Kakovost in varnost v zdravstvu

Na Zdravstvenem razvojnem forumu 2021 bomo že tretje leto podelili priznanja Najboljše prakse v zdravstvu!

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za priznanje Najboljše prakse v zdravstvu, v katerem nagrajujemo najboljše zdravstvene prakse v slovenskem prostoru.

Več o razpisu.

E-obrazec za prijavo.

Več informacij in kontakt: lena.peterka@planetgv.si

Kakšna je vrednost vaše prakse v zdravstvu, kako jo ocenjujete in vrednotite?

Proces vrednotenja prakse v zdravstvu predstavlja strokovno-intelektualni in tudi filozofski izziv. Celoten pomen vrednotenja je mogoče prepoznati šele z zornega kota uvedbe v prakso oziroma, ko je rezultate vrednotenja moč zaznati v procesih odločanja tj. uporabiti v praksi.

Ključni merili v razpisu: kakovost in varnost v zdravstveni praksi

Kakovost je nenehno izboljševanje zdravstvene prakse in stalno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe je nujno priporočilo v vsaki zdravstveni praksi. Vrednote zdravstvenih sistemov Evropske unije zajemajo univerzalnost, dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe, enakopravnost in solidarnost s ciljem doseči kakovostno, z dokazi podprto, etično in varno zdravstveno oskrbo, ki je osredotočena na pacienta.

V razpisu nagrajujemo najboljše zdravstvene prakse v slovenskem prostoru, ki v najvišji meri uresničujejo omenjene cilje. 

Kriteriji razpisa temeljijo na PUB HUB Modelu vrednotenja praks v zdravstvu. PUB HUB Model vrednotenja praks v zdravstvu je bil razvit v okviru programa PUB HUB Medicinske fakultete v Zagrebu. Z uporabo navedenega modela zagotavljamo regijsko primerljivost zdravstvenih praks.

V prikazu modela dobre prakse so predstavljene primarne domene, ki so medsebojno povezane in se medsebojno prepletajo:
• evalvacija
• odločanje
• uporaba.

Vsa tri področja so v širšem kontekstu celovito povezana z:
• družbenim okoljem
• strokovnim okoljem
• administrativnim okoljem okolje ali »ekosistemom«.

Več o razpisu.

Pomembni termini

  • 5. marec 2021 – rok za prijavo
  • 1. april 2021 – podelitev priznanj na Zdravstvenem razvojnem forumu 2021

Vse prispele nominacije bo pregledala strokovna komisija v sestavi domačih in tujih strokovnjakov. Po 5. marcu 2021 vam pošljemo obvestilo o uvrstitvi.

Prijava

Izpolnite e-obrazec za prijavo.

Izpolnjenemu e-obrazcu za prijavo obvezno dodajte tudi predstavitev projekta ter željene dodatne priloge na e-naslov lena.peterka@planetgv.si.

Izmed vseh prejetih prijav bomo izbrali 2 TOP finalista znotraj posameznih kategorij:

• primarna raven zdravstvenega varstva
• sekundarna raven zdravstvenega varstva
• terciarna raven zdravstvenega varstva.

Podelitev priznanj

Finalisti se bodo predstavili v okviru Zdravstvenega razvojnega foruma 2021, 17. in 18. junija 2021 v Portorožu. Zmagovalce znotraj posameznih kategorij bodo izbrali udeleženci konference preko elektronskega glasovanja.