Dr. Dorja Vočanec, dr. med.

Specializantka javnega zdravstva, Medincinska fakulteta, Univerza v Zagrebu

Dorja Vočanec, dr. med., specializantka javnega zdravstva, je doktorirala na področju javnega zdravja s poudarkom na integrirani oskrbi (Determinante procesov integracije dolgotrajne oskrbe na modelu paliativne oskrbe v Republiki Hrvaški). Zaposlena je na Katedri za socialno medicino in organizacijo zdravstvene nege na Visoki šoli za javno zdravstvo Andrije Štamparja, Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu. Vodi nevladno društvo PIN za zdravje.

Integrirana oskrba – mit ali edina rešitev?

Pobude za razbijanje tradicionalnih silosov, ki obstajajo med izvajalci zdravstvenega varstva, da bi jih združili, da bi bolnikom zagotovili celovito, usklajeno in visokokakovostno oskrbo, so nezadostne in se soočajo s številnimi ovirami, zakaj integrirana oskrba ne poteka. Za bolnike s kompleksnimi potrebami je celostna oskrba edina rešitev in možnost za kakovostno oskrbo z boljšimi rezultati, zato je potreba po njej nujna. Ali zapiramo vrzel med obema perspektivama?