franci-gerbec-ZRF-2024

Franc Gerbec

Podpredsednik Zveze pacientov

Franc Gerbec je izkušen strokovnjak na področju zdravstva, ki je svojo kariero posvetil izboljšanju slovenskega zdravstvenega sistema. Od leta 2006 do 2014 je bil član sveta Zdravstvenega doma Domžale in podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije. V tem obdobju je sodeloval tudi v delovni skupini za pripravo zakona o kakovosti.

Gerbec je pridobil univerzitetno izobrazbo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg tega je nadgradil svoje znanje z dodatnimi izobraževanji, med drugim s strokovnim izpopolnjevanjem na Zdravniški zbornici Slovenije in udeležbo na mednarodnih konferencah, povezanih z zdravstvenim sektorjem.

Na področju objav in predavanj je Gerbec aktiven avtor in predavatelj. Med njegovimi pomembnimi deli so "Pogodbe o leasingu" (1999), "Stanovanjska revščina med starejšimi v Sloveniji" in "Stanovanjski zakon z novelo SZ-1E" (2022). Bil je tudi predavatelj na več konferencah in forumih, kar odraža njegovo zavzetost za izobraževanje in deljenje znanja.

Gospod Gerbec se odlikuje po svoji predanosti izboljšanju zdravstvenega sistema, strokovnem znanju in aktivnem prispevku k akademskemu ter strokovnemu diskurzu v zdravstvenem sektorju.

POTREBNO JE ZNANJE. KAKŠNO ZNANJE?