Damir Važanić

mag. zdr. tehnike, pomočnik direktorice HZHM, doktorski kandidat

Damir Važanić, mag.med.techn., pred., PhD candidate, pomoćnik je ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i predavač na studiju sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Završio je dodatnu edukaciju iz područja hitne medicine na Sveučilištu u Melbourneu u Australiji. Trenutno je pri završetku doktorskog studija biomedicine i zdravstva. Član je ekspertne skupine Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i član je Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. Predsjednik je Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine. Autor je i koautor brojnih stručnih i znanstvenih radova.

AKTIVNOSTI I STRATEŠKI CILJEVI REPUBLIKE HRVATSKE
U BORBI PROTIV COVID-19

Četrtek, 1. april | 9.50

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prate epidemiološku situaciju i donose pravovremene odluke u cilju sprječavanja širenja koronavirusa. Osnovni strateški ciljevi i aktivnosti koji proizlaze iz Strategije u borbi protiv COVID-19 odnose se na identificiranje i utvrđivanje karaktera prirode virusa i ozbiljnosti kliničke slike, minimiziranje širenja prijenosa zaraze, smanjenja morbiditeta i mortaliteta, minimiziranje opterećenosti zdravstvenih djelatnika i pružanju maksimalne podrške zdravstvenom sustavu te na informiranje i edukaciju građana. Razvijen je akcijski plan kriznog upravljanja koje se temelji na prevenciji širenja virusa, utvrđivanju stanja pripravnosti, odgovoru zdravstvenog sustava i drugih službi te na oporavku. Strategijom su obuhvaćeni različiti scenariji koji ovise o epidemiološkoj situaciji u tom trenutku, a sve u cilju zbrinjavanja osoba oboljelih od COVID-19, sprječavanja širenja virusa i očuvanju zdravstvenog sustava za pacijente kojima je bila potrebna zdravstvena zaštita zbog drugih bolesti ili ozljeda.