Mere uspešnosti občin za kakovostno življenje v lokalnih skupnostih!

Rezervirajte svoje mesto na konferenci Zlati kamen.