Stanislava Zadravec Caprirolo

direktorica Združenja bank Slovenije

Okrogla miza: Principi delovanja občin za uspešnost v naložbenih EU mehanizmih

Četrtek – 11. februar | 14:00

Ko bo Slovenija s časom začela soditi med razvitejše evropske države, bo denarja iz EU vedno manj, zato se je potrebno na to pripraviti že sedaj, med drugim tako, da denar, ki je še na voljo, pametno oplemenitimo. To lahko storimo tudi tako, da  s pomočjo javno-zasebnih partnerstev in ugodnih posojil, ki so na voljo, zasnujemo pametne, zelene projekte, ki bodo dolgoročno ustvarjali denarni tok. Za to pa ni potrebno odkrivati tople vode, s sodelovanjem in prevzemanjem dobrih praks od sosedov, držav in občin, se lahko stori marsikaj v kratkem času.