Matjaž Trontelj

dipl.org.manager, direktor sektorja za zavarovalne primere – Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Predsednik sveta zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana

Že več kot 18 let deluje v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, že 8 let kot direktor Sektorja za zavarovalne primere, kjer zelo uspešno upravlja s  področji obvladovanja zavarovalnih primerov, partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev ter področje ključne zakonodaje zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Kot dolgoletni poznavalec zdravstvenega sistema se vključuje v razprave iskanja rešitev na izzive zdravstvenega sistema in področja dolgotrajne oskrbe in je član številnih delovnih skupin na teh področjih. Deloval je v Zdravstvenem svet pri ministru za zdravje, bil je član Sveta JZ UKC LJ,  podpredsednik Svetovnega Slovenskega kongresa, trenutno je član sveta JZ ZD Grosuplje. Na lokalni in državni ravni je že vrsto let družbeno aktiven na različnih področjih.

Pri svojem javnem, družbenem in profesionalnem delovanju izpostavlja vrednote kot temelj vsake družbe, ter si prizadeva za zdravo in konstruktivno medsebojno razpravo, zavzema se za iskrenost, odgovornost, pripravljenost na dialog, sodelovanje, timsko delovanje in verjame v skupne uspehe.

Pogled Vzajemne na obdobje epidemije – kaj smo se naučili?

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je v času prisotnosti virusa Covid-19 odgovorno pristopila k reševanju zdravstvenega sistema, tako da področju financiranja, izvajalcev zdravstvenih storitev in skrajševanja čakalnih dob. V predstavitvi bomo prikazali katere aktivnosti smo v tem obdobju izvajali, predstavitev pa bomo dopolnili tudi z analitičnimi podatki, ki jih v zavarovalnici celovito zbiramo in analiziramo. Na koncu bomo podali tudi zaključke oz. predloge, ki jih v zavarovalnici vidimo za dolgoročno zagotavljanje stabilnega in učinkovitega zdravstvenega sistema v RS.