Uroš Primožič

direktor nabave, Helios

Uroš Primožič ima dolgoletne izkušnje pri vodenju nabavne funkcije v skupini Helios, ki je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev barv in premazov. V času njegovega vodenja nabave je intenzivno sodeloval pri organski rasti podjetja in pri številnih uspešnih prevzemih podjetij v regiji. Uspešna integracija nabave in zagotavljanje sinergij je pripomoglo k uspešnemu poslovanju Skupine Helios, ki ima danes proizvodna podjetja v osmih evropskih državah. Od leta 2017 je Skupina Helios del japonskega globalnega koncerna Kansai. V globalni nabavni organizaciji Kansai Uroš Primožič zastopa Skupino Helios oz. regijo Evropa ter ima na globalnem nivoju dodatne pogajalske zadolžitve za nekaj strateških nabavnih kategorij. Od leta 2019 je član izvršnega odbora Skupine Helios. Od leta 2020 je eden izmed direktorjev največjega proizvodnega podjetja v Skupini Helios, to je Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo. Leta 2017 je prejel nagrado Nabavni menedžer leta.

Nabavna strategija v praksi – primer Helios

Dobra strategija odpravlja oz. v največji možni meri zmanjšuje nabavna tveganja. Nepričakovan pojav pandemije je (žal) tudi odličen stresni test naših strategij in nas opozarja na tveganja, ki smo jih morda prezrli ali jim posvetili premalo pozornosti. Kakšna so nova spoznanja o možnih tveganjih in kako se odzvati na njih? Vsaka nova situacija pomeni tudi prilagajanje. Še pomembnejša pa je vključitev novo pridobljenih izkušenj v naša prihodnja razmišljanja. To so pomembna in nikoli povsem zaključena vprašanja, s katerimi se srečujemo nabavniki. Nekaj konkretnih primerov in ugotovitev iz podjetja Helios bo gotovo zanimivih tudi za ostale kolege.