Milan Krek, dr.med.

direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije

Deloval in sodeloval je v različnih mednarodnih institucijah Sveta Evrope, Evropske skupnosti in Združenih narodov. Predaval je na različnih mednarodnih konferencah in strokovnih srečanjih. Je vodja kontaktne točke za področje drog, ki je del sistema REITOX pod okriljem agencije EMCDDA iz Lizbone. Sodeloval je na različnih strokovnih srečanjih ter študijskih programih, in je že več let vključen v pedagoški proces na Medicinski fakulteti, v Ljubljani in v Mariboru. Je doktorant Univerze v Ljubljani s področja javnega zdravja ter avtor in soavtor številnih strokovnih člankov. Z vztrajnostjo je v zgodnjih 90-tih letih v slovenski zdravstveni sistem, skupaj s somišljeniki vpeljal nove metode zdravljenja z odvisnostmi od drog ter razvoju mreže centrov po Sloveniji. Bil je član Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije. Od 1994-1998 je vodil izobraževalni program za slovenijo pod okriljem v UNODCP na Dunaju, ki je vključeval in povezoval več kot 400 različnih strokovnjakov iz različnih držav; 1998-2006 je vodil Urad za droge, sprva pri Vladi Republike Slovenije, nato pri Ministrstvu za zdravje; 2006-2014 je postal direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Koper; 2014-2020 po reorganizaciji ZZV-jev je postal predstojnik Območne enote NIJZ Koper. Mesto direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje je prevzel spomladi 2020, v času svetovne in zdravstvene krize povezane z epidemijo covid-19, in kot še en od nizov izzivov s področja javnega zdravja.

Javno zdravstveni izzivi: tretji val ali umiritev epidemije?

Trenutni podatki v Evropi kažejo umiritev epidemije. A skrb strokovne javnosti – epidemiologov in infektologov vzbujata južnoafriški in britanski sev virusa. Oba lahko povzročita novi – tretji val epidemije, na kar moramo biti pri sproščanju ukrepov izjemno previdni. V letu, ki je za nami so bili na področju javnega zdravja narejeni izjemni premiki tako v organizaciji zdravstvenega varstva, kakor tudi na področju cepljenja. Priča smo izjemni predanosti in zavzetosti zdravstvenega osebja ter vseh sodelujočih v procesu obvladovanja epidemije. Epidemija nas je vse skupaj prisilila, da moramo čez noč spreminjati in sprejemati nove strategije delovanja zdravstvenega sistema za obvladovanje epidemije. Tudi v Sloveniji skupaj s sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje, slovenskimi bolnišnicami in zdravstvenimi domovi ter drugimi izvajalci zdravstvene in socialnovarstvene dejavnosti, in v danih razmerah iščemo najboljše možne rešitve.