Program konference bo objavljen v prihodnje.

Redni program

 • 8:00

  Sprejem udeležencev in registracija

 • 9:00

  Otvoritev konference in pozdravni nagovori

GLOBALNI TRENDI V EKONOMIJI IN NABAVI

 • 9.15

  Dr. Martin Wagner, Univerza v Celovcu, Inštitut za napredne študije na Dunaju, Banka Slovenije, Avstrija

  Pregled globalnih ekonomskih trendov in vpliv na nabavo

  Prikaži več

  V prispevku bodo predstavljene trenutne gospodarske razmere in obeti, tako z mednarodnega – še zlasti evropskega – kot tudi s slovenskega vidika. Obravnavali bomo nekatera glavna tveganja. Na podlagi trenutne makroekonomske slike bomo izbrane teme obravnavali podrobneje, pri čemer je glavni cilj predstavitve podati iztočnice za razpravo, ki bo tako lahko utemeljena na dejstvih o trenutnih makroekonomskih razmerah.

 • 10.00

  Horst Wiedmann, Senior Vice President, Head of Strategic Materials Management and Compliance, ZF Group, Nemčija

  Globalna nabava v dobi naraščajočega protekcionizma

  Prikaži več

  Trgovinski in gospodarski protekcionizem sta v porastu. Na krizo, ki jo je povzročil protekcionizem, je treba gledati kot na priložnost, saj nižja prodaja razkrinka šibkosti. Najboljši odziv na poprotekcionističnoobdobje je management v času upada. Več na konferenci!

 • 10.45

  Moderator: Srečo Bukovec, Združenje nabavnikov Slovenije

  Okrogla miza Globalni trendi v ekonomiji in nabavi s sodelujočimi predavatelji

 • 11:25

  Odmor za kavo in druženje

DIGITALIZACIJA NABAVNIH PROCESOV V PRAKSI

 • 12.00

  Matthias Gangl, SAP

  Vpliv umetne inteligence na nabavnikovo vsakodnevno delo

 • 12.30

  Renee Ahel, Cirtuo, Hrvaška

  Demistificiranje umetne inteligence v nabavi

  Prikaži več

  Kako bo umetna inteligenca vplivala na vsakodnevno poslovanje in zlasti na nabavo? V prispevku bomo pomagali ločiti napihovanje prednosti od dejstev in na dveh konkretnih primerih pokazali, kako umetna inteligenca danes vpliva na nabavo.

 • 13.00

  Cristian Bolzon, CPO Breton SpA, Italija

  Razpoložljivost in kvaliteta podatkov ter poslovna analitika v nabavi

 • 13.30

  Skupno kosilo

TRAJNOSTNA NABAVA

 • 14.40

  Jurij Giacomelli, Giacomelli Media Management and Consulting

  Krožne priložnosti v nabavi

  Prikaži več

  Planetarne omejitve terjajo temeljit premislek o namenu poslovanja, z njim se spreminjajo poslovni modeli in prakse. Kdor želi biti poslovno uspešen v prihodnosti, išče rešitve v okviru načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.
  Uveljavljanje krožnih poslovnih modelov je povezano z repozicioniranjem podjetij v verigah vrednosti. Nove tehnologije znižujejo transakcijske stroške in omogočajo ekonomičnost poslovanja na trajnejši način. Sposobnost povečevanja snovne produktivnosti, obnavljanje virov in njihovo vračanje v nadaljnje proizvodne in potrošne cikluse postaja temeljna konkurenčna prednost. Aktivna krožna naravnanost v nabavi zato prinaša nove priložnosti in omogoča, da se izognemo poslovnim tveganjem, tako linearnim kot krožnim.

 • 15.10

  Dr. Vladimir Nikolajević, Knjaz Miloš, Srbija

  Trajnostna nabava kot konkurenčna prednost: primeri iz prakse

  Prikaži več

  Ustvarjanje notranjega okolja za izvajanje nabave v skladu z merili trajnostnega razvoja je ena od poglavitnih prvin prilagajanja naročil sodobnemu poslovanju. Trajnostna nabava ne zmanjšuje le skupnih stroškov materiala in storitev, temveč kaže tudi analitično, dolgoročno in strateško upravljanje stroškov družbe z razumevanjem skupnih stroškov naložb, poslovanja, vzdrževanja in stroškov. Čeprav so lahko na prvi pogled naložbeni stroški med postopkom nabave nekoliko višji, bo skupni strošek izdelka v njegovem življenjskem ciklu nižji, kar pa je primerjalna prednost, ki jo družbe uporabljajo. Te priložnosti bodo ponazorjene in predstavljene na dobrih praksah s področja izdelkov široke potrošnje.

 • 15.25

  Matej Klasinc, Bureau Veritas d.o.o.

  S pomočjo ISO 20400:2017 do trajnostne nabave

  Prikaži več

  Kaj je namen standarda ISO 20400? Kako lahko vodnik k trajnostni nabavi pomaga podjetjem na poti k trajnostnemu razvoju z nabavnega vidika? S kratkim pregledom smernic ISO 20400:2017 bomo prepoznali, kako integrirati trajnost v nabavne politike in strategije, kako nabavno funkcijo organizirati na poti k trajnosti in kako le-to vključiti v sam nabavni proces (od planiranja, nadgradnje zahtev, izbire dobaviteljev do upravljanja pogodb).

 • 15.55

  Jelena Stojanović, Hemofarm AD, Srbija

  Koncept trajnostne in družbeno odgovorne nabave

 • 16:10

  Odmor za kavo in druženje

MOTIVACIJSKA DELAVNICA

 • 16.30

  Sara Isakovič, OI podprvakinja, magistra performance psihologije, TEDx govornica

  Kako bolj samozavestno proti svojim ciljem

  Prikaži več

  Sami sebi smo največja ovira, zato je naša naloga, da se rešimo omejujočih razlag, besed in samopogovora. Rodili smo se samozavestni, pozitivno naravnani, nekje na poti do odraslih let pa smo vse to izgubili. Igro, sanje, zdravo samopodobo. Pogovarjali se bomo o samozavesti, kaj sploh je in kako se psihološko naravnati, da bomo lažje dosegali svoje začrtane cilje. Enkrat, ko smo svoj najboljši prijatelj, smo veliko bolj odločni, motivirani, produktivni in navsezadnje srečnejši.

 • 17.20

  Marina Lindič, programska vodja konference

  Zaključki prvega dne konference

NABAVNI MANAGER LETA

 • 17.30

  Podelitev priznanja Nabavni manager 2020

Sekundarni program

 • 2016

  Milestone 1

 • 2017

  Milestone 2

  2017

 • 2018

  Milestone 3

Redni program

IZZIVI VODENJA IN ORGANIZACIJE NABAVE

 • 9.00

  Lovro Verhovšek, Deloitte

  Iz Deloittove raziskave

 • 9.30

  Søren Vammen, Kairos Commodities, DILF (Danski forum za nabavo in logistiko), Danska

  5 napovedi za bodočega vodja nabave

  Prikaži več

  Nenehne spremembe so postale stalnica. Digitalizacija, novi poslovni modeli, nestanovitne makroekonomske razmere in mladi s presenetljivo drugačnimi pričakovanji pri vstopanju na trg delovne sile – kako se z vsem tem spopasti v vlogi vodje v nabavni verigi? Kakšna bo prihodnost nabave, upoštevajoč nenadne spremembe? S katerimi novimi dilemami se spoprijemajo vodje? Kakšen je profil prihodnosti vodje nabave?

 • 10.15

  Herve Legenvre, EIPM (The European Institute of Purchasing Management), Francija

  5. generacija nabave

 • 11.00

  Odmor s prigrizkom

 • 11.40

  Danijel Banek, Atlantic Grupa, Hrvaška

  Človeški faktor v nabavi, pripravljen na prihodnost

 • 12.00

  Primer iz prakse

 • 12.20

  Dorottya Nagy- Józsa, Y2Y Business coaching, ICF Hungarian Chapter, Madžarska

  Medgeneracijsko sodelovanje – Kako vključiti milenijce

  Prikaži več

  O različnih značilnostih milenijcev se je v zadnjih letih zelo veliko razpravljalo. Kaj od vsega tega zanje drži? Ali so enaki nam, ko smo bili tudi sami mladi? Ali je glede njih kakšna posebnost, ki bi se je morali zavedati in je upoštevati, če se jim želimo kar najbolj približati?

 • 12.50

  Miloš Čirič, lobist

  Ohranimo etičnost v nabavi

 • 13.20

  Marina Lindič, programska vodja konference

  Zaključki konference

Sekundarni program

 • 2016

  Milestone 1

 • 2017

  Milestone 2

  2017

 • 2018

  Milestone 3

Moderator

Mag. Peter Ribarič

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Med drugim je v različnih slovenskih podjetjih opravljal funkcijo finančnega direktorja, direktorja družbe in člana uprave.  Je izvršni direktor podjetja Planet GV d.o.o.
Je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj ter diplomant Fakultete za računalništvo s področja umetne inteligence.