V četrtek 7. marca, je v Grand hotelu Bernardin v Portorožu v sklopu Zdravstvenega razvojnega foruma potekala predstavitev Najboljših praks v zdravstvu 2024 in podelitev nagrad, ki jo organizira podjetje Planet GV. Na Zdravstvenem razvojnem forumu (7. in 8. marec) se zberejo vsi deležniki iz sistema zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, zdravstveni delavci in sodelavci, predstavniki panožnih zbornic, sindikatov ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.

Ključni merili izbora sta kakovost in varnost v zdravstvu, prispele prakse pa je komisija ocenila na podlagi PUB HUP modela, ki zagotavlja regijsko primerljivost zdravstvenih praks.

Zmagovalci so:

 • Splošna bolnišnica Jesenice: Koordinacija paliativne oskrbe

V strokovni komisiji za izbor najboljših praks v zdravstvu so sodelovali prof. dr. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, eden izmed snovalcev in razvijalcev PUB HUP modela, Biserka Simčič, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva, presojevalka mednarodnih zdravstvenih standardov, prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., samostojni svetovalec, asist. prim. Danijel Grabar, dr. med., presojevalec mednarodnih zdravstvenih standardov, Splošna bolnišnica Murska Sobota ter mag. Peter Ribarič, direktor, Planet GV.

Zmagovalcem iskreno čestitamo!

Ključni merili v razpisu Najboljše prakse v zdravstvu sta kakovost in varnost v zdravstvu. Kakovost je nenehno izboljševanje zdravstvene prakse. Stalno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe je nujno priporočilo v vsaki zdravstveni praksi. Vrednote zdravstvenih sistemov Evropske unije zajemajo univerzalnost, dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe, enakopravnost in solidarnost  s ciljem doseči kakovostno, z dokazi podprto, etično in varno zdravstveno oskrbo, ki je osredotočena na pacienta. V razpisu tako nagrajujemo najboljše zdravstvene prakse v slovenskem prostoru, ki v najvišji meri uresničujejo omenjene cilje.

Metoda, ki nas je vodila v razpisu, je PUB HUP model vrednotenja praks v zdravstvu. PUB HUP model je bil razvit v okviru programa PUB HUB Medicinske fakultete v Zagrebu. Z uporabo navedenega zagotavljamo regijsko primerljivost zdravstvenih praks

Na tradicionalni konferenci Zdravstveni razvojni forum 2021, smo 18. junija podelili priznanja trem finalistom Najboljše prakse v zdravstvu 2021. Častni pokrovitelj letošnje konference je bil Borut Pahor, Predsednik Republike Slovenije. Udeležence konference sta nagovorila tudi Janez Poklukar, Minister za zdravje in Boštjan Koritnik, Minister za javno upravo. Priznanja vsako leto podelimo z namenom prepoznavanja dobrih praks v zdravstvu, ki izstopajo v slovenskem prostoru. Z razpisom želimo na ta način tudi še dodatno spodbujati razvoj in rast dobrih praks in pa seveda tudi njihovo promocijo, saj pogosto ob vseh negativnih informacijah, s katerimi se soočamo na področju zdravstva, ostanejo skrite oz. nepredstavljene.

V strokovni komisiji za izbor najboljših praks v zdravstvu v slovenskem prostoru je sodeloval tudi  prof. dr. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, eden izmed snovalcev in razvojnikov modela, ki ima na tem področju že izkušnje. Strokovno komisijo so poleg prof. dr. Džakule sestavljali tudi Biserka Simčič, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva, presojevalka mednarodnih zdravstvenih standardov, prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., samostojni svetovalec, asist. prim. Danijel Grabar, dr. med., presojevalec mednarodnih zdravstvenih standardov, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Kristina Modic, Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L in mag. Peter Ribarič, direktor, Planet GV.

Zmagovalna praksa je praksa »Dostopnost kot temelj kakovosti primarne zdravstvene ravni v ZD Sevnica v luči pandemije«

Na razpis se je prijavilo sedem dobrih praks, pet s sekundarne ravni zdravstvenega varstva in po ena iz primarne in terciarne ravni. Med prispelimi prijavami so v strokovni komisiji izbrali tri finaliste, med katerimi so udeleženci foruma izbrali zmagovalno prakso: Zdravstveni dom Sevnica. Priznanje finalist izbora Najboljša praksa v zdravstvu so prejeli:

 • Splošna bolnišnica Murska Sobota (Nataša Kreft, dipl.m.s; mag.zdr.-soc.manag Metka Lipič-Baligač, dipl.ms.; mag zdr. nege, doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. med.): Kadrovski, prostorski in organizacijski izzivi obravnave pacientov v SB Murska sobota v času epidemije covid-19;
 • Slovenija-transplant (Danica Avsec, dr. med., svetnica): Darovanje organov v Sloveniji: strokovnost, kakovost, eRčnost, solidarnost, vzajemnost;
 • Zdravstveni dom Sevnica (Vladimira Tomšič, univ. dipl. org, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, Jurica Ferenčina, Zdravstveni dom Sevnica, Služba nujne medicinske pomoči): Dostopnost kot temelj kakovosti primarne zdravstvene ravni v ZD Sevnica v luči pandemije.

Dosedanji dobitni priznanj

 • 2024

  SB Jesenice: Koordinacija paliativne oskrbe

 • 2023

  UKC Ljubljana: UKC karton: enotna zbirka kliničnih podatkov pacientov UKC Ljubljana

 • 2021

  Zdravstveni dom Sevnica (Vladimira Tomšič, univ. dipl. org, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, Jurica Ferenčina, Zdravstveni dom Sevnica, Služba nujne medicinske pomoči): Dostopnost kot temelj kakovosti primarne zdravstvene ravni v ZD Sevnica v luči pandemije.

 • 2020

  »Avtonomnost babic v Porodnišnici Jesenice« - predlagatelj Splošna bolnišnica Jesenice (sekundarna raven zdravstvenega varstva)

 • 2019

  »Delo koordinatorja zdravstvene obravnave v Splošni bolnišnici Jesenice – SB Jesenice« predlagatelja Splošne bolnišnice Jesenice