Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva
Kaj skrivajo specializantski kurikulumi?