• 8.00

  Sprejem in registracija udeležencev

 • 9.00

  Otvoritev konference in pozdravni nagovor ZNS in PLANET GV

 • TRENDI V TURBULENTNIH RAZMERAH

 • 9.15

  Izkušnje, ki smo jih pridobili v preteklih in zdajšnjih krizah za uspešnejše krmarjenje skozi prihodnje izzive

  Bernard Gracia, EIPM
  Prikaži več

  Nabava se je med preteklo krizo soočala z mnogimi izzivi, iz katerih smo se naučili dragocenih lekcij, ki nam bodo pomagale, da organizacije uspešno vodimo iz prihodnjih kriznih razmer. V pretekli krizi so se morali oddelki za nabavo hitro prilagoditi spreminjajočim se tržnim razmeram in motnjam v dobavni verigi. To je zahtevalo večjo osredotočenost na upravljanje stroškov, zmanjšanje tveganja in upravljanje odnosov z dobavitelji. Zato so organizacije izvajale nove procese in tehnologije za izboljšanje zmogljivosti nabavnega procesa. V prihodnosti bo nabava igrala ključno vlogo pri vodenju organizacij iz krize. Tehnologijo in podatke moramo uporabiti na načini, da bomo sprejemali pravilne odločitve, vzpostavili tesne odnose z dobavitelji ter sprejeli fleksibilen in okreten pristop k upravljanju dobavne verige. S tem bo nabava bolje opremljena za krmarjenje po prihodnjih izzivih in v večjo pomoč organizacijam za uspešno poslovanje.

 • 10.00

  Odpornost in strukturna preobrazba podjetniškega sektorja v spremenjenih globalnih razmerah

  Peter Wostner, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
  Prikaži več

  V predavanju bo predstavljeno kaj se dogaja s slovensko produktivnostjo, konkurenčnostjo, pa tudi odpornostjo podjetniškega sektorja. Pri tem bodo predstavljeni glavni razlogi za vse bolj izrazit strukturni zaostanek, ki izhaja iz prepočasnega prehoda v pametno krožno gospodarstvo, vključno s ključnimi potrebnimi ukrepi za preobrnitev trendov. Tudi na strani podjetniškega sektorja, ki bi, podobno kot država, prav tako moral več pozornosti posvetiti dolgoročnejšim priložnostim, ki izhajajo iz spremenjenega globalnega konteksta.

 • 10.30

  Nestanovitne cene surovin in dve strategiji, ki ju nujno potrebujete

  Tom Bundgaard, Mintec
  Prikaži več

  Zaloga surovin je že od nekdaj zelo nestanovitna, še toliko bolj v zadnjih nekaj letih. To predstavlja veliko obremenitev za nabavo, da se tega loti profesionalno. Pregovor pravi, da potrebujete dobro strategijo, vendar je potrebno več. Dejansko potrebujete dve strategiji. V tej predstavitvi bomo preučili, kaj te strategije vsebujejo in kako ravnati z nestanovitnimi cenami surovin.

 • 11.00

  Marina Lindič

  PMI – termometer poslovnih pogojev

  Marina Lindič, ZNS
 • 11.15

  Odmor za kavo

 • TRAJNOSTNA IN ZELENA NABAVA NI VEČ IZBIRA

 • 11.45

  Ogljik je postal stroškovna postavka

  Herve Legenvre, EIPM
  Prikaži več

  Herveovo predavanje bo udeležencem zagotovilo znanje in orodja, potrebna za dekarbonizacijo dobavne verige. Cilj je preseči razumevanje deleža in merilnega izziva ter preučiti praktične rešitve, ki jih je mogoče uporabiti z zunanjimi partnerji. Teme, ki jih bo predstavil udeležencem:
  – Razumeti izziv in rešitve, povezane z dekarbonizacijo dobavne verige.
  – Vključite vzvode za dekarbonizacijo dobavne verige v nabavne dejavnosti in v strategije podjetij.
  – Razviti in izvajati strategije dekarbonizacije z dobavitelji in zunanjimi ekosistemi.

 • 12.15

  Vloga krožne nabave pri spodbujanju trajnosti v verigah vrednosti

  Ines Sturm, OBB
  Prikaži več

  Krožne strategije javnega naročanja lahko igrajo pomembno vlogo pri razogljičenju naših vrednostnih verig in zagotavljanju razpoložljivosti redkih virov za prihodnost. Za dosego tega cilja so potrebne inovacije, novi poslovni modeli in nove oblike partnerstev med vsemi relevantnimi akterji. Primeri najboljših praks vključujejo majhne in velike načine vključevanja krožnosti v nabavi, da ohranimo vire v zanki in hkrati zmanjšamo toplogredne pline.

 • 12.45

  Srečko Bukovec

  Okrogla miza: Trajnostna in zelena nabava ni več izbira

  Moderator: Srečko Bukovec, ZNS
  Gostje: dr. Peter Wostner, Herve Legenvre in Ines Sturm
  Prikaži več

  Obravnavali bomo povezanost produktivnosti in konkurenčnosti z dekarbonizacijo dobavnih verig in krožnim naročanjem. Soočili bomo poglede kako hkrati dvigovati produktivnost ter konkurenčnost in zasledovati cilje trajnostnega poslovanja ter pomen inovativnih pristopov pri dekarbonizaciji dobavnih verig in vzpostavitvi krožnega naročanja. Govorili bomo o vlogi države pri uspešnem prehodu v pametno in krožno gospodarstvo, saj lahko prav javno zeleno naročanje igra pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega poslovanja.

 • 13.30

  Odmor za kosilo

 • RAZVOJ IN IZZIVI V NABAVI

 • 14.30

  Control Tower – kreator vrednosti v oskrbnih verigah

  Polona Jarc, Vodja oskrbne verige v podjetju Trelleborg Wheel systems Moto d.o.o. in Thomas Kamper, Vodja evropskega nadzornega stolpa pri DSV Road
  Prikaži več

  Kontrolni stolpi vsakodnevno nastajajo povsod po svetu, ko nabavne verige postajo vedno bolj zapletene in avtomatizirane. Njihov namen je dnevna operativna podpora bolj kot ne ponovljivim logističnim nalogam, izvajanju prevozov in skladiščnemu poslovanju.
  Omogočajo tudi dolgoročno prilagodljivost, saj se prilagajajo dejanskemu obsegu poslovanja podjetja, plačuje pa se storitev ter ni potrebe po lastnih zaposlenih in lastnih informacijskih rešitvah.
  Ga. Polona Jarc, vodja oskrbne verige v podjetju Trelleborg Wheel systems Moto d.o.o., bo v sklopu predavanja predstavila konkretni primer iz prakse. Obsega tako skladiščno poslovanje kot nabavni ter prodajni tok. Vloga DSV kontrolnega stolpa v tem primeru je koordinacija vseh logističnih aktivnosti, ki jih je podjetje predalo v zunanje izvajanje. Dodatno primer pokriva tudi koordinacijo logističnih aktivnosti z dobavitelji, kupci ter drugimi oddelki podjetja.

 • 14.55

  Izsledki raziskave o uporabi IT rešitev za digitalizacijo nabave

  Andrej Vizjak, AV.Consulting in Aleksander Bastl, Bass d.o.o.
  Prikaži več

  Predstavljeni bodo rezultati ankete članov Združenja nabavnikov Slovenije o digitalni podpori nabavnega procesa. Anketa je vključevala sledeče zorne kote:
  – Kateri del nabavnega procesa je podprt s klasičnim ERP sistemom.
  – Katere specializirane nabavne sisteme uporabljajo podjetja ter kateri del nabavnega procesa je podprt z njimi.
  – Kakšni so stroški teh specializiranih nabavnih sistemov in kakšni so učinki.

  Rezultati ankete bodo interpretirani v širšem mednarodnem kontekstu.

 • 15.25

  Dva svetova: blockchain in kripto valute

  Bojan Čekrlić, CargoX
  Prikaži več

  Blockchain oz. slovensko “tehnologija veriženja blokov” ni bav-bav. Letos je star 14 let. Kljub temu ga še vedno obkroža precej mistike. Kaj je blockchain in kaj so kriptovalute? Zakaj sta to dve popolnoma ločeni stvari, vendar tesno povezani? Na predvanju se bomo poglobili v to, kaj je blockchain, kako deluje ter kaj so njegove osnove. Pogledali si bomo razliko med javnim in zasebnim omrežjem ter kako se razlikuje od klasičnih baz podatkov. Preverili bomo, zakaj je doživel razmah z nastankom kriptovalut ter kakšne tehnologije blockchain poznamo. Na koncu se bomo dotaknili primerov, kje je se blockchain uporablja v praksi in kako je lahko koristen v popolnoma realnih scenarijih.

 • 15.45

  Izognimo se kibernetskim tveganjem

  Matjaž Mravljak, Urad vlade RS za informacijsko varnost
  Prikaži več

  Kratka predstavitev elementov kibernetske varnosti in kako hiter napredek na področju razvoja novih tehnologij in pospešene
  digitalizacije vpliva na varnost v kibernetskem prostoru. Kratek pregled pomembnejših kibernetski incidentov v svetu in doma,
  predstavitev kibernetskih groženj in vektorjev napadov, ter potrebnih korakov za dvig kibernetske varnosti. Predstavitev ukrepov: za zmanjšanje verjetnosti pojava kibernetskega incidenta, za hitro odkrivanje kibernetskega incidenta, za pripravljenost na odziv v primeru kibernetskega incidenta in za povečanje odpornosti na hujše kibernetske incidente.
  Priporočila za izvedbo ukrepov, ki nimajo finančnih posledic, jih lahko izvedemo takoj in bistveno povečajo varnost in odpornost na kibernetske incidente.

 • 16.15

  Odmor

 • VEŠČINE IN KOMPETENCE SOOČENE Z REALNOSTJO NA TRGU DELA

 • 16.35

  Sedanjost trga dela

  Luka Peter Medved in Leonela Domitrovič, Adecco
  Prikaži več

  Lepo vabljeni na predavanje sedanjost trga dela, kjer bomo pogledali trenutno stanje na trgu dela in spregovorili o izzivih s katerimi se podjetja soočajo zaradi pomanjkanja delovne sile. Medatrendi kot so digitalizacija, avtomatizacija, rabotizacija in trajnostni razvoj prinašajo velike premike. Če vas zanima kako se je v zadnjem obdobju spremenil proces iskanja kandidatov in kakšne so njihove zahteve, se nam pridružite na predavanju.

 • 17.05

  Realnost trga dela in razvoj ključnih veščin ter kompetenc

  Predrag Marković, SUPLS
  Prikaži več

  Na trgu, za katerega je značilna visoka dinamika in volatilnost, se morajo podjetja učinkovito prilagajati spremembam. Uspešna podjetja so našla svoj »zakaj« oziroma bistvo svojega delovanja in vrednost, ki jo ponujajo svojim potrošnikom. Kljub temu pa morajo v trenutni tržni realnosti še vedno doseči visoko stopnjo fleksibilnosti, da lahko še naprej delujejo in se razvijajo.
  Doseganje odpornosti in agilnosti organizacije je cilj, nenehno razvijanje bistvenih veščin in kompetenc pa pot do tega.
  Skozi to temo bo Predrag zajel nedavni razvoj nabave kot ključnega sektorja katerega koli poslovanja in predstavil, katera znanja bi bila potrebna v prihodnosti.

 • 17.35

  Podelitev priznanja Nabavna praksa leta

 • 18.00

  Zaključek 1. dne konference

 • 20.00

  Nabavna konferenca - govor

  Večerno druženje

 • ODLIČNOST V NABAVI

 • 9.00

  Nabavna konferenca 2020 - ozadje

  Otvoritev drugega dne

 • 9.05

  Življenje in navade ustvarjalca vrednosti v podjetju

  Denis Miletović, Rand Shipyard
  Prikaži več

  Življenje v nabavi in logistiki ni enostavno, trenutki miru so redki in najpogosteje žongliramo z več “žogicami” (beri izzivi), pozornost sodelavcev pa dobimo, ko ena od žog neusmiljene pade na tla. V svojih 20 letih naročanja in logistike je Denis naredil veliko napak. Še danes jih dela. Imel je potrpežljive mentorje, ki so mu dovolili, da se uči preko njih. Na poti je pobral nekaj navad, ki so mu pomagale pri soočanju z zahtevami in odgovornostmi službe. Spremembe postajajo vse hitrejše, zahteve so vse večje, zaposleni v oddelkih za nabavo in logistiko pa so še vedno eden ključnih temeljev pri uspehu vsake organizacij

 • 9.45

  Čas je za razmislek o premazih naslednje generacije

  Nevio Benetello, Sezione TreVenezie
  Prikaži več

  Skupina San Marco, vodilno podjetje v Italiji v proizvodnji barv in lakov za profesionalno gradnjo, je bila vedno pozorna na spoštovanje okolja. S projektom Rethink Next Generation Coatings je želela uporabiti paradigmo Open Innovation pri iskanju nove surovine za izboljšanje končnih izdelkov v smislu trajnosti in krožnega gospodarstva, vključevanje podjetij, start-upov, univerzitetnih raziskovalnih centrov, prepoznavanje trajnostnih rešitev, ki so že na voljo na trgu (“Ready Made Solutions”) in razvoj (“Emerging Solutions”), rezultat najnovejšega raziskovalnega dela na tehnološkem in akademskem področju.

 • 10.15

  Okrogla miza: Odličnost v nabavi – pot rasti in razvoja

  Moderator: Srečko Bukovec, ZNS
  Gostje: Irena Rimac Gaspari, Luka Rutar, Denis Miletović
  Prikaži več

  Govorili bomo o pomenu nabave pri krepitvi konkurenčnosti in trajnostnega poslovanja. S strateško nabavo, tesnimi partnerskimi odnosi z dobavitelji in z uvajanjem najboljših nabavnih praks lahko optimiziramo stroške, racionaliziramo poslovanje in prispevamo k povečani dodani vrednosti. Na tak način nabavna funkcija prispeva svoj delež k dolgoročnemu uspehu in konkurenčnosti podjetja.

 • 11.00

  Nabavna konferenca - odmor
  Odmor za osvežitev in prigrizek

 • VPLIV TURBULENTNIH RAZMER NA VEDENJE IN NAVADE POSAMEZNIKA

 • 11.30

  Standardizacija delovnih mest v nabavi

  Marko Lekše, Adria Mobil
  Prikaži več

  Področje nabave in obvladovanja oskrbne verige je eno od ključnih področij v proizvodnih in storitvenih podjetjih. Zaostrene razmere pri razpoložljivosti materialov in storitev pa so v obdobju od začetka Covida dalje prinesle še dodaten fokus na funkcijo nabave in oskrbne verige. Nove razmere zahtevajo vedno nove kompetence in znanja nabavnika.

  V Združenju nabavnikov Slovenije želimo krepiti znanja in usposobljenost stroke s ciljem, da bo Nabava postala strateška funkcija v vsakem slovenskem podjetju, v okviru katere nabavniki s svojim strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k uspešnosti poslovanja podjetja in njegovem razvoju. Združenje nabavnikov Slovenije je tudi član IFPSM (The International Federation of Purchasing and Supply Management – Mednarodno združenje managementa (upravljanja) nabave in oskrbovalnih verig), o okviru katerega so bila objavljena standardna delovna mesta na področju nabave, ki so bila razvita na osnovi več kot petnajstletnih raziskav na področju nabave v EIPM (The European Institute of Purchasing Management). V Združenju nabavnikov Slovenije smo se odločili, da katalog 18 standardnih delovnih mest na področju nabave poslovenimo in pripravimo za uporabo v slovenskem prostoru kot referenco za definiranje delovnih mest na področju nabave in oskrbe v razponu od nabavnika (Buyer) preko vseh funkcij oskrbe in transporta do najvišje funkcije izvršnega direktorja nabave (Chief Purchasing Officer- CPO).

 • 11.50

  Goreti, toda ne izgoreti

  Danijela Brečko, SOFOS
  Prikaži več

  O izgorelosti, kugi sodobnega časa, globalno poroča 84 % pripadnikov generacije Z, 74 % generacije milenijcev in 47 % Baby Boomerjev (Asana), ki se na delovnem mestu počutijo čustveno prizadete in izkazujejo nizko stopnjo dobrega počutja. Med njimi je 67 % žensk in 59 % moških. Na splošno izgorelost doživi 63 % zaposlenih.(Študija Asana, 2023). V post covidnem obdobju izgorelost še narašča, presenetljivo tudi med zaposlenimi, ki delajo na daljavo. Je izgorelost res neizogiben del uspeha, v kar verjame kar 40 % delavcev?

  Čeravno se na prvi pogled zdi, da je izgorelost predvsem problem posameznika, pa nenavadni pojavi na trgu dela, kot so izjemno visoka fluktuacija, povečan obseg bolniških odsotnosti, številne odpovedi zaposlitev, fenomen skrite odpovedi…pričajo o tem, da je to v prvi vrsti organizacijski problem, ki krni konkurenčno prednost in zahteva temeljit razmislek o novih načinih vodenja in novih oblikah dela ter podpore zaposlenim.

  V predavanju bomo tako osvetlili fenomen izgorelosti v post covidnem obdobju, predstavili najpogostejše vzroke izgorevanja v klasičnih in virtualnih delovnih okoljih ter nakazali možne rešitve v smeri večje zavzetosti ter manjše izgorelosti zaposlenih.

 • 12.20

  Kako razumeti nove nakupovalne navade in spodbujati trajnostno vedenje v pokovidskem času

  Dan Podjed, ZRC SAZU
  Prikaži več

  Razkuževanje steklenic pod tušem, pregrevanje časopisov v pečici, hitrostno klikanje za dostop do spletne trgovine, sprejemanje paketov z masko na obrazu … Danes se sliši kot epizoda iz serije Black Mirror, pred dvema letoma pa je bil to del vsakdanjika, ki se je preobrazil zaradi pandemije. Predavanje se posveča spremembi nakupovanja v obdobju po krizi ter razumevanju navad v času »nove normalnosti«, in to na različnih ravneh: od gospodinjstev do podjetij. Po predstavitvi globalnih in lokalnih smernic, ki so povezane tako z digitalno preobrazbo kot s trajnostnim načinom življenja, bo predavatelj predstavil ukrepe, s katerimi se lahko posodobijo nabavni procesi in prilagodijo novi realnosti, ki utegne postati še bolj izrazita v času novih kriz – od pomanjkanja energije do podnebnih sprememb in okoljskih problemov zaradi odpadkov. Kot bo poudarilo predavanje, bodo v prihodnosti zmagovalci na nabavnem področju tisti, ki bodo znali tudi med krizami napraviti premik od ekspertnega razvoja rešitev k rešitvam po meri ljudi in planeta.

 • 13.05

  Zaključne misli

  Marina Lindič, ZNS in Peter Ribarič, Planet GV
 • 13.20

  Nabavna konferenca - kosilo

  Zaključno druženje s prigrizkom

 • 14.30

  Zaključek Nabavne konference 2023

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Peter Ribaric - DIREKTOR PLANET GV

Moderator

Mag. Peter Ribarič

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Med drugim je v različnih slovenskih podjetjih opravljal funkcijo finančnega direktorja, direktorja družbe in člana uprave.  Je izvršni direktor podjetja Planet GV d.o.o.
Je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj ter diplomant Fakultete za računalništvo s področja umetne inteligence.