Prof. dr. Jan Hazelzet, dr. med.

Samostojni svetovalec, Hazelzetdotcom

Jan Hazelzet je diplomiral na Erasmus Medical School v Rotterdamu NL ter specializiral pediatrijo. Ima dolgoletne klinične izkušnje kot pediater intenzivist in izredni profesor pediatrije. Ima doktorat na Univerzi Erasmus o meningokokni sepsi in magisterij iz managementa na Univerzi v Utrechtu (USBO).

Postopoma je prešel na področje informacij in kakovosti, najprej na položaju glavnega medicinskega informacijskega uradnika (CMIO) Erasmus MC, kasneje kot profesor na področju Health Care Quality & Outcome, Department of Public Health.

Vodil je več kot 20 doktorskih študentov in objavil več kot 150 znanstvenih člankov. Bil je klinični vodja programa zdravstvenega varstva.

Aktiven je bil v več nacionalnih in mednarodnih projektih in konzorcijih. Od začetka leta 2021 pa je neodvisni svetovalec (Hazelzetdotcom).

NaVTeZ – na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava

NaVTeZ – na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava v središče postavlja bolnika in njegovo zdravje ter želi zdravljenje organizirati tako, da z njim dosežemo najboljše rezultate zdravljenja, ki so pacientu pomembni, glede na vložen denar. Rezultati, ki jih prinaša vpeljava tega modela so boljša kakovost zdravljenja in boljši rezultati za bolnike ter nižji stroški zdravljenja.  Z merjenjem izidov zdravljenja in preko transparentnega prikaza le-teh omogoča primerljivost dela izvajalcev s ciljem izboljšanja vseh na najvišjo možno raven. Za uspešno vpeljavo modela je potrebno sodelovanje različnih deležnikov znotraj zdravstvenega sistema in ustrezno razvita infrastruktura. V pomoč so nam seveda lahko tudi primeri dobrih praks iz tujine, o katerih nam bo spregovoril profesor Hazelzet.