mag. Tanja Štajdohar

višja svetovalka za urejanje prostora, Občina Kočevje

Tanja Štajdohar je študij zaključila na Biotehniški fakulteti, na oddelku Krajinske arhitekture, in se od takrat naprej aktivno vključevala v različne neformalne strokovne pobude za izboljšanje javnega prostora. Tudi zato jo je k sebi privabila ekipa Občine Kočevje, saj je prepoznala potencial znanj krajinskega arhitekta pri upravljanju z javnim prostorom, njegovimi komponentami, in urejanjem zelenih površin z vključevanjem prebivalcev. Danes pokriva prenove vseh otroških igrišč, ki se jih loti s participacijo uporabnikov, upravljanje (načrtovanje, vzdrževanje, prenavljanje) celotne zelene infrastrukture, urbano in drugo opremo, pripravo aktov za urejanje prostora, projekte vključevanja občanov (trajnostna urbana regeneracija, male akcije občanov, projekt Urbact) spodbujanje trajnostne mobilnosti in pripravo grafičnih materialov za potrebe občine. Veliko pozornosti nameni kakovostni prenovi javnih zelenih površin, posamični obravnavi vsake lokacije z njenimi potenciali in izzivi, med občani pa se s tem ustvarja vse večje zadovoljstvo izgleda in funkcionalnosti mesta in vasi.

Vzdrževanje mestnega drevja

Vzdrževanje mestnega drevja vključuje načrtovanje ter sajenje in upravljanje z drevesi, vzdrževanje mladih sadik, redni monitoring in predpisovanje ukrepov, vzdrževanje odrasle drevnine. Funkcije javne drevnine v naseljih počasi nazaj pridobivajo izgubljeno vrednost, ljudje pa si želijo uživati tiste funkcije, ki jih najbolj neposredno izkusijo. Hkrati pa je še vedno prisotnega veliko strahu pred zelo redkimi negativnimi vplivi odraslih velikih dreves, zaradi katerih so ljudje prepogosto na lastno pest posegali v krošnje, drevo poškodovali in ga spremenili v nevarnega. Za dolgoročno ustvarjanje/ohranjanje parkov, ulic, mest, ki so lepi in varni, jih drevesa hladijo, zavetrujejo, členijo in nudijo življenjski prostor, je treba prebivalce izobraževati in vztrajati pri strokovnih rešitvah, ki se s svojimi večplastnimi učinki pokažejo šele čez daljši čas. O svojih izkušnjah, dobrih praksah in tudi tistem, na kar moraš biti v izogib negativnih posledic najbolj pozoren, bo spregovorila višja svetovalka za urejanje prostora na Občini Kočevje Tanja Štajdohar.