Vesna Mikolič

 predstavništvo Evrospke komisije v Sloveniji

Vesna Mikolič je profesorica slovenskega jezikoslovja in raziskovalka na Fakulteti za humanistične študije in Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem v Kopru, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. Je avtorica več znanstvenih del s področja družbenega jezikoslovja, ukvarja se zlasti z jezikom in kulturo, etnično identiteto, dvojezičnostjo, medkulturnim sporazumevanjem, analizo diskurza v znanosti, turizmu in literaturi, leksikologijo in terminologijo. Poznana je njena utemeljitev medkulturne slovenistike.

Podelitev nagrade Zlati kamen 2021

Petek – 12. februar | 12:20