Jure Jeraj

Programski direktor FPA in vodilni strokovnjak za upravljanje s podatki pri podjetju Result

Jure Jeraj je strokovnjak s 15-letnimi izkušnjami na področju celovitega upravljanja s podatki. Vodi ekipo podatkovnih inženirjev v podjetju Result. Ob tem tudi aktivno širi svoje znanje in izkušnje s predavanji na konferencah in dogodkih (DSI, GoDigital, FPA, Gaia-X …). Kot podatkovni arhitekt sodeluje v raznovrstnih projektih multinacionalke Sixt, kot tehnični arhitekt je sodeloval pri vzpostavitvi platforme za podatkovno analitiko in podatkovno skladišče Skrinja v okviru Ministrstva za javno upravo. V zadnjih letih se posveča evropskim iniciativam za vzpostavitev trajnostne podatkovne ekonomije, podatkovnih prostorov in varnega deljenja podatkov v okviru aktivnosti Big Data Associations, International Data Spaces Associations, Gaia-X in Fiware Foundation.

V letu 2022 je prevzel vlogo programskega direktorja Foruma podatkovne analitike z namenom, da se čim več sodobnih trendov, znanja in izkušenj prenese na širšo strokovno javnost. S praktičnimi primeri želi prikazati aktivnosti, ki so potrebne, da se lahko iz podatkov iztisne čim večjo ekonomsko vrednost ter s tem izboljša podatkovno ekonomijo tudi v Sloveniji.

Celovito upravljanje s podatki

Uporaba podatkov je postala že samoumevna. Povečuje se nujnost uporabe vseh možnih podatkov za zagotavljanje konkurenčnosti, relevantnosti in trajnostnega razvoja organizacij. Tehnološko moramo biti zmožni izvajati operacije v realnem času nad ogromno količino heterogenih podatkov. Sodobni podatkovni ekosistemi sicer omogočajo podporo izvajanju operacij, a prvi koraki so izjemno težavni prav zaradi kompleksnosti tega modernega ekosistema.

V zaključnem predavanju bomo povezali predstavljene vsebine v zaključeno celoto. Pokazali bomo prepletenost posameznih rešitev in pristopov s ciljem, da bodo lahko udeleženci že vpeljane rešitve v lastnih okoljih učinkovito prepletli z novimi rešitvami. Vse s ciljem, da iz podatkov iztisnemo čim večjo ekonomsko vrednost.