Borut-Jug-ZRF-2024

izr. prof. dr. Borut Jug, dr. med.

Predstojnik KO za žilne bolezni UKC

Izredni profesor dr. Borut Jug dr.med. je diplomiral iz medicine (2001) in doktoriral iz biomedicine (2009) na Univerzi v Ljubljani, specializacijo iz interne medicine (2010) ter iz kardiologije in vaskularne medicine (2017) je opravil v Sloveniji. Podiplomsko se je izobraževal še na University of California at Los Angeles (UCLA 2010; preventivna kardiologija in CT srca), Univerzi v Zurichu (UZH 2015; srčno popuščanje) ter London School of Economics and Political Sciences (LSE 2018: zdravstvena ekonomika in raziskovanje izidov). Trenutno je predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in izredni profesor za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Je izvoljeni član Evropskega združenja za kardiologijo (FESC), sopredsednik Delovne skupine za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije, koordinator nacionalne mreže centrov za preventivno kardiologijo, član komisije za razvrščanje zdravil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in član Odbora za strokovno-medicinska vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije.

POTREBNO JE ZNANJE. KAKŠNO ZNANJE?