Prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

infektologinja, vodja svetovalne skupine ministra za obvladovanje covid-19 na Ministrstvu za zdravje, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Prof dr. Bojana Beović, dr. med., višja svetnica, je specialistka infektologije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in redna profesorica infektologije z epidemiologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poglobljeno se ukvarja z nadzorovano rabo antibiotikov in drugimi vidiki antibiotičnega zdravljenja ter s cepljenji. Je vodja Nacionalne posvetovalne skupine za cepljenje pri NUJZ in Komisije za smotrno rabo antibiotikov pri Ministrstvu za zdravje. Nedavno je bila izvoljena za predsednico Zdravniške zbornice. Aktivno je sodelovala in vodila več mednarodnih strokovnih in znanstvenih teles. Ja avtorica več kot 350 del, objavljenih v slovenskem in mednarodnem slovstvu.

Poenoteno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravnikov v Evropski uniji

V zadnjih letih je prišlo v Evropski uniji po okriljem UEMS (Evropske organizacije zdravnikov specialistov) do harmonizacije podiplomskega izobraževanja, predvsem specializacij na številnih področjih. Harmonizacija sicer ne pomeni, da se v vseh državah članicah izobražujejo enako ali da pristopijo vsi specializanti k evropskemu specialističnemu izpitu, saj te zaveze UEMS ne more zahtevati, prav tako je ne more zahtevati Evropska komisija, predstavlja pa harmonizacija pobudo k poenotenju usposabljanja in izobraževanja in s tem zagotavljanja primerljive kakovosti znanja. Primerljivo znanje in usposobljenost sta pogoj za primerljivo kakovost zdravstvenih obravnav. Poenoteno izobraževanje in usposabljanje lahko vodi v večjo migracijo zdravnikov, ki se ji moramo zoperstaviti z dobrimi pogoji za delo in življenje zdravstvenih delavcev.