mag. Živa Rant

strokovna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje

mag. Živa Rant je magistrica znanosti s področja menedžmenta informacijskih sistemov. Bila je vodja projektov izgradnje informacijskih sistemov v več slovenskih podjetjih. Zaposlena je kot strokovna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer sodeluje v skupini eZdravje na različnih področjih že od vsega začetka. Pred tem je bila članica Razširjene projektne skupine projekta eZdravje pri Ministrstvu za zdravje. Kot gostujoči predavatelj občasno predava na Zdravstveni fakulteti in Fakulteti za organizacijske vede.

Digitalizacija v zdravstvu – izziv NIJZ

Decembra 2020 je poteklo pet let, od kar je rešitve, ki so nastale v okviru projekta eZdravje, v upravljanje prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tem obdobju je opaziti velik napredek pri uporabi teh rešitev in s tem doseganja kratkoročnih ciljev eZdravja.
Uspešnost nacionalnih rešitev eZdravja je prepoznala tudi Evropska komisija, saj je Digital Economy and Society Index Report za leto 2019 uvrstil Slovenijo na šesto mesto v EU pri uporabi rešitev eZdravja. Ministrstvo za javno upravo je v svojem poročilu Vrednotenje učinkov implementacije projekta eZdravje: eRecept, eNaročanje ugotovilo, da se administrativni stroški iz leta v leto zmanjšujejo. Skupno ocenjeni prihranki samo za eRecept in eNaročanje na letni ravni so 3,4 milijonov EUR v letu 2016, 15,5 milijonov EUR v letu 2017, v letu 2018 pa že 20,7 milijonov EUR.
Predstavitev osvetljuje te in še nekatere druge vidike vpeljave in uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji.