Mojca Cvirn

vodja marketinga in usposabljanj, SRC Infonet

Digitalna transformacija je proces. Epidemija je kriza, ki zahteva hitre in učinkovite rešitve. Ali znamo poiskati sinergije?

V Sloveniji smo lahko ponosni na eZdravje in niz rešitev uvedenih na nacionalni ravni. Uvrščajo nas v vrh po informatizaciji zdravstva v EU. A na zdravstveno krizo smo bili nepripravljeni vsi, tudi zdravstveni informatiki. Razgalila je kar nekaj slabosti našega zdravstvenega sistema, ne le infrastrukturnih, razpršenosti odločevalske funkcije, pomanjkanja zdravnikov. Pokazala je tudi, da kompleksna IT infrastruktura ni zadosten predpogoj za spopad z izzivi, ki jih epidemija prinese.
V novi realnosti se je časovno okno za postavitev rešitev v prakso močno skrajšalo. Posledično smo sprejeli izziv, da gradimo in optimiziramo obstoječe rešitve ter, da kljub pomanjkljivim in spreminjajočim se parametrom in specifikacijam, tako rekoč čez noč, dostavimo nove aplikacije. Z vso razpoložljivo energijo, pragmatičnostjo, sprotnim testiranjem in dodajanjem kompleksnejših funkcionalnosti smo razvili: aplikacijo za sporočanje rezultatov PCR testov za potrebe kriznega štaba, telemedicinsko rešitev Posvet, naročanje na Covid preiskave, aplikacijo v podporo hitremu testiranju, aplikacijo v podporo mobilnim ekipam ter vrsto drugih izboljšav.
Pri snovanju rešitev smo upoštevali ne samo regulatorni, varnostni, tehnični in vsebinski vidik, sledili smo tudi vodilu, da so vse nove rešitve vpete v obstoječi ekosistem ter, da so podatki dostopni vsem, ki jih potrebujejo v najkrajšem možnem času in brez podvajanja.
Pokazali smo, da smo zmožni sodelovanja in skoka v prihodnost ob zavedanju, da bomo v nadaljevanju morali stopiti korak ali dva nazaj. Tisto kar ostaja, je sinergija.