prim. Simona Repar Bornšek, dr.med.spec.

Zdravstveni dom Ljubljana, članica svetovalne skupine ministra za obvladovanje covid-19 na Ministrstvu za zdravje RS

Simona Repar Bornšek je  zdravnica, specialistka družinske medicine. Od leta 2011 do 2019 je opravljala funkcijo predstojnice enote Vič Rudnik, od junija 2019 do marca 2020 pa je bila na položaju državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje.  Je mediatorka, pobudnica ustanovitve Mediacijskega centra ZD Ljubljana in kot članica Sveta za mediacijo sodeluje pri pripravi izobraževanj s področja komunikacije pri Zdravniški zbornici Slovenije. V Zdravstvenem domu Ljubljana deluje tudi kot notranja presojevalka sistema kakovosti in članica komisije za medicinsko etiko. Kot vabljena predavateljica sodeluje na številnih strokovnih srečanjih po Sloveniji, njeno delo pa vseskozi prežema prizadevanje za čim boljše odnose tako med zdravstvenimi delavci in sodelavci kot med njimi in bolniki.

Covid-19 med zdravnikom in bolnikom. Sprememba v pozitivno smer?

V predavanju bo govorila o spremembah organizacije, ki so se zgodile na  primarni ravni zdravstvenega varstva ter o pasteh spremenjenega načina dela in prednostih, ki bi jih bilo smiselno ohraniti tudi v  prihodnje. Poudarila bo učinkovit in hiter odziv o začetku epidemije, spremenjene vloge posameznih služb in pomen dobrega sodelovanja in komunikacije za doseganje skupnih ciljev.