Dragan-Kovacic-ZRF-2024

Dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Direktor Splošna bolnišnica Celje

Dr. Dragan Kovačić, dr. med., je od leta 1998 zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. Leta 1991 je po opravljenem sprejemnem izpitu pričel s študijem medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključil kot prejemnik Oražnove nagrade za najboljšega študenta letnika 10.6.1998. Od 1.8.1998 je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. 28.2.2003 je z opravljenim specialističnim izpitom zaključil specializacijo iz interne medicine in nadaljeval svoje delo kot specialist na Oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja Splošne bolnišnice Celje. Leta 2008 je dosegel naziv doktorja znanosti z doktorsko disertacijo na področju srčnega popuščanja. Od leta 2006 dela kot interventni kardiolog, leta 2010 je postal vodja Laboratorija za invazivno srčno diagnostiko, od leta 2011 pa opravlja delo predstojnika Kardiologije Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje od leta 2011 sodeluje tudi kot operater v programu implantacij stalnih srčnih vzpodbujevalcev. Leta 2012 je za 12 mesecev opravljal funkcijo vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, od leta 2013 pa opravlja funkcijo namestnika strokovnega direktorja. Leta 2013 je pridobil tudi naziv specialist kardiologije in vaskularne medicine. V letu 2016 je pričel opravljati funkcijo koordinatorja neoperativnih strok, v začetku leta 2018 pa je bil imenovan tudi za direktorja Splošne bolnišnice Celje.

Ob rednem delu sodeluje tudi v aktivnem izobraževanju kolegov v lastni ustanovi ter na domačih in tujih izobraževalnih srečanjih. Skupaj s kolegi redno objavlja prispevke v domači in tuji literaturi, njihov oddelek je aktivno vključen v več mednarodnih kliničnih raziskav, v mednarodni multicentrični raziskavi ReDual PCI opravlja funkcijo nacionalnega koordinatorja za Slovenijo. Je aktiven član Upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, trenutno tudi podpredsednik Združenja kardiologov Slovenije.

Einsteinova teorija relativnosti, vrabec v roki in golob na strehi?

Kaj je čas? Kako od svojih prazgodovinskih pričetkov človek meri čas? V glavnem preko opazovanja sprememb, ki se s pomikanjem po časovni osi dogajajo v nas in okoli nas. Aksiom vsega živega je upor njegovi lastni minljivosti, umrljivosti in končnosti. Je to tudi osnovni vzrok za vseprisotno upiranje spremembam, še posebno, če so te hitre in korenite? Gre samo za kolektivno upiranje vrtenju kolesa časa ali tudi za individualno početje posameznikov, ki varujejo lastno ugodje, četudi za ceno zdravja skupnosti? Je za slovenstvo tako značilna skromnost še smiselna v zdravstvenem sistemu 21. stoletja? Si želimo več? Si zaslužimo boljše? Ali naše genije še vedno zažigamo na grmadah? Je čas res relativen pojem?