Klemen Mojškerc, dr. med., spec. int. med

Predstojnik Oddelka za interno medicino, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Klemen Mojškerc, dr. med., spec. int. med., je predstojnik Oddelka za interno medicino v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer je zaposlen od leta 2008. Ob rednem kliničnem delu je mentor specializacije iz interne medicine, posveča se raziskovalnemu delu, sodeluje v kliničnih raziskavah s področja gastroenterologije, kot soavtor pa je objavil več strokovnih člankov. Skozi vso kariero si prizadeva za dvig kakovosti zdravstvenih storitev in večjo varnost pacientov. Na oddelku, ki ga vodi, je zato uvedel številne nove pristope v endoskopskih postopkih in digitalna orodja, ki zdravnikom omogočajo natančnejše delo, pacientom pa hitrejšo in kakovostnejšo diagnostiko ter krajše in varnejše posege.

eTTL: med željami in realnostjo – poročilo uporabnika zdravnika

Strokovna tima SB Slovenj Gradec in SRC Infoneta skupaj vodita proces uvedbe rešitve eTTL – elektronski temperaturno terapevtski list. Kateri so izzivi pri prehodu iz papirnega obposteljnega kartona na digitalno rešitev v podporo odločanju skozi oči oddelčnega zdravnika? Kako se spreminja proces dela in dnevna rutina? So podatki preglednejši, je poraba zdravil optimizirana? Prednost rešitve eTTL je takojšen vnos podatkov, hkrati na razpolago vsem, ki sodelujejo v zdravljenju bolnika, natančno določeni urniki terapij z jasno avtorizacijo in zmanjšano možnostjo napak, ter vpogled v celotno dokumentacijo neposredno ob bolnikovi postelji, kar prinaša boljšo in varnejšo obravnavo bolnika.