Zmanjševanje destruktivnih vedenj

7. november 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Kdaj vedenje postane nesprejemljivo? | Kdo postavlja pravila, načela, vrednote v timu, ki predstavljajo temelj vedenja? | Ali ta temelj skupnega vedenja in odnosov vsi člani tima razumejo enako?


Nezaželena vedenja, kot so ne-proaktivnost, zavračanje izvajanja nalog, zamujanje, ne držanje dogovorov, širjenje govoric, čustveni izpadi, širjenje slabe volje so večkrat v delovnem okolju faktor, ki zmanjšuje motivacijo za učinkovitost pri delu. Vodjem poberejo veliko časa in energije, v time vnašajo frustracijo.

Na delavnici bomo pogledali pristope, ki nam lahko pomagajo pri soočanju z destruktivnimi vedenji v timu.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih in kadrovike.


Destruktivno vedenje zaposlenih odločilno vpliva

na organizacijsko energijo podjetja.Cilji programa
  • Osvojiti veščine soočanja z destruktivnimi vedenji v timu, da bodo timi delovali čimbolj učinkovito.
  • Vzpostaviti jasna pravila skupnega delovanja v timu in vzdrževanje pravil sodelovanja.
  • Osvojiti veščine pogovora s posameznikom, katerega vedenje ni skladno s pričakovanji.Destruktivna vedenja namreč vodijo v to,

da številne iniciative za spodbujanje ustvarjalnosti

v podjetjih ne dosežejo svojih učinkov.


Program

  • Vzrok destruktivnih vedenj posameznika
  • Vzpostavljanje pravil medsebojnega sodelovanja v timu
  • Pohvala, kot motivacija za spoštovanje dogovorov


  • Konstruktivna povratna informacija, za ohranjanje pravil medsebojnega sodelovanja
  • Vodenje usmeritvenega sestanka
  • Ko nič ne deluje, kakšni so vzvodi, ki jih nudi sistem za soočanje z destruktivnimi vedenji

Osnova delavnice je razumevanje destruktivnih vedenj človeka in vaja vzpostavljanja pravil v timu ter soočanja s posamezniki, ki ne delujejo v skladu z dogovorjenim.

Prejeli boste gradiva v obliki priročnih memokartic, kjer boste našli vsa orodja, ki vam bodo pomagala biti učinkoviti v veščinah odprte komunikacije.

PredavateljICA

 
Jana Colnar

Predavateljica

Izkušena predavateljica, izvajalka delavnic, treningov in coachingov. Ima bogate izkušnje pa področju pomoči posameznikom in organizacijam, da so bolj učinkoviti in bolj zadovoljni tam kjer, trenutno so, ter jim pomaga do sprememb, ki jih želijo doseči.

Prijava in kotizacija

REDNA PRIJAVA
260 €


Vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.

Cena ne vključuje DDV.
PAKET: 2 OSEBI - 420 €
210 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 2 oseb.


Kotizacija vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

PAKET: 3 OSEBE - 540 €
180 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 3 oseb.


Kotizacija vključuje gradivo

in okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 5393-matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice