prof. dr. Vladimir Prebilič

župan Kočevja in profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

Dr. Vladimir Prebilič je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na programu Zgodovina in geografija. Magistriral je leta 2001 na Fakulteti za družbene vede, kjer je leta 2004 na področju obramboslovja tudi doktoriral in danes opravlja delo izrednega profesorja. Ob svoji redni zaposlitvi na fakulteti je dr. Prebilič tudi nepoklicni župan Občine Kočevje, ki jo neprekinjeno vodi od leta 2010.
Čeprav v lokalni politiki deluje že vrsto let, ne pozablja, da je ravno zaupanje občank in občanov najpomembnejše za razvoj občine, medtem ko je njegova naloga, da zagotovi pogoje za kakovostno življenje vseh občank in občanov. Uspehi občine v času njegovega vodenja niso bili spregledani, saj je leta 2018 Občina Kočevje prejela tudi nagrado Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji.

Fiskalna (ne)odgovornost županj/županov

Odločevalke in odločevalci na lokalni ravni so velikokrat nagnjeni k populizmu, še posebej na področju obdavčevanja prebivalk in prebivalcev, zato nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v številnih občinah bodisi sploh ni pobran bodisi so zneski iz tega naslova, kot izjemni prihodek občine, minimalni. Takšno ravnanje je mogoče označiti kot neodgovorno, saj se s tem izrazito zmanjšuje investicijski potencial občin, s tem pa poslabšuje konkurenčnost lokalne skupnosti na področju zagotavljanja kakovostne infrastrukture. Poenostavljeno je mogoče ugotoviti, da nizki davki dolgoročno lokalno skupnost siromašijo in predstavljajo oviro v njenem razvoju.