Programska nit letošnjega posveta je “Za spremembe potrebujemo srce in pogum”. Z nami bodo:

 • 15:00

  Sprejem in registracija

 • 16:00

  Uvodni pozdrav

 • 16:05

  3

  Uvodni nagovor državne sekretarke

  red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel

  Državna sekretarka ministrstvo za zdravje
 • 16:15

  4

  “Bodite sočutni, kajti resnično videti življenje skozi oči nekoga drugega je lahko najdragocenejša izkušnja in pomeni tudi živeti bolj polno življenje.” (a: neznan)

  Radoš Bolčina
  Slovenski gledališki igralec
 • 16:50

  5

  Vloga in pomen družinske medicine v sistemu zdravstvenega varstva

  Olga Doles, dr. med., spec. druž. med.
  Direktorica ZD Cerknica, vodja splošne medicine, družinski zdravnik
  Več o predavanju

  Družinska medicina predstavlja temelj in vhodna vrata za vstop uporabnika v sistem zdravstvenega varstva. Naše poslanstvo je ohranjati zdravje in zdraviti bolne v skladu s sodobno medicinsko doktrino, naše vrednote pa so strokovnost in kreativnost, odgovornost, kakovost, medsebojno zaupanje in spoštovanje, sodelovanje in odprtost, etika in varovanje zaupnosti, empatija in gospodarnost ter racionalnost.

  Zavzemamo se za ohranitev javnega zdravstva, za ohranitev vsega kar je dobro in nadgradnjo sistema s sistemskimi rešitvami, sprejemljivimi tako za zaposlene kot tudi za uporabnike zdravstvenih storitev.

  Modri ljudje vedo, da je pametno ohranjati vse kar je dobrega.

 • 17:30

  6

  Umetnost lenarjenja

  David Zupančič
  Specializant infektologije, pisatelj, podcaster, spletni vplivnež
 • 18:15

  Prosti čas

 • 19:45

  Večerja z druženjem

 • 23:30

   ZAKLJUČEK PRVEGA DNE

 • 09:00

   Začetek programa

 • 09:10

  2

  Aktivnosti ministrstva za zdravje na poti urejanja sistema zdravstva

  red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel
  Državna sekretarka ministrstvo za zdravje
 • 09:40

  3

  Strateški svet za zdravstvo

  Dr. Erik Brecelj, dr. med., spec. kirurg
  Vodja strateškega sveta za zdravstvo
 • 10:00

  4

  Je denar sveta vladar?

  Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.
  Direktor ZD Kamnik
 • 10:20

  Odmor

 • 10:35

  6

  Znamo in želimo pripraviti teren za boljše čase? Ljudi pač moramo imeti radi!

  Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
  Direktor Splošne bolnišnice Nova Gorica
 • 10:55

  7

  Ali imamo izčrpen sistem varnosti pacientov?

  izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med.
  FACC, LSS-BB, specialist pediater in pediatrični kardiolog, strokovnjak za kakovost v zdravstvu in varnost pacientov
  Več o predavanju

  V Sloveniji nimamo na znanosti o varnosti pacientov osnovanega izčrpnega sistema za preprečevanje škodljivih dogodkov zaradi napak in nekaterih kršitev. Zaradi preprečljivih škodljivih dogodkov vsakodnevno prihaja do trpljenja pacientov in njihovih bližnjih, do psihološke travme vpletenih v napake. Trpi ugled zdravstvene organizacije. Prikazano bo nekaj kvalitativnih in kvantitativnih podatkov na nacionalni ravni in (ne)uresničevanju sprejetih dokumentov in napačnih pristopov k varnosti pacientov.

  Predstavljeni bodo globalni in nacionalni in strateški cilji ter okvir sistema varnosti pacientov.

 • 11:15

  8

  Akademska medicina ni elitizem

  prof. dr. Zlatko Fras, dr.med.
  Strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana
 • 11:35

  9

  Soustvarjanje prihodnosti slovenskega zdravstva: Trajnostni, na podatkih temelječ zdravstveni sistem, ki bo izpolnjeval potrebe Slovencev

  Eva McLellan
  Generalna direktorica Roche Slovenija
  Več o predavanju

  Poglobljeno razumevanje stališč različnih deležnikov v slovenskem zdravstvenem ekosistemu bi moralo biti bistven del vseh nadaljnjih razprav o nadgradnji slovenskega zdravstva. Za spodbuditev dialoga za preoblikovanje zdravstvenega sistema v smeri večje vzdržnosti in sistema, ki temelji na podatkih ter je v prvi vrsti osredotočen na paciente, smo se povezali z 18 ključnimi deležniki v slovenskem zdravstvenem ekosistemu. S sistematično metodologijo smo pridobili celovit vpogled v trenutno razumevanje stanja in priložnosti za prihodnost. Predstavili bomo rezultate analize, glavne teme, ki so se pokazale kot najpomembnejše in ključne izzive, katerih ustrezno naslavljanje bi prineslo takojšnje izboljšave, hkrati pa ustvarilo temelje za reševanje preostalih izzivov.

 • 11:55

  10

  Izzivi zamenjave bolnišničnega informacijskega sistema

  Marjana Pikec
  Namestnica direktorja SRC Infonet
  Več o predavanju

  Celovit prehod z enega bolnišničnega informacijskega sistema (HIS) na drugega prinaša številne izzive. Ekipa, ki vodi prehod, mora poleg reševanja tehničnih izzivov in zagotavljanja ohranjanja celovitosti podatkov med migracijo, kibernetske varnosti in semantične interoperabilnosti, posebno pozornost posvetiti optimizaciji in digitalizaciji kliničnih procesov, ki predstavljajo največjo dodano vrednost zahtevnega projekta.

  Zakaj je sodelovanje med osebjem in ponudnikom informacijskega sistema ključno, kakšne rešitve in strategije smo poiskali na izzive kot je arhitekturna razlika med sistemi in druge nepričakovane ovire, bo predstavljeno na primeru prehoda na celovit bolnišnični informacijski sistem v SB Ptuj.

 • 12:15

  Kosilo

 • 13:00

  1

  Reformiranje zdravstvenega sistema med besedami in dejanji

  Mag. Marjeta Kuhar, univ, dipl. ekon.,
  ekonomistka v zdravstvu
  Več o predavanju

  Proces spreminjanja zdravstvenega sistema je kontraverzen in političen proces, ki v večini primerov ne doseže zastavljenih ciljev.

  Je bistveno več kot seznam želja, na katerem je že nekaj zadnjih let zapored moč najti: skrajsevanje čakalnih dob, povečevanje produktivnosti zdravnikov, uvajanje kakovosti in varnosti, debirokratizacija, digitalizacija, …

  Reformiranje zdravstvenega sistema je mnogo več kot nabor udarnih predlogov. Je trajno in ciljno usmerjen proces, ki brez pobudnikov sprememb, podpore politike, interesnih skupin, ter drugih udeležencev v procesu reformiranja zdravstvenega sistema ne more uspeti.

  Katere dejavnike pri reformiranju zdravstvenih sistemov bi kazalo upoštevati pri doseganju cilja: izboljšanje pravočasne dostopnosti do zdravstvenih storitev bo tema letošnjega prispevka.

 • 13:20

  2

  Kjer je volja, tam je pot – primer dobre prakse digitalne transformacije v Kataloniji

  Anže Droljc
  Direktor poslovnega razvoja, podjetja Better
  Več o predavanju

  V želji, da bi vzpostavili dolgoročno in celovito elektronsko zdravstveno kartoteko, sistematičen pristop k digitalizaciji zdravstva, ter z vizijo zagotavljanja integrirane oskrbe, bo Katalonija v bolnišnicah po vsej regiji vzpostavila digitalno zdravstveno platformo. Procesa se bodo lotili najprej z digitalizacijo procesov predpisovanja in dajanja zdravil v bolnišnicah. S tem bodo vzpostavljeni temelji za digitalizacijo in sodelovanje z različnimi partnerji, hkrati pa bo medicinsko osebje že v prvem letu dobilo sodobno rešitev, ki bo pomagala pri bolj varni obravnavi pacientov.

  Anže Droljc bo predstavil prednosti takšnega pristopa, ter kako je v Kataloniji potekal proces odločanja, organizacije in izbire ponudnikov. Prav tako bo v predavanju razložil, kako bodo v Kataloniji pristopili k modernizaciji svojih obstoječih IT rešitev in zgradili celovit elektronski temperaturno-terapijski list, osredotočen na pacienta. Better je tesno vključen v ta projekt, saj v katalonske bolnišnice uvaja produkta Better Platform (digitalna zdravstvena platforma, ki temelji na standardu openEHR) in Better Meds (sodobna IT rešitev za predpisovanje in upravljanje z zdravili).

 • 13:40

  3

  Tudi za uspeh v zdravstvu so potrebne voditeljske veščine – Mreženje je ena od njih.

  Prof. dr. Danica Purg
  Direktorica IEDC – Poslovne šole Bled
  Več o predavanju

  Eden od najpomembnejših dejavnikov uspeha je zagotovo uspešno tkanje mreže odnosov. Mreženje ni enostavno in zahteva veliko energije, saj moramo stike vzdrževati in jih negovati. Poznamo tri vrste mreženja:

  1. Delo v svoji organizaciji.

  2. Sodelovanje v klubih, kjer se povezujemo na podlagi interesov.

  3. Strateško mreženje, kjer uporabimo stike znotraj skupnosti za dosego zunanjih, sicer nedosegljivih ciljev. S pomočjo dobre mreže lahko krizo spremenimo v priložnost ali morebitno pomanjkljivost v prednost. Osebni stiki nam lahko zagotovijo podporo, dajo povratne informacije o sebi, informacije o zunanjem dogajanju in nove ideje.

 • 14:00

  4

  Buffett-ovo pravilo 5/25, Eisenhowerjeva matrica in kdo je napravil Vidku srajčico?

  dr. Dragan Kovačič, dr. med.
  Direktor Splošne bolnišnice Celje
  Več o predavanju

  Zdravstveni sistem je eden največjih, najpozorneje spremljanih in gledano skozi prizmo človeškega življenja zagotovo eden izmed najpomembnejših družbenih podsistemov. Kakšni ljudje naj ga vodijo? Kdo so ti posamezniki, ki lahko s svojimi odločitvami vplivajo na življenja tisočerih. Tudi na moje, tvoje ali na življenja naših najbližjih. Jih poznamo? Jim zaupamo? Jih ustrezno izbiramo? Kakšna znanja in orožja jim moramo predati, da bi bolje varovali naše usode? Ali njihove odločitve slonijo na ustrezno zbranih in obdelanih podatkih? Kako ločiti zrno od plevela?

 • 14:30

  5

  Okrogla miza

  Za spremembe potrebujemo srce in pogum.

  • Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic
  • Luka Petravić, dr. med., Zdravnik pripravnik
  • Matjaž Žura, dipl. ekon., Direktor OZG
  • Sladjana Jelisavčić, Direktorica področja zdravstvene analitike in ekonomike v ZZZS
  Moderator: prim. mag. Dorjan Marušič, dr.med., dipl.ing.
  Več o predavanju

  Zdravstveni sistemi so najbolj izpostavljeni sistemi, od laičnih mnenj posameznikov do poglobljenih analiz strokovnjakov. Za uravnoteženost pogledov in demokratičnost razprave na poti spreminjanja zahteva pogum odločevalcev, kompromisi večine v dobrobit manjšin pa srce. Na težavni poti strmenja k optimalni uspešnosti in učinkovitosti pa je potreba velika mera razuma in znanja. Prav javno dobro zdravstvenega sistema mora predstavljati motivacijo za stalno izboljševanje in rast, dvig kakovosti ob optimizaciji doseženih rezultatov zdravljenja. Prodornost upravljanja, tankočutnost komuniciranja in odprtost ponujenih poti mora biti vgrajena na vseh ravneh sistema, postati mora obveza vseh delov sistema od uporabnikov, izvajalcev, plačnikov do regulatorjev sistema.

 • 15:30

  Zaključek posveta