI56 0510 0702 8800 587 (Nataša Vrbnajk Šteflič Zgornji Duplek 104a, 2241 Zgornji Duplek), s pripisom "za Gala".UDELEŽENCI O POSVETU

Jesenski posvet ADMA je izredno lepa priložnost, kjer človek poleg vseh zanimivih sogovornikov in različnih tem spozna vsaj toliko tudi zanimivih ljudi. Je lepa izkušnja, kjer skozi krajše, a izredno zanimive, predstavitve in predavanja posameznikov odkrivaš tudi področja, ki so ti manj znana. Če k temu dodate še izvrstno vzdušje in udeleženke, ki se zberejo iz različnih krajev Slovenije, je to dogodek, ki se ga je vredno udeležiti.
Jasna Gabrič županja, Občina Trbovlje
Izredna izkušnja, ki mi je dala veliko novega in uporabnega znanja. Organizacija je bila na višku, sproščeno vzdušje, nova poznanstva, veliko smeha, dobra volja, komunikacija, pozitivna energija, čudoviti predavatelji z veliko praktičnih primerov. Hvaležna sem, da sem se lahko udeležila tega dogodka.
Karin Drenik poslovna sekretarka, Q Techna
Pravijo, da je najbolj zapravljen tisti čas, ko se nismo smejali. In ravno nasmejani, energični obrazi so mi ostali na lanskoletnem jesenskem posvetu najbolj v spominu, z izjemnimi predavatelji, ki so s širino svojega znanja dali občutek, da tudi sam lahko dosežeš in zmoreš vse tisto, ki se ti zdi na trenutke nedosegljivo.
Barbara Perše tajništvo direktorja družbe, Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

PREDAVATELJI

 
Uroš Petrović

mednarodno priznani predavatelj in avtor inovativnega učenja

Uroš Petrović velja za enega najpametnejših ljudi v Srbiji, glede na rezultate inteligenčnih testov celo na celem svetu. Petrović je soavtor inovativnega programa "NTC sistem učenja", poznan pa je predvsem kot borec za bolj zanimivo in učinkovito izobraževanje otrok.

Več ...

Uroš Petrović je mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, diplomirani inženir tehnologije, soavtor inovativnega programa "NTC sistem učenja" (NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov), ki se uporablja v več kot desetih evropskih državah.
Gostuje kot predavatelj na različnih fakultetah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, tako doma v Srbiji, kot po svetu.
Je avtor 16 knjig in prejemnik veliko nagrad, v Srbiji najpogosteje bran avtor knjig za otroke, ki so izšle tudi v mnogih drugih jezikih evropskih držav. Po njegovem romanu Peti netopir, je posnet prvi 3Dcelovečerni film v zgodovini srbske kinematografije. Sodeluje in soustvarja mnoge televizijske projekte, prav tako pa je Petrovič Uroš prejemnik številnih najprestižnejših nagrad iz fotografije.
Vrsto let je predsedoval združenju Mensa Srbije, katerega sto članov velja, da imajo najvišji inteligenčni kvocient (IQ) in se uvrščajo med 2% tiste populacije, ki dosegajo najvišji IQ. Petrović je eden najuspešnejših ljudi na svetu v reševanju inteligenčnih testov, živi in dela v Beogradu

 
dr. Veronika Podgoršek

terapevtka, kolumnistka, pisateljica, predavateljica

Dr. Veronika Podgoršek je terapevtka, specializirana za partnersko in družinsko terapijo, pa tudi kolumnistka, predavateljica in pogosta gostja v medijih ter na kongresih in seminarjih.

Več ...

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti iz področja družinske in zakonske terapije (Univerze v Ljubljani) in specializantka iz Objekta relacijske teorije in prakse na Mednarodnem psihoterapevtskem inštitutu v Washingtonu D.C., ZDA. Med drugim je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
Terapevtsko delo upravlja že več kot 18 let. Sicer pa je že več kot 6 let kolumnistka na portalu Siol.net in že več kot 11 let VIVINA zdravnica. Redno supervizira terapevte in strokovno osebje po različnih institucijah. Predava na različnih kongresih ali fakultetah v Sloveniji in tujini. Redno strokovno sodeluje v različnih oddajah na TV in drugih časnikih in revijah, kot kolumniska ali strokovna komentatorka.
Sicer pa pisateljica s štirimi knjižnimi uspešnicami. Peta prihaja na police v začetku leta 2020.
Sicer pa poročena in mati štirih otrok.

 
mag. Primož Zupan

prvi Idea manager v Sloveniji

Mag. Primož Zupan je kot prvi Idea manager leta 2013 v Sloveniji pomagal preko internega inkubatorja ideji mBills premostiti razvojne težave.

Več...

Mag. Primož Zupan je kot prvi Idea manager leta 2013 v Sloveniji pomagal preko internega inkubatorja ideji mBills premostiti razvojne težave do vzpostavitve startupa MBILLS d.o.o., ki ga vodi od 1. januarja 2017. Od decembra 2017 je podjetje MBILLS pridobilo novega lastnika Petrol d.d. Oktobra 2018 pa je prvo v Sloveniji ponudilo brezplačno debetno kartico mBills Mastercard, ki črpa sredstva iz dobroimetja v mBills mobilni denarnici. Skupaj z Mastercardom in Garmin Slovenija pa je podjetje januarja 2019 prvo na trgu ponudilo plačevanje Garmin Pay.

Kot idea manager se je uveljavil v Halcomu in področju inoviranja ostaja zvest zadnjih 6 let. Njegove delovne izkušnje pred tem vključujejo pozicije: direktor prodaje v IT startupu Salviol, vodja kabineta Ministra za delo, družino in socialne zadeve, prodajni predstavnik IBM Slovenija. Odlikujejo ga močen entuziazem, strast, optimizem, dostopnost do ljudi, skrb za sodelavce in močan socialni kapital. V prostem času se ukvarja z razvojem inovativne kulture v različnih organizacijah.

 
mag. phil. Mihela Baranašič Vidmar

transolucijska trenerka za komunikacijo in vodenje

Mihela Baranašič Vidmar vsakodnevno pomaga v podjetjih odpirati komunikacijske poti med sodelavci, v procesih uvajanja sprememb, ki so dandanes stalnica na vsakem koraku v podjetjih, pa je vezni člen med managementom in sodelavci.

Več ...

Mihela Baranašič Vidmar je mednarodno certificiran Transolution Business Practitioner in trenerka programa Fit for Leadership©, ki z ekipo podjetja KHD Skupina Slovenija (podružnica nemškega podjetja za razvoj kadrov Katzengruber Development Group) izvaja kreativne treninge, delavnice, ter training on the job na področju komunikacije in vodenja. Vsakodnevno pomaga v podjetjih odpirati komunikacijske poti med sodelavci, v procesih uvajanja sprememb, ki so dandanes stalnica na vsakem koraku v podjetjih, pa je vezni člen med managementom in sodelavci. S pomočjo sodobnih učinkovitih pristopov in individualno usmerjenostjo, ter dobrim občutkom za opazovanje in analiziranje posameznikov, ter proaktivnostjo že 20 let konkretno v praksi pomaga pri razvoju in izgradnji poslovne kulture podjetij, pri razvoju in implementaciji učinkovitega osebnostnega razvoja zaposlenih, razvijanju kompetenc zaposlenih, ter izvaja treniranja na delovnem mestu, ter tako pomaga podjetjem izboljšati poslovanje, zaposlenim pa povečati zadovoljstvo, ter osebnostno in poslovno zrasti.

 
dr. Danijela Brečko

predavateljica, sociologinja, svetovalka

Dr. Danijela Brečko ima več kot 20 let izkušenj z izobraževanjem odraslih. Njena strokovna področja so osebni in karierni razvoj, osebna energija in energija organizacij, emocionalna inteligentnost in vedenjske kompetence, timsko delo.
Več …

dr. Danijela Brečko je sociologinja, svetovalka za vodenje kadrov, docentka za področje vodenja na Fakulteti za managment in pravo ter ustanoviteljica inštituta Sofos.
Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.
Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje intenzivno že 20 let. Njena strokovna področja so: osebni in karierni razvoj, osebna energija in energija organizacij, emocionalna inteligentnost in vedenjske kompetence, timsko delo, izobraževanje izobraževalcev in izobraževalni management. Iz vseh zgoraj omenjenih področij tudi svetuje slovenskim in tujim podjetjem kot tudi občasno predava študentom. V sklopu magistrskega študija Management vseživljenjskega izobraževanja vodi predmet: Izobraževanje in kadrovski management. Vodi tudi izbor TOP 10 Izobraževalni management, kjer preučuje vlaganja v izobraževanje v povezavi z uspešnostjo organizacije.

 
Boštjan Prijanovič

oglaševalski strokovnjak

Boštjan Prijanovič je oglaševalski strokovnjak, direktor agencije New Moment, poleg vodenja agencije predava in izvaja delavnice za tržnike ter občasno piše kolumne za spletno revijo Media marketing.

Več ...

Boštjan Prijanovič se je šolal za davčnega inšpektorja in po spletu naključij postal oglaševalski strokovnjak. Je direktor agencije New Moment, poleg vodenja agencije predava in izvaja delavnice za tržnike ter občasno piše kolumne za spletno revijo Media marketing. Bil je predsednik upravnega odbora Slovenskega združenja oglaševalskih agencij v mandatu 2009–2013.

Pri vodenju agencije New Moment je bil vpleten v izkušenj z organizacijo dogodkov, med drugimi za IBM, Philip Morris, Pernod Ricard, Huawei, Scanio, Western union…

 
Milena Tuta

pedagoginja, mediatorka, live coach

Poslanstvo Milene Tuta je vzgajanje in vodenje mladih in tudi odraslih ljudi. Prepričana je namreč, da je treba vzgajati odrasle, saj so otroci le njihove podobe, ki jim sledijo. Dela z vsemi tistimi, ki si želijo osebnostno rasti in zoreti.

Več ...

Milena Tuta je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture z opravljenim strokovnim izpitom za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja in opravljenim ravnateljskim izpitom.
V šolstvu je kot svetovalna delavka na nižji poklicni šoli in danes kot vzgojiteljica v vzgojno izobraževalnem zavodu za mladostnike s čustveno vedenjskimi težavami zaposlena petnajst let, kar je od nje terjalo nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje. V tem času si je pridobila veliko izkušenj in veščin na področju reševanja medosebnih odnosov, specialno pedagoško izobrazbo za delo z mladostniki s posebnimi potrebami, zaključila je osnovno usposabljanje za mediatorko in dobila naziv life coach po metodi clearinga. Izobražuje in izpopolnjuje se ves čas. Pri sebi in pri drugih nenehno išče nove izzive in poti. Izobraževanja so ji pomagala postati boljši človek in ji odprla nove poti in mnoga vrata k drugačni medosebni komunikaciji in drugačni kulturi človeških odnosov.
Njeno poslanstvo je vzgajanje in vodenje mladih in tudi odraslih ljudi. V ospredje je postavljeno delo z vedenjsko in čustveno težavno populacijo. V vzgojno-izobraževalnem zavodu se s svojimi izkušnjami in pozitivno energijo, skupaj s sodelavci trudi nadoknaditi razvojne primanjkljaje, ki so nastali v kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju mladostnikov. Dela pa tudi z odraslimi. To so starši, učitelji, vzgojitelji in vsi tisti, ki si želijo osebnostno rasti in zoreti. Prepričana je namreč, da je treba vzgajati odrasle. Otroci so le njihove podobe in jim sledijo.
Njene vloge v življenju so: hči, sestra dvojčica, mama, partnerka, sodelavka, vzgojiteljica, športnica, ŽENSKA. Je zagovornica zdravih medosebnih odnosov in komplementarne transakcije, kjer je komunikacija neposredna in jasna in v njih ne najdemo prikritih motivov.
V svojem podarjenem življenju poskuša živeti zdravo z naravo. Prosti čas rada preživlja z družino, na sprehodu in teku v gozdu, na morju in v ukvarjanju z jogo. Izredno rada tudi bere, knjige ji dišijo, jo bogatijo in so njene rešiteljice.

 
Bojana Košnik Čuk

strokovnjakinja za bonton, svetovalka, avtorica knjig

Bojana Košnik Čuk je strokovnjakinja za bonton z več kot dvajsetletnimi izkušnjami kot svetovalka ministrstev, vodja protokola, predavateljica, svetovalka številnim podjetjem in posameznikom, avtorica knjig in strokovnih publikacij ter lastnica podjetja Bonton.

Več ...

Bojana Košnik Čuk je strokovnjakinja za bonton z več kot dvajsetletnimi izkušnjami kot svetovalka ministrstev, vodja protokola, predavateljica, svetovalka številnim podjetjem in posameznikom, avtorica knjig in strokovnih publikacij ter lastnica podjetja Bonton.

 
Nina Dušič Hren

psihologinja, podjetnica in trenerka mehkih veščin

Nina Dušić Hren je psihologinja, podjetnica in trenerka mehkih veščin (komunikacije, javnega nastopanja). Dnevno se ukvarja z izobraževanji po podjetjih, vodi delavnice, povezuje dogodke in se specializira za javne nastope.

Več ...

Nina Dušić Hren je psihologinja, podjetnica in trenerka mehkih veščin (komunikacije, javnega nastopanja). Dnevno se ukvarja z izobraževanji po podjetjih, vodi delavnice, povezuje dogodke in se specializira za javne nastope. Pripravlja govornike konferenc in dogodkov ter vodi tečaje javnega nastopanja za ekipe. Ima mednarodno priznanje za kompetentno govorko, priznanje GenYalka leta 2017 in certifikat NLP praktika. Povezovala je tudi TEDx dogodek in pipravljala TEDx govornike za nastope.

 
doc. dr. Sara Ahlin Doljak

odvetnica in predavateljica, Ona 365 za leto 2018

Doc. dr. Sara Ahlin Doljak je odvetnica in predavateljica, ki jo je multipla skleroza priklenila na voziček, a ji ni mogla streti duha, saj pravi, da živi polno in da je srečna.

Več ...

Doc. dr. Sara Ahlin Doljak je leta 2018 prejela naziv Ona 365. Po mnenju žirije si njen glas zaradi pomembnih spoznanj, tako strokovnih kot življenjskih, zasluži, da ga slišimo vsi. Tudi zato, ker njen glas ne govori; govori namreč Tobii, tehnološko pomagalo.

 
Jana Colnar

​izkušena predavateljica, izvajalka delavnic, treningov in coachingov

Jana Colnar ima bogate izkušnje na področju pomoči posameznikom in organizacijam, da so bolj učinkoviti in bolj zadovoljni tam kjer trenutno so, ter jim pomaga do sprememb, ki jih želijo doseči. Ima 15 let izkušenj v različnih mednarodnih podjetjih tako doma kot v tujini.

Več ...

Jana Colnar je izkušena predavateljica, izvajalka delavnic, treningov in coachingov. Ima bogate izkušnje na področju pomoči posameznikom in organizacijam, da so bolj učinkoviti in bolj zadovoljni tam kjer trenutno so, ter jim pomaga do sprememb, ki jih želijo doseči. Ima 15 let izkušenj v različnih mednarodnih podjetjih tako doma kot v tujini. Danes vodi uspešno podjetje Grow Adriatik.

 
Željka Borić

Poslovna asistentka/tajnica leta 2019

Željka Borić je poslovna sekretarka z več kot petnajstletnimi izkušnjami na področju, administracije, kadrovanja, organiziranja, planiranja, načrtovanja, vodenja.
Več ...

Željka Borić je poslovna sekretarka z več kot petnajstletnimi izkušnjami na področju, administracije, kadrovanja, organiziranja, planiranja, načrtovanja, vodenja.
Zadnjih 5 let njeno delo temelji na projektnem vodenju. Z vami bom delila izkušnje, kako brez pritiska načrtovati, kako premagati prežečo časovno komponento, kako izbrati projektno ekipo in čarovnija, ki pride na koncu ob zaključku projekta.
V prihodnosti moramo biti pripravljene na nove izzive in pri tem slediti novostim ter se nenehno izobraževati. Dodatna znanja si pridobivam na kongresih, ki jih organizira in vodi Planet GV, ki je podpora managementu že od leta 1986.

 
Tomaž Ovsenik

poslovni trener in svetovalec

Tomaž Ovsenik je poslovni trener in svetovalec z bogatimi izkušnjami s področja marketinškega komuniciranja, oblikovanja marketinških strategij, prodaje in vzpostavljanja dolgoročnih poslovnih odnosov.

Več ...

Tomaž Ovsenik je poslovni trener in svetovalec z bogatimi izkušnjami s področja marketinškega komuniciranja, oblikovanja marketinških strategij, prodaje in vzpostavljanja dolgoročnih poslovnih odnosov.
Svojo karierno pot je začel v marketinških agencijah, sprva kot kreativec, nadaljeval pa v vlogi vodje oddelka za oglaševanje in ustvarjanje novih blagovnih znamk. Pot je nadaljeval visokotehnološkem podjetju, kjer je kot vodja marketinga skrbel za gradnjo uspešne blagovne znamke, hkrati pa je kot skrbnik ključnih strank gradil dolgoročne poslovne odnose z velikimi slovenskimi podjetji ter javnimi ustanovami.
Tomaž se je s svojim širokim znanjem in večletnimi izkušnjami s področij marketinga, prodaje, pogajanj, svetovanja in javnega nastopanja odločil svojo karierno pot usmeriti v pomoč podjetjem na področju motiviranosti in zavzetosti zaposlenih.
S svojim sproščenim načinom zna ljudem na enostaven način približati temeljne komunikacijske, prodajne in vodstvene veščine.
Na treningih rad podeli tudi praktične izkušnje iz družinskega življenja. Je namreč poročen in oče petih otrok, zato mu komunikacijskih izzivov tudi izven poslovnega življenja nikoli ne zmanjka.

KOTIZACIJE


Ob prijavi z redno kotizacijo prejmete letno naročnino na
revijo ADMA in 6 ADMA seminarjev brezplačno!

REDNA NAROČNIŠKA
340 €

Velja za naročnike revije ADMA in vse udeležence kongresa ADMA 2019 in vključuje:- dva dneva vrhunskih predavanj in delavnic
- kosilo in pogostitve med odmori
- ADMA druženje
- gradivaPopusti se ne seštevajo.

Cena ne vključuje DDV.

REDNA PRIJAVA
380 €

Velja ob redni prijavi in vključuje:
- naročnino na revijo ADMA za 1 leto
- dva dneva vrhunskih predavanj in delavnic
- kosilo in pogostitve med odmori
- ADMA druženje
- gradiva


Popusti se ne seštevajo.

Cena ne vključuje DDV.

ENODNEVNA UDELEŽBA – REDNA NAROČNIŠKA
250 €

Velja za naročnike revije ADMA in vse udeležence kongresa ADMA 2019 in vključuje:- en dan vrhunskih predavanj in delavnic
- kosilo in pogostitve med odmori
- ADMA druženje
- gradivaPopusti se ne seštevajo.

Cena ne vključuje DDV.

ENODNEVNA UDELEŽBA – REDNA PRIJAVA
280 €

Velja ob redni prijavi in vključuje:
- naročnino na revijo ADMA za 1 leto
- en dan vrhunskih predavanj in delavnic
- kosilo in pogostitve med odmori
- ADMA druženje
- gradiva


Popusti se ne seštevajo.

Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate
tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 4337 - (matična št. plačnika).


ORGANIZATOR

SPONZORJI


NOČITVE

Nočitve urejate neposredno s ponudnikom kapacitet na habakuk@termemb.si, povsem neodvisno od prijavnega obrazca za dogodek (višje na strani). Ob rezervaciji nujno navedite, da ste udeleženec/-ka Jesenskega posveta ADMA.


Hotel Habakuk 4*

PROMO KODA: ADMA
Ob rezervaciji NUJNO navedite promo kodo
ADMA s katero veljajo spodnje cene:

Dvoposteljna soba - single use: 70 eur/nočitev z zajtrkom
Dvoposteljna soba: 86eur/nočitev z zajtrkom

LOKACIJAHotel Habakuk


Pohorska ulica 59
2000 Maribor


e: izobrazevanje@planetgv.si
t: 080 33 44