Tomaž Gornik

ustanovitelj in direktor, Better care


Tomaž Gornik, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Better, je že več kot 30 let vodja skupin, ki gradijo vrhunske programske izdelke, z izkušnjami pri zagotavljanju inovativnih celovitih rešitev za velike stranke v telekomunikacijah, financah in zdravstvu. Glavna izdelka podjetja sta sistem za upravljanje z zdravili Better Meds in Better Platform v kateri je varno shranjenih že več kot 22 milijonov elektronskih kartotek pacientov v 15 državah po vsem svetu, med drugim v Združenem kraljestvu, Rusiji, Nemčiji, na Nizozemskem, Norveškem, Finskem in v Sloveniji.
Gornik je sopredsednik mednarodnega upravnega odbora organizacije openEHR International in redno predava na konferencah, vključno s TeleManagement Forumom, HIMSS, Health 2.0, Mobile World Congress in ReWired Health.

Digitalizacija zdravstva-priloznosti za Slovenijo-jih znamo/zmoremo izkoristiti?

Središče zdravljenja se premika iz bolnišnice proti domu. Obenem državljani zahtevajo večjo vključenost v odločanje o svojem zdravju začenši z dostopom do svojih podatkov. Po vrhu je pandemija prisilila zdravstvene sisteme da hitreje sprejemajo nove načine obravnave pacientov. Vse to od zdravstvenih organizacij zahteva temeljit premislek o svojih informacijskih sistemih in obvladovanju podatkov.
Digitalizacija zdravstva obsega štiri faze – prva je digitalizacija podatkov, druga je povezovanje podatkov različnih izvajalcev v enoten karton pacienta, v tretji se iz tako zbranih podatkov učimo in pridemo do novih spoznanj medtem ko v zadnji, četrti fazi to znanje vgradimo nazaj v proces zdravljenja. Slovenija je prvo fazo večinoma osvojila, na nekaterih področjih podatke tudi povezala, medtem ko tretje in četrte faze še nismo začeli. Podobno je v večini razvitih držav. Pred njimi ima Slovenije več prednosti: majhnost in relativna homogenost zdravstvenega sistema, že vzpostavljeno infrastrukturo eZdravja, sposobno IKT industrijo in veliko znanja iz tehnologij, ki so ključna za prihodnost kot so sodobna omrežja IoT, umetna inteligenca ter veriženje blokov. Zato se nam ob pravi strategiji ponuja velika priložnost. Izkoristimo jo!