Program Nabavne konference 2024:

 • 8.00

  Sprejem in registracija udeležencev

 • 9.00

  Otvoritev konference in pozdravni nagovor ZNS in PLANET GV

 • VPLIV GLOBALNIH TRENDOV NA NABAVO

 • 9.15

  arjana-brezigar-masten-nk-2024

  Denarna politika v aktualnih razmerah

  dr. Arjana Brezigar Masten, Banka Slovenije
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 9.45

  Globalne disrupcije dobavnih verig: kje smo danes, kako delovati za uspešen jutri?

  prof. dr. Maja Zalaznik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
  Prikaži več

  Covid-19, aktualna geostrateška in politična dogajanja, realokacije, umetna inteligenca ter podatkovna obvladovanja in spremenjeno vedenje kupcev so elementi, ki globoko preoblikujejo globalne dobavne verige. Sredi teh “novih normalnosti” se postavlja vprašanje, kako lahko podjetja še naprej poslujejo mednarodno uspešno in učinkovito, hkrati pa razvijajo trajnostno naravnane ekosisteme in dobavne poti. Mnenja globalnih managerjev in analize podatkov nakazujejo, da je sicer tveganj veliko, vendar odpornost in neomajna fleksibilnost slovenskih podjetij kažejo, da je mogoče najti pot naprej.

 • 10.15

  Kako gospodariti na planetu, ki ne raste

  prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
  Prikaži več

  Vstopili smo v novo geološko dobo, antropocen. Človeška vrsta je zmožna spreminjati planet bolj, kot vsi naravni procesi skupaj. To je veliko tveganje, saj sodobni svet temelji na relativni stabilnosti podnebnega sistema in biosfere, ki smo ju doživeli v zadnjih tisočletjih. Ob tem vemo, da obstajajo prelomne točke v Zemeljskem sistemu in če so presežene, ni zagotovila za stabilnost sistemov in s tem varnosti za prihodnje generacije. Okvir Planetarnih mej in hitro napredujoča znanost o globalni trajnosti pomagata zagotoviti podjetjem odgovorno poslovno uspešnost v antropocenu. Gre za rešitve, ki naslavljajo več izzivov hkrati – od podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, porušenega kroženja dušika, kemijskega onesnaževanja, zakisanja oceanov, onesnaženosti zraka in omejene količine vode.

 • 10.45

  kim-turk-mehes-nabavna-konferenca-2024

  Skrbno ravnanje v verigi vrednosti: temelj pravičnega zelenega prehoda

  mag. Kim Turk Mehes, Deloitte
  Prikaži več

  Živimo v časih, ko evropska regulativa, ki je del širšega paketa Evropskega zelenega dogovora, začenja pomembno vplivati na globalne verige vrednosti evropskih podjetij in podjetij, ki poslujejo v EU. V ospredju sta dve direktivi – Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD) in Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD). Obe imata ključne implikacije ne zgolj na lastne operacije podjetij ampak tudi na njihove verige vrednosti. S tem direktivi pomembno vplivata tudi na delovanje nabavnih služb, ki jih postavljata v prvo bojno linijo zelene in pravične poslovne transformacije. Predavanje bo prek predstavitve definicij in zahtev obeh direktiv osvetlilo kaj njuno sprejetje pomeni za nabavnike, sploh v smislu vaše vloge, obveznosti in odgovornosti ne le pri doseganju skladnosti z njunimi zahtevami, ampak dejanski zeleni in pravični transformaciji vaših dobavnih verig.

 • 11:13

  Nagovor partnerja: Valtex

 • 11.15

  Odmor za kavo

 • TRAJNOSTNO POSLOVANJE V PRAKSI

 • 11.45

  irena-rimac-gaspari-nabavna-konferenca-2024-foto-robert-zabukovec

  Hidriina pot doseganja trajnostnih ciljev

  Irena Rimac Gaspari, Hidria
  Prikaži več

  V korporaciji na vseh lokacijah in v vseh procesih delovanja nenehno nadgrajujemo trajnostne principe, s katerimi zagotavljamo odgovorno ravnanje do okolja, zaposlenih ter širše družbe, vključno s poslovnimi partnerji, z namenom ustvarjanja dolgoročne vzdržnosti. Na tej poti moramo biti pripravljeni na uvajanje sprememb, s katerimi želimo doseči visoko konkurenčnost in prepoznavnost v okolju. Kakor tudi v praksi dokazujemo, sta podpora vodstva in primerna organizacija glavna vzvoda na poti uresničevanja trajnostnih ciljev. Pomembno vlogo na tej poti imajo naši dobavitelji, od katerih pričakujemo, da sledijo Hidriinim trajnostnim zavezam, kar je podlaga za skupno pot, ki bo premikala meje medsebojnega sodelovanja in doseganja prebojnih rešitev.

 • 12.05

  pedroli-magrin-nabavna-konferenca-2024

  Od pripovedovanja do pripovedi: izkušnja Illy Caffè na področju trajnosti

  Diego Pedroli in Elia Magrin, Illy Caffè
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 12.25

  Usklajevanje vrednot: Pot do nabave z namenom

  dr. Silvija Vig, CODUPO
  Prikaži več

  Za učinkovito izvajanje strategij nabave z namenom morajo podjetja natančno identificirati svoje osnovne vrednote in zagotoviti, da se ta načela ujemajo s potencialnimi dobavitelji. Ta pristop zahteva integracijo organizacijskih vrednot v vsak vidik odločanja o nabavi, s poudarkom na družbenem in okoljskem vplivu. S tem, ko podjetja dajejo prednost tem vrednotam pri izbiri dobaviteljev, ohranjajo svoje etične zaveze in prispevajo k širšim ciljem trajnosti. Poleg tega transparentno komuniciranje vrednot od začetka odnosa z dobaviteljem spodbuja zaupanje in medsebojno razumevanje. Služi kot temelj za gradnjo močnih partnerstev, ki temeljijo na skupnih načelih. Posledično jasno razumevanje organizacijskih vrednot zagotavlja robusten okvir za ocenjevanje usklajenosti dobaviteljev in zagotavljanje, da prakse nabave sovpadajo z osnovnim poslanstvom in vizijo podjetja.

 • 12.45

  Okrogla miza: Mednarodna trgovina in ESG

  Povezuje: Srečko Bukovec, Združenje nabavnikov Slovenije
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 13.28

  Nagovor partnerja: Petrol

 • 13.30

  Nabavna konferenca - kosilo

  Odmor za kosilo

 • USTVARJANJE VREDNOSTI V NABAVI

 • 14.30

  Prihodnost upravljanja kategorij: Usklajevanje poslovne strategije kot gonilo za konkurenčno diferenciacijo

  Igor Milinković, Cirtuo
  Prikaži več

  Poglobite se v prihodnost strateške nabave s predavanjem o revolucionarni Matrici usklajevanja strategij (angleško Strategy Alignment Matrix – SAM). Odkrijte, kako SAM preoblikuje usklajevanje poslovnih zahtev, ocenjuje izzive in priložnosti ter oblikuje strategije čez celotno nabavo, kategorije, dobavitelje in pogajanja. Potopite se v osnovne elemente SAM, odklenite ključ do optimizacije vrednosti, tveganja in stroškov. Ne zamudite te priložnosti, da preoblikujete svoj pristop in poganjate odličnost nabave. Pridružite se nam pri razkrivanju SAM – kjer navdih sreča inovacijo za transformacijsko potovanje nabave. Revolucija se začne tukaj!

 • 15.00

  igor-marosa-nabavna-konferenca-2024Nove dimenzije Skupnih stroškov lastništva – ESG

  mag. Igor Maroša, Kearney
  Prikaži več

  Koncept skupnih stroškov lastništva je eden najpomembnejših konceptov v nabavni funkciji, ki pa je v zadnjem obdobju dobil novo dimenzijo – ESG. Različna podjetja v različnih panogah se vsaka na svoj način trudijo vključiti stroške povezane z ESG v svoje kalkulacije skupnih stroškov lastništva. Ključno pri tem procesu je, da sledijo naslednjima principoma:

  Celovitost – pri kalkulaciji vključiti celotne interne kot eksterne, neposredne kot potencialno posredne stroške povezane z ESG

  Transparentnost – od vseh partnerjev/dobaviteljev morajo zahtevati popolno transparentnost v zvezi z vsemi elementi materiala/storitve, ki povzročajo stroške povezane z ESG

  Ključna pri upoštevanju omenjenih principov je pripravljenost podjetij slediti svojim zavezam, ki so povezane z ESG, četudi pri izračunih skupnih stroškov lastništva mnogi stroški niso neposredno povezani z Izkazom poslovnega izida družbe ali pa ga lahko kratkoročno celo pokvarijo.

 • 15.30

  maurizio-pentronzi-nabavna-konferenca-2024

  Prebojna moč inovacij v težavnih razmerah

  Mauruzio Petronzi, Cassa Depositi e Prestiti
  Prikaži več

  Globalni scenarij je zaznamovan z nestabilnostjo, negotovostjo, kompleksnostjo in dvoumnostjo. Ta “nova normalnost” povzroča motnje v dobavnih verigah, inflacijske učinke in počasnejšo rast svetovne trgovine. Spremeniti moramo tradicionalno paradigmo: ustvarjanje vrednosti ni (samo) poganjanje učinkovitosti in produktivnosti, temveč (tudi) ponovno izumljanje in inoviranje vrednostnih verig. Ko časi postanejo težki… inovirajo trdni. Čas je, da izzive spremenimo v priložnosti, da preoblikujemo naše operativne modele, da izkoristimo širok razpon novih tehnologij. Finančne institucije, kot je CDP, ciljajo na spodbujanje novih investicij in vzpodbujanje rasti inovativnih podjetij.

 • 16.00

  Smernice razvoja logistike v prihodnjih letih

  Miha Šabič in Domen Čamernik Kramar, DSV
  Prikaži več

  Pri obravnavanju ključnih strategij za zmanjševanje ogljičnega odtisa in spodbujanje trajnostnega razvoja so se v središču pozornosti znašli koncepti, kot so alternativna goriva, optimizacija dobavnih verig, povratna logistika, obnova proizvodov, krožno gospodarstvo in digitalni potni listi. Skozi predavanje postane jasno, da integracija teh strategij in konceptov ni samo nujna za doseganje globalnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ampak tudi prinaša gospodarske koristi, spodbuja inovacije in krepi odpornost podjetij in družb na dolgi rok. Skupaj tvorijo močan okvir za prehod na trajnostnejši in bolj odgovoren način življenja in poslovanja.

 • 16:28

  Nagovor partnerja: Dun and Bradstreet

 • 16.30

  Nabavna konferenca - kava

  Odmor

 • UMETNA INTELIGENCA NA POHODU

 • 16.50

  Kako izkoristiti generativno umetno inteligenco pri plemenitenju organizacijskega znanja

  dr. Matjaž Gams, IJS
  Prikaži več

  Vabljeno predavanje se osredotoča na uporabo generativne umetne inteligence pri akumulaciji znanja v organizaciji. Raziskuje strategije in tehnike, kako lahko s pomočjo generativne umetne inteligence avtomatiziramo zajemanje znanja, ustvarjamo relevantne in kontekstualno bogate vsebine ter personaliziramo dostop do znanja. Poudarek bo na praktičnih aplikacijah, ki organizacijam omogočajo optimalno izkoriščanje generativne umetne inteligence za izboljšanje učinkovitosti upravljanja z znanjem. Pri tem bodo predstavljeni tudi etični in varnostni vidiki uporabe umetne inteligence.

 • 17.20

  jure-jeraj-nabavna-konferenca-2024Aktivirajmo umetno inteligenco pri nabavi

  Jure Jeraj, Result
  Prikaži več

  Predavanje bo nudilo udeležencem praktičen vpogled v uporabo umetne inteligence v kontekstu nabave. Osredotočili se bomo na ključen pomen identifikacije, obdelave, analize in integracije različnih zunanjih podatkovnih virov z internimi podatki, ki so del nabavnega procesa. Pokazali bomo kako lahko takšna integracija podatkov izboljša odločitve v nabavnem procesu in prispeva k večji učinkovitosti. Konkreten primer, ki ga bomo izpostavili, bo nabava surovin. Na tem primeru bomo prikazali, kako lahko podjetja optimizirajo svoje strategije nabave s pomočjo umetne inteligence, tako da analizirajo tržne trende, napovedujejo potrebe in identificirajo najboljše možne vire surovin. Ta pristop omogoča podjetjem, da ne samo zmanjšajo stroške, temveč tudi povečajo svojo konkurenčnost in agilnost na trgu. S tem praktičnim in interaktivnim pristopom predavanje zagotavlja globlji vpogled v možnosti, ki jih umetna inteligenca ponuja v svetu nabave, in razkriva, kako lahko podjetja maksimalno izkoristijo te tehnologije za dosego svojih poslovnih ciljev.

 • 17.50

  Nabavna konferenca - nagrada

  Podelitev priznanja Nabavna praksa leta

 • 20.00

  Nabavna konferenca - govor

  Večerno druženje v News Cafe-ju

 • DOBRE PRAKSE, KI POVEČUJEJO ODLIČNOST V NABAVI

 • 8.30

  Nabavna konferenca 2020 - ozadje

  Predstavitev nabavnih praks zmagovalcev izbora Nabavna praksa 2024

 • 8.50

  Najboljše prakse v nabavi: Celovita rešitev vrhunske kakovosti

  Reinhold Poelzl, Rail Cargo Austria
  Prikaži več

  Predstavitev bo predstavila odličen primer dobrih praks nabave v Skupini Rail Cargo (Avstrijske zvezne železnice) skozi uspešno izvedbo projekta. Gospod Pölzl bo podal vpogled v olajšanje in izvedbo okolju prijazne in CO2 varčne transportne rešitve, ki zagotavlja najvišjo kakovost, predvidljivost in fiksne tranzitne čase. Izkoristite priložnost za postavljanje vprašanj izkušenemu vrhunskemu menedžerju Avstrijskih zveznih železnic.

 • 9.10

  Ste v nabavi pripravljeni na jutri? To počnemo danes v Danfossu!

  Luka Rutar, direktor HydronicS
  Prikaži več

  Uporaba sodobnih orodij in digitalizacije s podporo AI je neizogiben trend. Ne smemo pa pozabiti tudi pomena razumevanja end2end procesov in podatkov. Dodatno se nam porajajo nove priloznosti na trgu, ki jih je prineslo zavedanje o upravljanju riskov in krepitve odpornosti dobavne verige. Da pa lahko to odlicno pripravite in izvedete, potrebujete nove oblike organizacije, nove kompetence in predvsem motivirane zaposlene.

 • 9.30

  Okrogla miza: Izzivi in priložnosti v nabavi

  Moderator: Srečko Bukovec, ZNS
  Gostje: predstavniki tujih stanovskih združenj
  Prikaži več

  Okrogla miza bo združila predstavnike stanovskih združenj iz Hrvaške, Italije, Avstrije in Slovenije, ki bodo skupaj razpravljali o ključnih izzivih in priložnostih, ki se pojavljajo v sodobnih nabavnih procesih. Poseben poudarek bo na raziskovanju, kako se lahko učimo drug od drugega, kako lahko sodelovanje med državami pripomore k izboljšanju nabavnih procesov in kako se lahko spopademo s skupnimi izzivi, kot so trajnost, digitalizacija in globalni tržni trendi.

 • 10.30

  Nabavna konferenca - odmor
  Odmor za osvežitev in prigrizek

 • VPLIV TURBULENTNIH RAZMER NA VEDENJE IN NAVADE POSAMEZNIKA

 • 11.30

  Standardizacija delovnih mest v nabavi

  Marko Lekše, Adria Mobil
 • 11.50

  Goreti, toda ne izgoreti

  Danijela Brečko, SOFOS
  Prikaži več

  O izgorelosti, kugi sodobnega časa, globalno poroča 84 % pripadnikov generacije Z, 74 % generacije milenijcev in 47 % Baby Boomerjev (Asana), ki se na delovnem mestu počutijo čustveno prizadete in izkazujejo nizko stopnjo dobrega počutja. Med njimi je 67 % žensk in 59 % moških. Na splošno izgorelost doživi 63 % zaposlenih.(Študija Asana, 2023). V post covidnem obdobju izgorelost še narašča, presenetljivo tudi med zaposlenimi, ki delajo na daljavo. Je izgorelost res neizogiben del uspeha, v kar verjame kar 40 % delavcev?

  Čeravno se na prvi pogled zdi, da je izgorelost predvsem problem posameznika, pa nenavadni pojavi na trgu dela, kot so izjemno visoka fluktuacija, povečan obseg bolniških odsotnosti, številne odpovedi zaposlitev, fenomen skrite odpovedi…pričajo o tem, da je to v prvi vrsti organizacijski problem, ki krni konkurenčno prednost in zahteva temeljit razmislek o novih načinih vodenja in novih oblikah dela ter podpore zaposlenim.

  V predavanju bomo tako osvetlili fenomen izgorelosti v post covidnem obdobju, predstavili najpogostejše vzroke izgorevanja v klasičnih in virtualnih delovnih okoljih ter nakazali možne rešitve v smeri večje zavzetosti ter manjše izgorelosti zaposlenih.

 • 12.20

  Kako razumeti nove nakupovalne navade in spodbujati trajnostno vedenje v pokovidskem času

  Dan Podjed, ZRC SAZU
  Prikaži več

  Razkuževanje steklenic pod tušem, pregrevanje časopisov v pečici, hitrostno klikanje za dostop do spletne trgovine, sprejemanje paketov z masko na obrazu … Danes se sliši kot epizoda iz serije Black Mirror, pred dvema letoma pa je bil to del vsakdanjika, ki se je preobrazil zaradi pandemije. Predavanje se posveča spremembi nakupovanja v obdobju po krizi ter razumevanju navad v času »nove normalnosti«, in to na različnih ravneh: od gospodinjstev do podjetij. Po predstavitvi globalnih in lokalnih smernic, ki so povezane tako z digitalno preobrazbo kot s trajnostnim načinom življenja, bo predavatelj predstavil ukrepe, s katerimi se lahko posodobijo nabavni procesi in prilagodijo novi realnosti, ki utegne postati še bolj izrazita v času novih kriz – od pomanjkanja energije do podnebnih sprememb in okoljskih problemov zaradi odpadkov. Kot bo poudarilo predavanje, bodo v prihodnosti zmagovalci na nabavnem področju tisti, ki bodo znali tudi med krizami napraviti premik od ekspertnega razvoja rešitev k rešitvam po meri ljudi in planeta.

 • 13.05

  Zaključne misli

  Marina Lindič, ZNS in Peter Ribarič, Planet GV
 • 13.20

  Nabavna konferenca - kosilo

  Zaključno druženje s prigrizkom

 • DOBRE PRAKSE, KI POVEČUJEJO ODLIČNOST V NABAVI

 • 9.00

  Nabavna konferenca 2020 - ozadje

  Otvoritev drugega dne

 • 9.05

  Življenje in navade ustvarjalca vrednosti v podjetju

  Denis Miletović, Rand Shipyard
  Prikaži več

  Življenje v nabavi in logistiki ni enostavno, trenutki miru so redki in najpogosteje žongliramo z več “žogicami” (beri izzivi), pozornost sodelavcev pa dobimo, ko ena od žog neusmiljene pade na tla. V svojih 20 letih naročanja in logistike je Denis naredil veliko napak. Še danes jih dela. Imel je potrpežljive mentorje, ki so mu dovolili, da se uči preko njih. Na poti je pobral nekaj navad, ki so mu pomagale pri soočanju z zahtevami in odgovornostmi službe. Spremembe postajajo vse hitrejše, zahteve so vse večje, zaposleni v oddelkih za nabavo in logistiko pa so še vedno eden ključnih temeljev pri uspehu vsake organizacij

 • 9.45

  Čas je za razmislek o premazih naslednje generacije

  Nevio Benetello, Sezione TreVenezie
  Prikaži več

  Skupina San Marco, vodilno podjetje v Italiji v proizvodnji barv in lakov za profesionalno gradnjo, je bila vedno pozorna na spoštovanje okolja. S projektom Rethink Next Generation Coatings je želela uporabiti paradigmo Open Innovation pri iskanju nove surovine za izboljšanje končnih izdelkov v smislu trajnosti in krožnega gospodarstva, vključevanje podjetij, start-upov, univerzitetnih raziskovalnih centrov, prepoznavanje trajnostnih rešitev, ki so že na voljo na trgu (“Ready Made Solutions”) in razvoj (“Emerging Solutions”), rezultat najnovejšega raziskovalnega dela na tehnološkem in akademskem področju.

 • 9.30

  Okrogla miza: Dobre prakse v nabavi – pot rasti in razvoja

  Moderator: Srečko Bukovec, ZNS
  Prikaži več

  Opis okrogle mize je v pripravi.

 • 10.30

  Nabavna konferenca - odmor
  Odmor za osvežitev in prigrizek

 • VODITELJSTVO V NABAVI

 • 11.00

  elvi-rwankuba-nabavna-konferenca-2024

  Od delovne sile do veselja pri delu

  Elvi Rwankuba, Vodstveni trener, karierni & life coach in nekdanji manager pri Deloitte Slovenija
  Prikaži več

  Ljudje v življenju v povprečju preživimo več kot 80.000 ur na delovnem mestu. Kako poskrbeti, da bomo teh 80.000 ur ne le preživeli, temveč v njih zares zaživeli? Kako ustvariti zdrav in uspešen tim, ki ni zgolj delovna sila, temveč ekipa, ki skupaj doživlja radost pri delu?

  Predstavil vam bom vizijo, načrt in nekaj ključnih tehnik za majhne ali velike spremembe kulture v organizacijah. S konkretnimi primeri uspešnih transformacij v podjetjih bomo razkrili, kako lahko z enostavnimi pristopi ustvarite učinkovite spremembe. Poglobili se bomo v prednosti “radostnega” delovnega okolja, ki segajo od povečane produktivnosti do večjega zadovoljstva posameznikov in ekip. Skupaj bomo odkrili kako lahko ustvarite prehod iz delovne sile v veselje pri delu.

 • 11.30

  Osredotočenost na stranko – ključni dejavniki uspeha v odnosu med stranko in dobaviteljem

  Joachim Joerg Heldt, Bosch Rexroth
  Prikaži več

  Voditi nas mora razumevanje globlje notranjosti našega sogovornika, ne glede na to, ali delamo v nabavi ali prodaji. JJ Heldt bo predstavil nekaj zelo praktičnih načinov za analizo in ustrezno pripravo.
  Različne kulture so običajno zelo zanimive, morda preproste in prijetne za druženje. Pa ste se kdaj vprašali, zakaj je tako težko voditi pogajanja v drugih državah in jih zaključiti v vašo korist? Obstajajo zelo preprosti, a učinkoviti načini priprave.
  Dodatni dejavniki, kot so vrednote, zaupanje, komunikacijski stil in pogajalske sposobnosti, so ključni za vaš uspeh.
  Pridružite se tej predstavitvi in odkrijte, kako boste izboljšali svoje sposobnosti z upoštevanjem nekaterih osnov, da boste na koncu vedno zmagovalec.

 • 12.00

  marcos-tavares-nabavna-konferenca-2024

  5 korakov za uspeh: Od favele do Lige prvakov

  Marcos Tavares
  Prikaži več

  Marcos v svojem predavanju spregovori, kako uspeti v življenju. Dotakne se pet najpomembnejših korakov za uspeh.

  1.) Določite, kaj želite.

  2.) Določite, kaj ste pripravljeni za to žrtvovati.

  3.) Plačajte ceno.

  4.) Zaupajte vase.

  5.) Naredite več, kot dogovorjeno.

 • 12.45

  Zaključne misli

  Marina Lindič, ZNS in Peter Ribarič, Planet GV
 • 13.00

  Nabavna konferenca - kosilo

  Zaključno druženje s prigrizkom

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Vsebine preteklih konferenc

Nabavna konferenca 2023 – kreator vrednosti v turbulentnih časih

Na Nabavni konferenci 2023, ki je potekala v GH Bernardin v Portorožu od 11. do 12. maja 2023, smo se skupaj z vodilnimi praktiki, raziskovalci in strokovnjaki posvetili razkrivanju najboljših praks, pristopov in trendov v nabavi. Konferenca, na kateri se je zbralo 250 udeležencev iz devetih držav, je bila osredotočena na temo “Nabava – kreator vrednosti v turbulentnih časih“.

Med ključnimi vsebinami so izstopale teme, kot so makro in strateški pogled na nabavo, medpodjetniška in meddržavna kibernetska varnost ter varnost podatkov, kreiranje vrednosti v nabavi, voditeljstvo in razvoj kompetenc na področju nabave, trajnostno poslovanje, obvladovanje zalog v nestabilnih časih ter predstavitve dobrih praks v nabavi.

Nabavna konferenca 2022 – od prilagajanja v preobrazbo

Slogan Nabavne konference 2022 je bil “Od prilagajanja v preobrazbo“. Ta tema je odražala našo namero, da se posvetimo osvežujočim in naprednim pogledom na nabavo, njenem prispevku k uspešnosti organizacij in možnostim za njeno nadgradnjo in transformacijo.

V času, ko so digitalizacija, pandemija in geopolitični izzivi korenito spremenili naš način dela in komuniciranja, je Nabavna konferenca priložnost za deljenje znanj in strategij, kako te spremembe obrniti v priložnost za razvoj in izboljšanje.

Peter Ribaric - DIREKTOR PLANET GV

Moderator

Mag. Peter Ribarič

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Med drugim je v različnih slovenskih podjetjih opravljal funkcijo finančnega direktorja, direktorja družbe in člana uprave.  Je izvršni direktor podjetja Planet GV d.o.o.
Je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj ter diplomant Fakultete za računalništvo s področja umetne inteligence.