Gorazd Perenič

Glavni pravnik Skupinske prakse zasebnih ordinacij
Kaj lahko prevzamemo od najboljših v evropskem zdravstvu? 

Dobre prakse najboljših držav (Nizozemske, Nemčije, Švedske, Francije, Švice) so nam lahko v veliko pomoč. Zagotovimo jasnost, preglednost in resnične podatke. Za odločevalce, zdravnike in zdravstveno osebje. Za paciente. Priznajmo resnične trende v zdravstvu. Sprostimo potencial zdravnikov, zdravstvenega osebja in administracije. Denar naj dejansko sledi pacientom, ti pa naj imajo pravico dejanske izbire in odločanja. Ne preko različnih korporativnih organizacij, temveč vsak zase in osebno. Digitalizacija in umetna inteligenca naj spodbujata opolnomočenje zdravnikov, pacientov, osebja ter zdravo tekmovalnost in ne enoumja. V resnici nas ne loči veliko od sodobnega, dostopnega in kakovostnega zdravstva.