Mircha Poldrugovac, dr. med.

Raziskovalec na področju kakovosti v zdravstvu v Amsterdam UMC

Mag. Mircha Poldrugovac je doktorski kandidat in trenutno zaposlen kot raziskovalec na področju kakovosti v zdravstvu (angl. Performance intelligence) v Amsterdam UMC, na učnem in raziskovalnem kliničnem centru povezanem z Univerzo v Amsterdamu. Raziskuje zlasti področje uporabe kazalnikov kakovosti v dolgotrajni oskrbi z različnih zornih kotov in v različnih državah. S področjem kakovosti se sicer ukvarja že približno 14 let, s sodelovanjem pri slovenskih in evropskih projektih in pobudah, tudi v okviru predhodnih zaposlitev na Ministrstvu za zdravje in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Je soavtor znanstvenih člankov objavljenih v mednarodnih revijah in drugih publikacijah na področju kakovosti.

Oblikovanje politik v zdravstvu in pozabljeno načelo kakovosti

Počasna in ponekod pomanjkljiva implementacija sprejetih politik na področju kakovosti v zdravstvu je opazna tudi na drugih področjih zdravstvenega varstva. Gre res za težavo z implementacijo ali je to zgolj simptom slabega načrtovanja? Kdo pa je načrtovalec? Kakšen je odnos med predstavniki ključnih deležnikov v zdravstvu, formalnih nosilcev oblasti in javnih uslužbencev? V predstavitvi bomo poskusili razumeti, kako spremembe v načinu skupnega reševanja družbenih vprašanj vplivajo na odnose med deležniki. Na primeru področja kakovosti v zdravstvu bomo videli, kakšni izzivi izhajajo iz teh sprememb in kaj to pomeni v bodoče.