Mircha Poldrugovac, dr. med.

doktorski raziskovalec, Oddelek za javno zdravje, UMC – Univerzitetni medicinski center Univerze v Amsterdamu, Nizozemska


Mircha je trenutno raziskovalec na doktoratu v Amsterdam UMC na Nizozemskem, v okviru mednarodne mreže HealthPros. Osredotoča se na raziskovanje merjenja kakovosti v dolgotrajni oskrbi. Mircha, ki je po izobrazbi zdravnik, je leta 2016 specializiral iz javnega zdravja. Dalj časa je aktiven na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu. Pred selitvijo na Nizozemskem je bil zaposlen v Sektorju za kakovost in varnost na Ministrstvu za zdravje in nato v Centru za zdravstveno varstvo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Sodeloval je pri pripravi Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015) ter pri pripravi letnih poročil o kazalnikih kakovosti v zdravstvu.

Ali kakovost vpliva na obvladovanje Covid 19 v domovih starejših občanov? Mednarodni pogled

Vpliv pandemije na varovance domov starejših občanov je bil v središču pozornosti v številnih državah. Delež varovancev med umrlimi zaradi Covid 19 pa se med državami bistveno razlikuje. Razlogi za razlike vključujejo vprašanja primerljivosti podatkov iz različnih držav, razlike med sistemi dolgotrajne oskrbe in v razširjenosti Covid 19 med državami. Kakšna pa je vloga kakovosti oskrbe? Ali je izmerjena kakovost oskrbe pred pandemijo napovedni dejavnik sposobnosti domov za soočanje z izzivi Covid 19? V okviru predstavitve bomo pregledali trenutna znanstvena dognanja na tem področju in razpravljali o vprašanjih, ki se odpirajo za odločevalce v sistemih zdravstvenega in socialnega varstva.