Saša Radić

Delovna terapevtka, Interreg EUproject/Mesto Zagreb

Saša Radić je višja delovna terapevtka z 20-letnimi izkušnjami pri omogočanju strankam, da sodelujejo pri pomembnih poklicih. Vodila je projekte ERASMUS+ (neodvisno življenje, politično udejstvovanje in enakost spolov, cilji razvoja ZN, programi usposabljanja za družinske storitve). Pridobila je podiplomski certifikat iz napredne delovne terapije na Univerzi Salford, Ayres Sensory Integration © in Lifestayle Redesign© na USC Chan. Gospa Radić se je zavzemala in delala na pravni ureditvi poklica delovne terapije na Hrvaškem. Zaposlena je v Zavodu za zdravstveno varstvo na domu na programu Interreg EUproject/Mesto Zagreb, ki zagotavlja storitve delovne terapije v integriranem timu.

From CrossCare to Integrated care – opolnomočenje zdravstvenih sistemov prek sodelovalnega učenja in delovanja, osredotočenega na rešitve

Vse več starejših želi ostati doma. Projekt Interreg CrossCare, ki združuje socialne in zdravstvene storitve, je bil zasnovan in izveden v Sloveniji in na Hrvaškem. Med izvajanjem projekta so projektni partnerji vzpostavili klinične smernice, implementirali klinične smernice v prakso in na koncu zagotovili brezplačne zdravstvene storitve, od fizioterapije, delovne terapije, prehrane do storitev zdravstvene nege. Po zaključku projekta mesto Zagreb ob finančni podpori nadaljuje z zagotavljanjem brezplačnih storitev delovne terapije na domu in v skupnosti v okviru integrirane oskrbe. Projekt CrossCare je med 37 projekti, financiranih s strani EU, prejel 1. nagrado za najboljši občinski EU projekt za leto 2022 na Hrvaškem. Saša Radić bo na praktičen način predstavila tako imenovano “cheat sheet” za razvoj in implementacijo integriranih storitev v skupnosti, prikazala možne izzive in rešitve ter poslušalcu ponudil praktičen pristop k temu, kako so lahko integrirane storitve uspešna rešitev za različna okolja in kontekste.