Podatki v zdravstvu

Kdaj?Kje?
6. in 7. oktober 2022Hotel Lovec, Bled

10+ UR STROKOVNIH VSEBIN

15+ GOVORCEV

70+ UDELEŽENCEV

DRUŽENJE

Temeljna načela kakovosti v slovenskem zdravstvu

Teme, povezane s kakovostjo slovenskega zdravstvenega sistema, so stalnica strokovnih in javnih razprav. Kakovost opredelimo z uspešnostjo, učinkovitostjo, varnostjo, pravočasnostjo, enakopravnostjo in osredotočenostjo na posameznika. Kakovost bi morala biti najvišja prioriteta vseh deležnikov v zdravstvu, saj jo pacienti pričakujejo in si jo tudi zaslužijo. Raven kakovosti sistema zdravstvenega varstva bomo na posvetu opredelili s pomočjo osnovnih vprašanj:

 • Kako uspešno je slovensko zdravstvo v primerjavi z ostalimi državami?
 • Kako uspešno obvladamo krizne situacije?
 • Kakšna je učinkovitost slovenskih bolnišnic?
 • Kako varna je obravnava pacientov?
 • Je zdravstvo dostopno vsem in v kakšnem času?
 • Kako zagotavljamo enakopravno obravnavo vseh bolnikov?

Vprašanja predstavljajo jedro našega letošnjega srečanja. Kako ukrepati, da bo naše zdravstvo uspešnejše in učinkovitejše, kako zagotoviti ustrezno dostopnost in pravočasno izvedbo zdravstvenih storitev, ob tem pa ohraniti varnost obravnave bolnikov ter njihovo enakopravno obravnavo, so le nekatere izmed tem, ki jih odpiramo, komentiramo, kritiziramo in v okviru katerih seveda predlagamo tudi rešitve.

Kvantiteta, kvaliteta, oboje ali nič?

Slovensko zdravstvo je že desetletja na prepihu različnih interesov, zahtev in pogosto neuresničenih pričakovanj vseh nas. Značilen pojav sodobnih družb je, da se s staranjem populacije povečuje povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Kdo izmed nas si ne želi živeti daljše in bolj kakovostno življenje brez bolečin, težav in trpljenja? Tudi po več desetletjih ostaja odprto vprašanje, kako zadostiti naraščajoče potrebe prebivalstva? Je to zgolj povečanje števila zdravstvenih storitev ali obenem tudi povečanje kakovosti opravljenih storitev? Je to povečanje števila ljudi, ki opravljajo storitve, ali zidanje objektov v katerih jih bodo ti ljudje izvajali?

In seveda še neizogibno; koliko lastnega udobja smo kot družba pripravljeni solidarno žrtvovati za dobro sočloveka in posledično blaginjo vseh nas? Zato prisluhnimo, razmislimo in ukrepajmo. Danes.

Na posvetu bomo obravnavali podatke, s katerimi opredeljujemo kakovost sistema zdravstvenega varstva. Zbiranje, analiza in uporaba podatkov ter njihova pretvorba v informacije morajo predstavljati obvezno prakso na poti višje preglednosti, zanesljivosti, varnosti in kakovosti zdravstvenega sistema.

V program bodo vključeni vsi deležniki zdravstvenega sistema, ki bodo predstavili svoj pogled na trenutno stanje in predlagali nujne izboljšave:

 • Ministrstvo za zdravstvo,
 • ZZZS,
 • NIJZ,
 • izvajalci zdravstvene dejavnosti,
 • zdravniki, medicinske sestre ter ostali zdravstveni delavci,
 • pacienti,
 • razvijalci sistemov in ponudniki rešitev.

Pridružite se nam na posvetu in se skupaj z odličnimi in priznanimi strokovnjaki zazrite v prihodnost!

DO POSVETA VAS LOČI ŠE
0Tednov0Dni0Ur

Kdo vse vas bo navdušil

dr. Erik Brecelj, dr. med.

Onkološki inštitut Ljubljana, član Strateškega in Zdravstvenega sveta

dr. Dan Podjed

Raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu UL ter izredni profesor na Filozofski fakulteti UL

prof. dr. Mirta Koželj, dr. med.

Predsednica Zdravstvenega sveta

pim. prof. dr. Ivan Eržen

V.D. strokovni direktor NIJZ

prof. dr. Stjepan Orešković

Medicinska fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

prim. mag. Dorijan Marušič, dr.med., dipl. ing.

Predsednik Strateškega sveta in član Zdravstvenega sveta

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. spec. anest. z rean.

direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota

dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Predstojnik Kardiološkega oddelka, Splošna bolnišnica Celje

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Matjaž Trontelj

direktor Sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna

dr. Boris Poberaj, dr. med.

specialist ortoped

Franci Gerbec

Podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije

doc. dr. Tatjana Mlakar

generalna direktorica ZZZS

Mircha Poldrugovac, dr. med.

Raziskovalec na področju kakovosti v zdravstvu v Amsterdam UMC

Draga Štromajer, dipl. m. s.

Strokovna sodelavka na Zbornici - Zvezi 

Možnost nastanitve

Hotel Lovec Bled

Ljubljanska cesta 6

4260 Bled


&

Hotel Park

Cesta svobode 15

4260 Bled

SPONZORJI DOGODKA

 

PARTNER DOGODKA

 

URADNA KAVA

 

MEDIJSKI SPONZOR