Mag. Robert Cugelj

Direktor družbe Diagnostični center Bled

Robert Cugelj je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Študij je nadaljeval na Univerzi v Mariboru, in sicer na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je pridobil še naziv magister organizacijskih ved. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju IBE,d.d, kjer je od leta 1997 do leta 2001 opravljal funkcijo odgovornega projektanta. V letu 2001 se je zaposlil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije, kjer je bil vodja investicij in nabav, od leta 2004 naprej pa generalni direktor inštituta. Leta 2020 je bil imenovan za nov štiriletni mandat, ki pa se prekinja dne 18. 6. 2021 z imenovanjem za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje.

Plačevanje zdravnikov po opravljenih storitvah – ali smo zreli za takšno kvantno spremembo

Znotraj enotnega plačnega sistema je najbolj marljive zaposlene, ki prinašajo najvišjo dodano vrednost za inštitucijo, zelo težko primerno nagraditi. Nismo vsi enaki, niti enako produktivni. Kaj pa, če plačamo zdravnike po opravljenem delu? Sliši se zelo preprosto, pa seveda ni. Za postavitev takšnega modela je v prvi vrsti potrebno imeti usposobljen management, ki bo znal zelo jasno določiti finančni razrez pri posamezni storitvi, ki bo imel kontrolo nad kakovostjo in varnostjo obravnav pacientov, ki bo znal načrtovati delo in zapolnjenost operacijskih dvoran in ambulant … Obstajajo modeli, ki delujejo, je pa vsekakor potrebno uporabiti vse veščine, da model deluje in se ne izrodi. Za uvedbo takšnega modela pa je potreben širši konsenz.