Doc. dr. Tatjana Mlakar

Generalna direktorica ZZZS

Tatjana Mlakar, doktorica znanosti s področja poslovnih ved in docentka za področje menedžmenta, je bila deset let zaposlena v gospodarskih sistemih, pridobljeno znanje s področja realnega sektorja pa ji koristi pri upravljanju organizacijskih sistemov negospodarskega sektorja. Njeno raziskovalno delo je vezano na sistem zdravstvenega varstva, ki ga že tri desetletja združuje z rednimi delovnimi obveznostmi v ZZZS, trenutno v vlogi generalne direktorice ZZZS. Osnova njenih znanstvenih raziskav je proučevanje sistemskih teorij, kot možnosti za učinkovitejše delovanje zdravstvenega sistema. Oblikovala je nov model kot pripomoček za upravljanje in vodenje zdravstvenih sistemov – kontrolno teorijo sistemov s preveritveno aplikacijo na sistem zdravstvenega varstva.

Kje je ovira, da ohranimo dober zdravstveni sistem?

Slovenski model zdravstvenega varstva je po številnih kazalnikih med dobrimi ali celo najboljšimi v Evropi, temelji na obsežnem, več strokovnem znanju, dolgoletni tradiciji in stabilnem financiranju. Obstajajo težave in izzivi v delovanju našega zdravstvenega sistema, ki jih je treba z resnostjo in vsemi razpoložljivimi viri pričeti reševati, za večino njih že obstajajo konkretne rešitve, le še implementirati jih moramo. Vendar pa je še bolj pomembno pogledati dosežke in načrte s pozitivne strani, identificirati nove priložnosti in ohraniti razvojno usmeritev zagotavljanja dostopnega in učinkovitega javnega zdravstva.