erik-brecelj-ZRF-2024

dr. Erik Brecelj, dr. med.

VODJA STRATEŠKEGA SVETA ZA ZDRAVSTVO

Dr. Erik Brcelj, dr. med., je zaposlen na Onkološkem inštitutu Ljubljana na Oddelku za onkološko kirurgijo, Pododdelku za abdominalno kirurgijo. Je specialist splošne in abdominalne kirurgije in vodja multidisciplinarnega tima za zdravljenje tumorjev prebavil na Onkološkem inštitutu. Je član PelvEx Collaborative Group, Evropskega združenje za onkološko kirurgijo (ESSO), Evropskega združenje za endoskopsko kirurgijo (EAES) in Slovenskega združenja za klinično prehrano (SZKP).

POTREBNO JE ZNANJE. KAKŠNO ZNANJE?