mag. Ulla Hudina

 predstavništvo Evrospke komisije v Sloveniji

Mag. Ulla Hudina za Evropsko komisijo dela že od leta 2003 naprej. Od maja 2004 do oktobra 2012 je bila zaposlena na Generalnem direktoratu za podjetja in industrijo pri Evropski komisiji v Bruslju in sicer v enoti za finančne instrumente za mala in srednje velika podjetja. Od oktobra 2012 naprej je zaposlena na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji kot namestnica vodje in ekonomska svetovalka. Med univerzitetnim izobraževanjem je študirala ekonomske znanosti v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Belgiji. Opravljen ima znanstveni magisterij iz makroekonomije ter magisterij iz evropskih ekonomskih študij.

Nepovratna sredstva za občine in njihove zakonitosti   

Torek – februar 9. | 13:20

EU je vstopila v najglobljo gospodarsko recesijo v svoji zgodovini. Leta 2009 se je evropsko gospodarstvo zmanjšalo za približno 4,5%, letos pa se bo za 7,4%. Evropska komisija predlaga paket načrta za okrevanje oz. t.i. instrument EU naslednje generacije (Next Generation EU) v višini 750 milijard evrov. V njem levji delež predstavlja Mehanizem za okrevanje in odpornost, in sicer v višini 672 milijard sredstev (312 milijard nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil). Nepovratna sredstva bodo državam dodeljena na podlagi dogovorjene metodologije in kjer so potrebe po odpornosti največje ter zlasti na podlagi predlaganih reform in konkretnih naložbenih načrtov.