Dr. Karmen Kern Pipan

Vodja sektorja za upravljanje s podatki, na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko na MJU

Dr. Karmen Kern Pipan vodi sektor za upravljanje s podatki na Uradu za razvoj digitalnih rešitev, na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko na MJU. Aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah ter objavlja strokovne prispevke iz tega področja.

Izzivi, priložnosti in perspektiva poslovne inteligence v državni upravi – projekt Skrinja

Četrtek – september 22. | 11:50

Z vzpostavitvijo sistema poslovne inteligence v državni upravi preko projekta Skrinja, uporabnikom omogočamo, da podatki postanejo informacije za boljše odločitve. Sistem plač celotnega javnega sektorja je že v fazi testiranja v Skrinji, v pripravi je prenos podatkov javnih naročil, ki bo sledil v naslednjih mesecih. Rešitev omogoča izvedbo napovedne analitike za pripravo različnih scenarijev tako za potrebe strateškega načrtovanja kot tudi za operativno raven.