Dr. Karmen Kern Pipan

Vodja sektorja za upravljanje s podatki, na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko na MJU

Dr. Karmen Kern Pipan vodi sektor za upravljanje s podatki na Uradu za razvoj digitalnih rešitev, na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko na MJU. Aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah ter objavlja strokovne prispevke iz tega področja.

Izzivi, priložnosti in perspektiva poslovne inteligence v državni upravi – projekt Skrinja

Torek – september 22. | 11:50

Z vzpostavitvijo sistema poslovne inteligence v državni upravi preko projekta skrinja, uporabnikom omogočamo, da podatki postanejo informacije za boljše odločitve. Prvi podatkovni vir, ki je zaživel v skrinji je sistem plač javnega sektorja, v razvoju je prenos podatkov javnih naročil, ki bo sledil v naslednjih mesecih. Skrinja uporabnikom omogoča pridobivanje podatkov v realnem času, avtomatizacijo analiz in poročil ter napovedno analitiko za pripravo različnih scenarijev tako za potrebe strateškega načrtovanja kot tudi za operativno raven.