izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor


Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. je strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, član Kriznega štaba UKC MB, član delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, član Odbora za socialno-ekonomska vprašanja na Zdravniški zbornici Slovenije, Predstojnik Inštituta za športno medicino, specialist ortopedske kirurgije, predstojnik katedre za ortopedijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, vabljen predavatelj na mnogih domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, med drugim tudi v pomembnih znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva, aktivni raziskovalec pri ARRS projektih, aktiven na športnem področju v Republiki Sloveniji (sodeluje z mariborskim nogometnim klubom, zdravnik slovenske nogometne reprezentance…).

Covid 19 – kakšna je kolateralna škoda?

V mesecu marcu 2020 se je dogodila pandemija COVID – 19, ki je močno vplivala na delovanje zdravstvenega sistema. V svojem predavanju bom osvetlil, kakšna je trenutno vidna kolateralna škoda v zdravstvenih ustanovah in kaj bi se lahko v prihodnje še pokazalo. Izzivi obstojijo na področju kadrov, financ in prostorske problematike.
Zavedati se moramo, da je področje pandemije COVID – 19 potrebno še bolj podrobno raziskati, izdelati sistemske rešitve, aktivno delovati na področju izhodne strategije in nameniti posebno pozornost okrevanju zdravstvenega sistema po epidemiji. Večji del kolateralnih aspektov bo viden šele po zaključku pandemije.