prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.

direktorica HZHM – Hrvaškega zavoda za nujno medicino

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i saborska zastupnica. Specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i hitne medicine. Ima dugogodišnje iskustvo u intenzivnoj i izvanbolničkoj hitnoj medicini te u upravljanju tijekom velikih nesreća i katastrofa. Predavač je na nekoliko visokih učilišta i Sveučilišta. Bila je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i članica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske do ulaska u Hrvatski sabor. Autor je i koautor brojnih stručnih i znanstvenih radova.

AKTIVNOSTI I STRATEŠKI CILJEVI REPUBLIKE HRVATSKE U BORBI PROTIV COVID-19

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prate epidemiološku situaciju i donose pravovremene odluke u cilju sprječavanja širenja koronavirusa. Osnovni strateški ciljevi i aktivnosti koji proizlaze iz Strategije u borbi protiv COVID-19 odnose se na identificiranje i utvrđivanje karaktera prirode virusa i ozbiljnosti kliničke slike, minimiziranje širenja prijenosa zaraze, smanjenja morbiditeta i mortaliteta, minimiziranje opterećenosti zdravstvenih djelatnika i pružanju maksimalne podrške zdravstvenom sustavu te na informiranje i edukaciju građana. Razvijen je akcijski plan kriznog upravljanja koje se temelji na prevenciji širenja virusa, utvrđivanju stanja pripravnosti, odgovoru zdravstvenog sustava i drugih službi te na oporavku. Strategijom su obuhvaćeni različiti scenariji koji ovise o epidemiološkoj situaciji u tom trenutku, a sve u cilju zbrinjavanja osoba oboljelih od COVID-19, sprječavanja širenja virusa i očuvanju zdravstvenog sustava za pacijente kojima je bila potrebna zdravstvena zaštita zbog drugih bolesti ili ozljeda.